Flyghjalp-logo-2.png

 

Rättigheter vid försenat flyg

 

Blev din flygning försenad? Läs om din rätt till ersättning här:

Om du har råkat ut för en försenad flygning de senaste 2 månaderna har du möjlighet att få uppemot 6 340 kronor i ekonomisk kompensation enligt EU-förordning 261/2004. Flyghjälps anställda är experter på flygpassagerares rättigheter, och vi kan hjälpa dig att inhämta kompensation från flygbolaget.


Om förseningen ägde rum för mer än två månader sedan kan du ha rätt till kompensation om du själv har kontaktat flygbolaget inom två månader från dagen då förseningen ägde rum. 


Observera att ovanstående information gäller flygresor till eller från en svensk flygplats. Om du har rest från ett annat land, t.ex. Danmark eller Finland, kan tidsfristen vara längre än två månader.

'

 

Ekonomisk ersättning för flygförseningar


Passagerares rätt till ekonomisk kompensation vid flygförseningar framgår inte direkt av förordningen  (som främst behandlar inställda flygningar), men ett prejudicerande fall från EU-domstolen har slagit fast att kompensation ska utgå till passagerarna även vid förseningar. En försening på mer än 3 timmar likställs därför med en inställd flygning i förhållande till rätten till kompensation. 


Förseningens längd mäts vid den faktiska ankomsten till resans slutdestination. Du anses vara framme vid destinationen när flygplanets dörrar öppnas och du får tillåtelse att gå av planet.  


Passagerare är bara berättigade till kompensation om EU-förordningen är tillämplig. Passagerare som reser från EU kommer alltid att omfattas av förordningen. Likaså passagerare som reser till EU med ett EU-flygbolag. Om du däremot flyger mellan t.ex. USA och Dubai kommer resan inte att omfattas av EU-förordningen och du har då inte rätt till kompensation, även om ditt flyg försenas med mer än tre timmar. Detsamma gäller även när du flyger från USA till Europa med t.ex. American Airlines, som inte är ett EU-flygbolag.

 

Ersättningens storlek


Kompensationens storlek varierar beroende på avståndet mellan avreseorten och resans destination:

  • En resa på upp till 1 500 km kan ge 250 euro per passagerare
  • En resa som sträcker sig utanför Europa på mer än 3 500 km kan ge 600 euro per passagerare
  • En resa inom Europa på óver 1 500 km eller en resa som sträcker sig utanför Europa mellan 1 500 km och 3 500 km kan ge 400 euro per passagerare

Storleken på kompensationen som du kan ha rätt till beror alltså på det direkta flygavståndet. Ju längre du flyger, desto högre kompensation kan du ha rätt till vid en försening. Om du är osäker på hur mycket du har rätt till kan du använda vårt beräkningsverktyg, som du hittar överst på startsidan. Du behöver bara knappa in avgångsflygplats och ankomstflygplats samt några uppgifter om flygbolaget och förseningen.


Obs! Passagerare är inte berättigade till kompensation om förseningen beror på “extraordinära omständigheter”, som inte kan undvikas även om flygbolaget har vidtagit alla åtgärder som rimligen kan förväntas.


Sådana extraordinära (force majeure-liknande) omständigheter är följande:

  • Osedvanliga väderförhållanden (oväder som kan utgöra en säkerhetsrisk)
  • Terrorism/militärkupp (omständigheter som utgör ett hot mot den allmänna säkerheten)
  • Akut sjukdom eller annan medicinsk åkomma hos passagerare
  • Utegångsförbud eller flygförbud

Omständigheter som generellt ​inte​ ​utgör “extraordinära omständigheter” kan bland annat vara:

  • Tekniska problem
  • Brist på personal

Flygpassagerare bör dock vara uppmärksamma på att flygbolagen ibland uppger att förseningen beror på “extraordinära omständigheter”, även om orsaken låg inom flygbolagets kontroll. Anledningen till detta är att flygbolagen försöker undgå sin skyldighet att betala kompensation. Vi ser ofta att flygbolag avvisar giltiga krav (t.ex. genom att skylla på osedvanliga väderförhållanden, trots att vädret var tillräckligt bra för att flyga). Vi rekommenderar därför att du alltid söker juridisk rådgivning om du inte håller med om flygbolagets beslut. 


Vill du testa och se om du har rätt till kompensation? Ange uppgifter om din resa i vårt beräkningsverktyg och få ett omedelbart svar. Du är också välkommen att skriva till oss på [email protected]

Redo att komma igång? Försenat eller inställt flyg?

Flyghjälp hjälper dig att få upp till 6 000 kr i ersättning om ditt flyg är försenat eller inställt.

 Tusentals lyckliga kunder

 Vi vinner 98% av våra ärenden

 Riskfritt - enkelt och snabbt