Flyghjalp-logo-2.png

Press

Flyghjälp är ett skandinaviskt och juridiskt företag som hjälper otursamma flygpassagerare att få ersättning för försenade och avbokade flygavgångar i Sverige, Norge och Danmark.

 


Passagerare som upplever utdragna flygförseningar kan bli tvungna att gå igenom långa rättstvister med flygbolagen om de vill ha ersättning. Många ger helt och hållet upp och söker inte ersättning eftersom processen kan vara påfrestande. Flyghjälp finns till för att assistera dessa passagerare. Mot en avgift på 30% av den möjliga kompensationen tar vi hand om kundens mål mot flygbolaget. Om Flyghjälp inte lyckades säkerställa ersättning kostar det inte kunden någonting.


Företaget grundades 2014 och sysselsätter idag 35 personer. Från kontoret i Christianshavn i Köpenhamn hjälper man årligen cirka 230 000 passagerare i hela Skandinavien. Flyghjälp verkar på en konkurrensutsatt marknad som har fått många nya aktörer sedan starten år 2014. Trots detta har Flyghjälp lyckats förvärva en stor marknadsandel i Norden, till stor del genom att positionera sig som ett tillgängligt och lokalt företag med god service och kvalitet som högsta prioritet. Till exempel återspeglas den goda servicen i företagets höga Trustpilot-poäng.

 

Flyhjælps tre stiftere: Johan Thybo, Gustav Frederik Thybo og Philip Brechmann

Flyghjälp har tre grundare: Johan Thybo, Gustav Frederik Thybo och Philip Brechmann

 

Flyghjälps VD, ​​Gustav Frederik Thybo, är kanske den i Skandinavien som vet mest om flygpassagerares rättigheter. Han har skrivit sin kandidatuppsats i ämnet och har gett expertråd för flera nyhetsartiklar och deltagit i olika forum om flygpassagerares rättigheter. Du är välkommen att ringa någon av kontakterna i våra Ritzau nyhetsrum för ett expertutlåtande eller för att få hjälp med en artikel. Där kan du också titta på våra tidigare pressmeddelanden. Eller så kan du läsa mer om Flyghjälp.


 

Flyhjælp presseomtale i jyllands-posten


Svenskarna har 1,25 miljarder kronor till godoFlyghjälp har gjort beräkningar som visar att svenskarna har omkring 1,25 miljarder kronor till godo i obetalda ersättningar! Uppskattningen baserasr sig på Flyghjälps egna data, källor från Eurostat, Europa kommissionen och en undersökning från konsumentrådet.


Ungefär hälften av svenskarna vet inte att man som EU-medborgare sedan tre år tillbaka kan kräva ersättning som flyget har fördröjts mer än tre timmar. Flyghjälp har därför ett starkt fokus på att sprida kunskap om flygresenärers rättigheter. För ändamålet har vi tagit fram en kompensationskarta, som visar hur många miljoner kronor i ersättningar det finns till godo i varje kommun.

 

Flyghjälp i pressen

I samarbete med

Kontakt

Gustav Thybo Grundare & adm. direktör

Gustav Frederik Thybo

Direktör, grundare och specialist inom EU-förordning 261/2004

Frederik Hedegaard Marknadschef

Frederik Hedegaard

Marknads- och presschef

Telefon: + 45 30 23 36 90

Email: [email protected]

Benedikte B. Lund Advokat (DK), och chef för lawsuit

Benedikte B. Lund

Advokat, chef för rättsavdelningen och expert i flygpassagerares rättigheter

Gustav Thybo Grundare & adm. direktör

Gustav Thybo

Grundare & adm. direktör

Frederik Thede Ledare av IT

Frederik Thede

Ledare av IT

Benedikte B. Lund Advokat (DK), och chef för lawsuit

Benedikte B. Lund

Advokat (DK), och chef för lawsuit

Frederik Hedegaard Marknadschef

Frederik Hedegaard

Marknadschef

Johan Thybo Medgrundare

Johan Thybo

Medgrundare

Philip Medgrundare

Philip

Medgrundare

Natalia Assisterande ledare av Lawsuit

Natalia

Assisterande ledare av Lawsuit

Anton Juridikstuderande i rättsavdelningen

Anton

Juridikstuderande i rättsavdelningen

Erik Juridisk handläggare

Erik

Juridisk handläggare

Johan Chef för kundkommunikation

Johan

Chef för kundkommunikation

Patrick Juridisk handläggare

Patrick

Juridisk handläggare

Gustav Handläggare

Gustav

Handläggare

Noah Juridisk handläggare

Noah

Juridisk handläggare

Tobias Juridisk handläggare

Tobias

Juridisk handläggare

Emma Juridisk handläggare

Emma

Juridisk handläggare

Silas Ekonomiassistent

Silas

Ekonomiassistent

William Juridikstuderande i rättsavdelningen

William

Juridikstuderande i rättsavdelningen

Ewelina Handläggare

Ewelina

Handläggare

Nis Handläggare

Nis

Handläggare

Cecilie Handläggare

Cecilie

Handläggare

Matteo Juridikstuderande i rättsavdelningen

Matteo

Juridikstuderande i rättsavdelningen

Mia Handläggare

Mia

Handläggare

Sara Handläggare

Sara

Handläggare

Anne Handläggare

Anne

Handläggare

Mads Rättslig handläggare

Mads

Rättslig handläggare

Viggo Kontorshund

Viggo

Kontorshund

Ada Handläggare

Ada

Handläggare

Mari Assisterande ledare av legal operation

Mari

Assisterande ledare av legal operation

Kamma Handläggare

Kamma

Handläggare

Jan Handläggare

Jan

Handläggare

Emma Financial Controller

Emma

Financial Controller

Dennis Financial Controller

Dennis

Financial Controller

Jacob Handläggare

Jacob

Handläggare

Hjalmar Juridisk handläggare

Hjalmar

Juridisk handläggare

Sine Facility manager

Sine

Facility manager

Ludvig Handläggare

Ludvig

Handläggare

Minnie Handläggare

Minnie

Handläggare

Rose Handläggare

Rose

Handläggare

Andrea Juridisk handläggare

Andrea

Juridisk handläggare

Julius Handläggare

Julius

Handläggare

Emil Handläggare

Emil

Handläggare

Hadi Handläggare

Hadi

Handläggare

Pelle Handläggare

Pelle

Handläggare

Magnus Handläggare

Magnus

Handläggare

Anastasia Handläggare

Anastasia

Handläggare

Anniina Handläggare

Anniina

Handläggare

Julie Juridisk handläggare

Julie

Juridisk handläggare

Christian Juridisk handläggare

Christian

Juridisk handläggare

Joachim Juridisk handläggare

Joachim

Juridisk handläggare

Per Teamleader för svenska avdelningen

Per

Teamleader för svenska avdelningen

Nini Teamleader för Finska avdelningen

Nini

Teamleader för Finska avdelningen

Simon F. Teamleader för Norska avdelningen

Simon F.

Teamleader för Norska avdelningen

Simon S. HR-chef

Simon S.

HR-chef

230.000 Kunder
285 Milj. kr. Ersättning
4.7 av 5 Trustpilot poäng