Flyghjalp-logo-2.png

Rättigheter vid försenat flyg
Var din flygning försenad? Läs om din rätt till ersättning här

 

Om ditt flyg har varit försenat har du möjlighet att få upp mot 6 000 kr om i ekonomisk kompensation enligt EG Förordningen 261/2004. Var uppmärksam på att det nu är 2 månaders preskriptionstid i Sverige efter Högsta Domstolens dom T2659-17. Vilket betyder att efter att förseningen, inställningen eller överbokningen uppstod, skall man nu reklamera inom ”rimlig tid” som är 2 månader. Uppstår förseningen i övriga Europa, så kan preskriptionstiden vara längre.

Ekonomisk ersättning för flygförseningar

Passagerares rätt till kompensation vid flygförseningar framgår inte direkt av lagen men det har slagits fast genom rättspraxis, att passagerare om deras flyg är försenat också har rätt till kompensation. Förseningen mäts vid den faktiska ankomsten till slutdestinationen.


Flyforsinkelse

 

Förseningen varaktighet mäts vid den aktuella ankomsten till slutdestinationen. Du kallas för att främjas när dörren till flygplanet öppnar (och i själva verket är uppsägning tillåtet att stiga), vilket gör det möjligt för passagerare att gå av planet.

Man har bara rätt till kompensation såvitt lagen kan användas. Passagerare som reser till eller från EU med ett EU-flygbolag omfattas av lagen. Om du reser från Förenta staterna till Dubai, är du exempelvis inte omfattas av lagen och har därför inte rätt till ersättning. Detta trots att ditt flyg var försenat med mer än 3 timmar. Detsamma gäller även när du flyger från USA med till exempel American Airlines, som inte är registrerat som ett EU-flygbolag.

Ersättningens storlek

Kompensationens storlek beror på flygdistansen och delas in i tre kategorier på respektive 250, 400 och 600 euro beroende på den direkta flygdistansen. Ju längre du flyger desto högre kompensation vid flygförsening kan du vara berättig till. Om du är osäker på hur mycket du har rätt till kan du hitta svar med vår räknare, där du helt enkelt anger avgångs- och ankomstflygplats, samt detaljer om flygbolag och förseningar.

Passagerare har dock inte rätt till kompensation om flygförseningen beror på ”extraordinära omständigheter”som inte kan undvikas även om flygbolaget har tagit alla åtgärder som rimligen kan förväntas.

Sådana extraordinära (force-majeure-liknande) orsaker till försening är följande:

  • Strejk (varslade så väl som spontana)
  • Osedvanliga väderförhållanden (väderförhållanden som utgör en säkerhetsrisk)
  • Terror/militärkupp (omständigheter som utgör ett hot mot den allmänna välfärden)
  • Utegångsförbud/flygförbud (Air Traffic Control)
  • * Passagerares akuta sjukdom eller illavarande.

Här är en lista över omständigheter som inte anses vara ”extraordinära omständigheter”::

  • Tekniska problem
  • Personalbrist

Flygpassagerare ska dock vara uppmärksamma på att flygbolagen ibland klassificerar orsaken till förseningen som en ”extraordinär omständighet”. Detta i ett försök att undgå kompensationsplikten. Vi ser ofta att flygbolaget avvisar giltiga krav (t.ex. genom att indikera ovanliga väderförhållanden, trots att vädret var ganska benägen), så vi rekommenderar alltid att du söker juridisk rådgivning om du inte håller med flygbolagets beslut.

Vill du testa om du har ett krav eller inte? Ange information om din resa i vår räknare och få omedelbara svar om du är berättigad till ersättning. Du är också välkommen att ringa 10 750 24 03 i telefonens timmar längst ned på sidan.

Redo att komma igång? Försenat eller inställt flyg?

Flyghjälp hjälper dig att få upp till 6 000 kr i ersättning om ditt flyg är försenat eller inställt.

 Tusentals lyckliga kunder
 Vi vinner 98% av våra ärenden
 Riskfritt - enkelt och snabbt

Gå med i vår gemenskap

Har du redan ett ärende?