Flyghjalp-logo-2.png

 

Flygförsening och kompensation

Blev ditt flyg försenat? Här kan du läsa om dina alternativ för att få kompensation..

Visste du att om du inom de senaste 2 månderna har upplevt en flygförsening eller inställd flygning, har du möjlighet att få upp till 7.200 kr. i kompensation enligt EU-förordning 261/2004? EU Forordning 261/2004?


På Flyghjälp är vi experter på passagerares rättigheter när det gäller flygningar. Vi hjälper dig att kräva den kompensation du har rätt till från flygbolaget.

Dina rättigheter vid flygförsening - kortfattat

Vill du ha en snabb översikt över dina rättigheter vid försenat flyg? Du hittar dem här:

 • Som en allmän regel har du rätt till kompensation från 3.000 kr. till 7.200 kr. för en flygförsening om du anländer till din resedestination 3 timmar eller mer senare än planerat.
 • Om du väntar i 2 timmar eller mer på flygplatsen har du rätt till måltider och förfriskningar.

För att vara berättigad till kompensation krävs det:

 • Incheckning i tid
 • Uppleva flygförseningen inom de senaste 2 månaderna
 • Att flygförseningen är flygbolagets ansvar
 • Ditt flyg avgår från en EU-flygplats (oavsett flygbolag) eller landar på en EU-flygplats (om det är ett europeiskt flygbolag)

Du kan ha rätt till kompensation oavsett om du reser på din egen semester, i arbetet eller om du köpte din flygning som en del av en paketresa.

Om du vill läsa mer om dina rättigheter kan du hitta den fullständiga översikten längre ner på denna sida, där vi har samlat all den nödvändiga information du behöver.

Ekonomisk kompensation för flygförseningar

Rätten till ekonomisk kompensation för flygförseningar anges inte explicit i lagen. Dock har det genom rättspraxis etablerats att passagerare som upplever förseningar på mer än tre timmar har rätt till kompensation, eftersom det betraktas som likvärdigt med en inställd flygning. inställd flygning.

Vad ska jag göra när mitt flyg är försenat?

Vi förstår att det kan vara utmanande att undvika att känna sig lite stressad när du får reda på att ditt flyg är betydligt försenat och att du inte kommer att nå din destination vid den planerade tiden. Lyckligtvis finns det några saker du kan göra just nu för att ha den bästa upplevelsen i stunden och säkerställa den mest effektiva och enkla kompensationsprocessen.

När ditt flyg är försenat och du vill kräva kompensation finns det några saker du bör vara medveten om:

 • Det är avgörande att spara alla relevanta resehandlingar.. Detta inkluderar ditt boardingkort och alla kvitton eller parkeringsbiljetter om det är tillämpligt.
 • Be ditt flygbolag om en skriftlig bekräftelse på flygförseningen, där anledningen till förseningen anges.
 • Ta bilder som bevis på din flygförsening. Det kan vara bilder av skärmar och skärmdumpar av din kommunikation med flygbolaget.
 • Notera den nya ankomsttiden till din resedestination.
 • Be flygbolaget att betala för dina måltider och/eller förfriskningar. Spara kvitton för mat och dryck du konsumerar på flygplatsen medan du väntar på nästa flyg.
 • Underteckna inte eller acceptera några erbjudanden som kan avstå dina rättigheter, eftersom du kan förlora din rättmätiga kompensation.
 • Du kan välja att vänta eller avbryta flygningen om förseningen varar i mer än 5 timmar.
 • Vid en långvarig försening kan du be flygbolaget att betala för ett hotellrum för övernattning. Kom ihåg att spara alla kvitton.
 • Spara alla ytterligare kvitton om flygförseningen slutar kosta dig extra pengar.
 • Lämna in ditt ärende till Flyghjälp och låt oss hjälpa dig att få din rättmätiga kompensation.

Varje år förlorar svenskar pengar på grund av flygförseningar

Tyvärr är många människor omedvetna om sina rättigheter när de upplever en flygförsening. Det är precis därför människor förlorar tusentals euro varje år, trots att de har rätt till kompensation för de försenade flygningarna.

Det finns flera orsaker bakom det förlorade beloppet varje år, inklusive:

 • Brist på kunskap om rätten till kompensation.
 • Svårighet att förstå hela kompensationsprocessen på egen hand.
 • Flygbolag som avvisar kompensationsansökningar baserat på falsk information.

Lyckligtvis finns det hjälp att få. Flyghjälp har redan hjälpt hundratusentals passagerare att få sin rättmätiga kompensation för flygförseningar, vilket de annars inte skulle ha fått. Vi hjälper dig att få tillbaka dina pengar efter en flygförsening som kan ha påverkat resten av din resa eller helt enkelt orsakat betydande olägenheter.

När har jag rätt till kompensation för en försenad flygning?

Din rätt till kompensation beror på förseningens längd, mätt i tid från det att du anländer till din slutdestination. Vanligtvis utlöses kompensation om du är försenad mer än tre timmar, och enligt lag anses du ha "ankommit" när flygplansdörrarna öppnas och passagerare får gå av.

Du har generellt sett rätt till kompensation om du:

 • Reser från ett EU-land
 • Reser till ett EU-land med ett EU-baserat flygbolag (det finns undantag från denna regel, som schweiziska och norska flygbolag, som kan påverka din rätt till kompensation)

Till exempel, om du flyger från USA till Dubai, omfattas du inte av lagstiftningen och har ingen rätt till kompensation för flygförseningar, även om ditt flyg är försenat mer än tre timmar. Samma sak gäller när du flyger till Europa med icke-EU-flygbolag som American Airlines, eftersom de inte är EU-baserade flygbolag.

Hur mycket kompensation kan jag förvänta mig?

Här är din kompensation beräknad i EUR per passagerare:

Orsak Försenad ankomstid Flygningar under 1.500 km Flygningar 1.501 - 3.500 km Flygningar över 3.500 km mellan EU-länder Flygningar över 3.500 km till/från EU-länder
Inställt* 2 – 3 timmar 3.000 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 3.500 kr.
Inställt/försenat 3 – 4 timmar 3.000 kr. 4.700 kr. 4.700 kr. 3.500 kr.
Inställt/försenat Mer än 4 timmar** 3.000 kr. 4.700 kr. 4.700 kr. 7.200 kr.
Överbokat   3.000 kr. 4.700 kr. 4.700 kr. 7.200 kr.

*Om avbokningen sker mindre än 7 dagar före den planerade avgången.

** Om avbokningen sker mellan 14-7 dagar före den planerade avgången.

Din rätt till kompensation beror på den direkta flygningens längd. Ju längre du flyger, desto högre kompensation kan du vara berättigad till. Om du är osäker på beloppet du har rätt till kan du enkelt hitta svaret med hjälp av vår beräkningsapp. Ange helt enkelt avgångs- och ankomstflygplatser, detaljer om ditt flygbolag och din försening.

Hur hjälper Flyghjälp mig med min kompensation?

Flyghjälp består av advokater, juridiska experter, ärendespecialister och handläggare, alla redo att hjälpa dig med din kompensationsansökan för en försenad flygning.

Alla på Flyghjälp är specialister eller experter på EU-förordning 261/2004, som ger flygpassagerare rätten att kräva kompensation.

Om du upplever en flygförsening är vi här för att hjälpa dig på följande sätt:

 1. Du kontaktar oss och lämnar information om den försenade flygningen.
 2. Vi upprättar ett juridiskt krav i ditt namn.
 3. Om flygbolaget avvisar kravet kan Flyghjälp köpa tillgång till relevant information och tekniska data som kan stödja ditt fall.
 4. Om flygbolaget fortfarande avvisar kravet och vår bedömning indikerar att du fortfarande har rätt till kompensation för den försenade flygningen kan vi ta ditt ärende till domstol eller andra juridiska instanser.
 5. Som en sista utväg kan vi föra fallet till domstolen, som kan tvinga fram betalning av kompensation.

Flyghjälp har redan hjälpt nästan 300 000 passagerare att få sin rättmätiga kompensation för flygförseningar. Det betyder att vi har samlat in över 40 miljoner EUR i kompensation från flygbolag vid skrivandets tidpunkt - pengar som lätt kunde ha förbisetts eller gått förlorade om Flyghjälp inte hade hjälpt de berörda passagerarna.

Hur ofta upplever passagerare flygförseningar?

Det är mycket möjligt att du någon gång kommer att stöta på en försenad flygning eftersom flygförseningar inträffar relativt ofta. Tyvärr är många människor omedvetna om sina rättigheter när det gäller kompensation för förseningen.

Flyghjälp har redan hjälpt nästan 300 000 passagerare att få kompensation för flygförseningar över tiden. Men detta antal representerar endast dem som redan har fått hjälp med sina kompensationsansökningar, vilket tyder på att det verkliga antalet flygförseningar är mycket högre. Detta beror delvis på att vissa passagerare inte är medvetna om att de har rätt till kompensation.

Var söker jag kompensation för en flygförsening?

Du kan söka kompensation för en flygförsening genom att kontakta flygbolaget direkt. Du måste lämna in en formell kompensationsansökan till flygbolaget och ge detaljer om din flygning, förseningen och eventuell stödjande dokumentation.

Alternativt kan du söka hjälp av experter som Flyghjälp, som är specialiserade på att hantera kompensation för flygförseningar. De kan guida dig genom processen, hantera all nödvändig kommunikation med flygbolaget på din vägnar och öka dina chanser att få rättmätig kompensation smidigt och effektivt.

Var ansöker jag om kompensation för en missad anslutningsflygning på grund av en försening?

Du kan vara berättigad till både kompensation och ytterligare kostnader i samband med en flygförsening om du missar din anslutningsflygning på grund av en försening i en tidigare flygning. Dina rättigheter till kompensation beror på om du har köpt hela resan som en enda bokning med samma bokningsnummer eller om du har köpt flygningarna separat. Om du har bokat en anslutningsflygning med ett mellanland och din första flygning är försenad kan du vara berättigad till kompensation om du missar nästa anslutning. Men om du har köpt två separata flygbiljetter är flygbolaget inte alltid ansvarigt för din missade anslutning, men du kan ändå vara berättigad till kompensation för förseningen av den första flygningen. Ovanliga omständigheter kan påverka ditt berättigande till kompensation, så det är viktigt att kontrollera de specifika villkoren som flygbolaget tillhandahåller i sådana fall. .

Extraordinära omständigheter för flygförseningar

Om förseningen beror på så kallade "extraordinära omständigheter" som ligger utanför flygbolagets kontroll har du inte rätt till kompensation.

Orsaker till extraordinära förseningar kan inkludera:

 • Ovanliga väderförhållanden (om de utgör en säkerhetsrisk)
 • Aktioner av terrorism/militärkupp och politisk oro (omständigheter som hotar allmän säkerhet)
 • Restriktioner från flygtrafikledningen (ATC)
 • Plötslig sjukdom eller oförmåga hos en passagerare
 • Strejker bland flygledare

Du bör vara medveten om att flygbolaget i vissa fall kan märka orsaken till flygförseningen som en "extraordinär omständighet", även om anledningen faktiskt ligger inom flygbolagets kontroll. De gör detta för att undvika kompensationsförpliktelser, och det är här Flyghjälp kommer in i bilden.

Situationer som inte är “extraordinära omständigheter”

Här är några exempel på situationer som generellt inte betraktas som "extraordinära omständigheter," vilket innebär att du fortfarande har rätt till kompensation:

 • Tekniska problem med flygplanet.
 • Brist på personal, inklusive strejker bland flygbolagets eget personal.

Vi ser ofta att flygbolag avvisar giltiga krav (t.ex. genom att ange ovanliga väderförhållanden, även om vädret i allmänhet var acceptabelt). Därför rekommenderar vi alltid att du lämnar in ett ärende hos Flyghjälp om du inte håller med flygbolagets beslut.

Om du är osäker på om du har rätt till kompensation kan du ange din reseinformation i vår kalkylator nedan och få omedelbart svar. Du är också välkommen att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

Hur länge har jag rätt att begära kompensation för en flygförsening?

Om ditt flyg är försenat ska du inte ge upp om du inte har haft möjlighet att begära kompensation omedelbart. Du kan faktiskt göra din ansökan upp till 2 månader efter flygförseningen.

Oavsett om du reser till eller från Sverige har du möjlighet att söka din rättmätiga kompensation i upp till 2 månader efter att ha upplevt flygförseningen.
Om du söker kompensation för en gammal händelse är det viktigt att ha sparat alla relevanta dokument och kvitton, eftersom detta kommer att underlätta processen.

Det är viktigt att komma ihåg att varje land har sina egna regler om tidsgränsen för att begära kompensation för flygförseningar, men det är vanligtvis en relativt lång period som ger dig gott om tid att få tillbaka dina pengar.

Om du tidigare har upplevt en flygförsening men är osäker på om du fortfarande kan begära kompensation, tveka inte att kontakta Flyghjälp - vi finns här för att hjälpa dig.

Kan jag också få återbetalning för mina andra utgifter i samband med en flygförsening?

Du kan vara berättigad till både kompensation och ytterligare kostnader i samband med en flygförsening. Till exempel, om du upplever en längre försening kan du ha rätt till mat, dryck, hotellboende eller transport i rimlig och lämplig omfattning.

Tyvärr hjälper inte Flyghjälp till att få ersättning för potentiella ytterligare kostnader. Baserat på vår erfarenhet är flygbolag mer benägna att återbetala dessa mindre kostnader direkt till passagerarna när de kontaktar flygbolagen själva. Å andra sidan är flygbolagen mindre villiga att återbetala kostnaderna för flygbiljetter, vilket är anledningen till att vi fokuserar på att hjälpa med kompensation för flygbiljetter och inte andra utgifter.


Vi har gjort det enkelt och rakt på sak för dig att förstå dina rättigheter när det gäller ersättning för ytterligare kostnader i samband med flygförseningar.

Kan jag få kompensation för försenat bagage?

Vanligtvis kommer din egen reseförsäkring att ge ersättning för förlorat eller försenat bagage, även vid en flygförsening. Om du har reseförsäkring bör du fråga dem om processen för att begära din ersättning.

Vill du lära dig mer om dina rättigheter i denna situation? Läs mer om hur du hanterar försenat eller förlorat bagage.

Varför kan mitt flygbolag minska kompensationskravet med upp till 50%?

Om ditt flyg är försenat eller inställt och flygbolaget erbjuder dig en ombokning eller alternativ rutt till din destination, där du anländer mindre än 2 timmar senare än ursprungligen planerat för korta flygningar, mindre än 3 timmar senare för medeldistansflygningar och mindre än 4 timmar senare för långdistansflygningar, kan flygbolaget ha rätt att minska din kompensation med upp till 50%.

Vad kostar det att använda Flyghjälp för kompensationshjälp?

På Flyghjälp är vi på din sida. Därför arbetar vi också enligt principen "Ingen vinst - ingen avgift" när vi hjälper dig med din kompensationsansökan i samband med din flygförsening.

Vår princip innebär att du inte behöver betala något om du inte är berättigad till kompensation eller återbetalning för din försenade flygning. Detta säkerställer den bästa upplevelsen för dig. Det innebär att det är ekonomiskt riskfritt för dig att ta reda på om du har rätt till kompensation eller återbetalning.

Med andra ord krävs det att vi har fått en utbetalning från flygbolaget för att betrakta fallet som vunnet och kunna kräva betalning, från vilken vi kan dra av en avgift. Därför behöver du aldrig betala några pengar i förväg, eftersom vi endast tar ut en avgift baserad på den summa vi framgångsrikt kräver.

Du hittar en samlad lista över våra priser här.

Ska jag välja kontantkompensation eller presentkort för flygförsening?

Ibland väljer flygbolag att erbjuda presentkort, miles eller poäng som kompensation för flygförseningar, och dessa erbjudanden kan vara frestande att acceptera när du är frustrerad och trött. Men du bör överväga några faktorer innan du accepterar dem.

Se till att du genom att acceptera ett presentkort inte förlorar din rätt till senare att kräva den kontantkompensation du har rätt till. Enligt reglerna ska kompensation betalas antingen i kontanter eller via banköverföring om inte ett presentkort väljs istället. Därför bör du fundera över om du föredrar kontantkompensation eller ett presentkort innan du accepterar eller avböjer erbjudandet.

Det är ditt eget val om du vill ha kontantkompensation eller ett presentkort. Många människor finner det oftast enklare att acceptera en kupong eller ett presentkort istället för att på egen hand driva en kompensation, men det är precis här Flyghjälp kan hjälpa dig.

Vilka är mina rättigheter som passagerare enligt EU-förordning 261/2004?

EU-förordning 261/2004 gäller för flygningar som:

 • Avgår från en flygplats inom EU (oavsett flygbolag)
 • Landar på en flygplats inom EU med ett europeiskt flygbolag (även om det kan finnas undantag för schweiziska och norska flygbolag)

 

Flygningen måste också falla inom en av dessa tre kategorier:

 • Flygningen är försenad med minst 2 timmar på en rutt på 1500 km eller mindre.
 • Flygningen är försenad med 3 timmar eller mer på intra-EU-rutter eller rutter längre än 1500 km.
 • Flygningen är försenad med 3 timmar eller mer på rutter mellan 1500 och 3500 km.

Som passagerare på ett försenat flyg är du lyckligtvis väl täckt enligt EU-förordningen.

 

Om flygförseningen faller inom den specificerade rättsliga ramen kan du vara berättigad till följande:

 • Måltider och drycker som är lämpliga för förseningens längd.
 • Två telefonsamtal eller e-postmeddelanden.
 • Hotellboende och transport om förseningen kräver en övernattning eller flera nätter.
 • Återbetalning av flygbiljetterna. Detta gäller om flygförseningen är 5 timmar eller mer, och du väljer att inte fortsätta resan.
  • Återbetalning av flygbiljetterna om den försenade flygningen är en del av andra anslutande flygningar som inte kan nås och därmed saknar syfte.
  • Du kan också välja att byta ut din flygbiljett mot en returbiljett till den ursprungliga avgångsflygplatsen för resan.
  • Kompensation om flygförseningen är 3 timmar eller mer.

  Om du behöver hjälp med att få rätt kompensation för en flygförsening kan Flyghjälp hjälpa till. Skapa ett ärende på bara 3 minuter, och låt oss sköta resten.

Redo att komma igång? Försenat eller inställt flyg?

Flyghjälp hjälper dig att få upp till 6 000 kr i ersättning om ditt flyg är försenat eller inställt.

 Tusentals lyckliga kunder

 Vi vinner 98% av våra ärenden

 Riskfritt - enkelt och snabbt