Flyghjalp-logo-2.png

Kompensation vid missat flyg mellanlandning

Hann du inte till din mellanlandning? Läs om din rätt till ersättning här

Gällande EU förordning är flygpassagerare berättigade till kompensation efter de vanliga satser, om man drabbats av en försening från avgångsflygplatsen, och inte når sitt flyg vid mellemlandingen. Skillnaden mellan den ursprungliga ankomsttiden och det aktuella ankomsttiden på slutdestinationen skall vara över 3 timmar och orsaka den missade mellanlandning. Är det tillfället, så är flygpassagerare berättigade till en kompensation på respektive 250 EUR, 400 EUR eller 600 EUR beroende av flygdistansen.


Om du önsker att ta reda på, om du är berättigad till kompensation för din missade mellemlanding, och hur mycket du är berättigad till, så registrera dina upplysningar i vår kompensationsberäknare, som du finner på hemsidan.

Förtäring vid missade mellanlandningar


Flygpassagerare är likaså berättigade till förtäringar, om den samlade försening överstiger 2 timmar. Om man som flygpassagerare har haft utgifter i form av mat, dryck, transport mellan flygplats och hotell eller telefonupprigningar vid en missad mellanlandning, så är man berättigad till att få ersättning av flygsällskapet, om man har dokumentation på utgifterna.


Har du missat ditt flyg vid en mellemlanding sent om kvällen eller om natten, så har du rätt till att bli inlogerad på ett hotell på flygsällskapets räkning, om det nästa flyg avgår väsentligt senare. Har du missat ditt flyg vid en mellanlandning och har du blivit erbjuden en ny avresa 3 timmar efter, kan du därför inte kräva att bli inkvaterad. Om din avresa vidare från din mellanlandningsdestination först är möjlig dagen efter, så kan du ha rätt till det.


Komihåg att spara dokumentation på allt, du köper. Vi har möjlighet att få flygbolag till att refundera de utgifter, som står i jämförelse med förseningens varighet. Var uppmärksam på att ditt förbruk skall vara inom det, som man med rimlighet kan förvänta. Du bör därför inte inkvatera dig själv på ett 5-stjärningt hotell, om det är ett 3-stjärnigt i omedelbar närhet, och du kan kanske nöjas med en sandwich framför en stor anlagd middag. I tilfället som ovanstående kan du typiskt enbart få refunderat en vis del av dina utgifter.

Ovanliga omständigheter ifm. mellanlandning


I förhållande till EU-förordningen är man inte berättigad till kompensation efter de vanliga satser, om orsaken till flygförseningen från avgångsflygplatsen är under ”ovanliga omständigheter”.


Dessa ovanliga omständigheter är:

  • Strejker (varslande, såväl som spontana)
  • Ovanliga väderförhållanden (väderförhållande som nedsätter synligheten och utgör en säkerhetsrisk)
  • Terror/militärkupp (omständigheter som utgör ett hot mot den allmänna ordningen)
  • Utgångsförbud/ flygförbud (Air Traffic Control)
  • Akut sjukdom hoss passagerare eller akut uppstående medicinsk situation.


Här är en lista över omständigheter, som inte anses för ”ovanliga omständigheter":

  • Tekniska problem
  • Saknad av personal


Om man som flypassagerare missar sitt flyg vid en mellemlanding pga. en försening, så kan man naturligvis få omlagt sin resa, således att man ankommer till den slutliga ankomsflygplatsen vid första givna tillfälle. Alternativt kan man själv köpa nya flygbiljetter igenom ett annat flygsällskap. Här är man berättigad till att få prisskillnaden mellan de ursprungliga flygbiljetter och de nya flygbiljetter.


Har du behov för hjälp beträffande ditt ärrende, är du välkommen till skriva direkt till kundservice [email protected].

Redo att komma igång? Försenat eller inställt flyg?

Flyghjälp hjälper dig att få upp till 6 000 kr i ersättning om ditt flyg är försenat eller inställt.

 Tusentals lyckliga kunder

 Vi vinner 98% av våra ärenden

 Riskfritt - enkelt och snabbt