Flyghjalp-logo-2.png

 

Flygpassagerares rättigheter

Känner du till vilka rättigheter du har som flygpassagerare och vet du när du har rätt till ersättning?

Om du har råkat ut för en flygförsening, en inställd flygning eller en överbokning kan du ha rätt till ekonomisk kompensation.


Kompensationens storlek beror på flygavståndet. Det kan också finnas särskilda omständigheter som medför att rätten till kompensation bortfaller eller halveras.


Du kan räkna ut om du är berättigad till kompensation.

 

Var ditt flyg försenat eller inställt?


Flyger du till, från och inom EU-länder? Då har du som utgångspunkt rätt till kompensation, om ditt flyg är mer än tre timmar försenat. Din kompensation beror på flygsträckan, men det finns undantag.


Om flyget är försenat eller inställt på grund av extraordinära omständigheter, t.ex. naturkatastrofer, strejk, oväder, krig, eller liknande, bortfaller din rätt till kompensation.


Av tabellen nedan framgår hur mycket kompensation varje passagerare har rätt till:

Orsak Försenad ankomsttid Flygningar under 1 500 km Flygningar 1 501 - 3 500 km Flygninger över 3 500 km mellan EU-länder Flygningar över 3 500 km till/från EU-länder
Inställt* 2 – 3 timmar 2 535 kr. 2 030 kr. 2 030 kr. 3 040 kr.
Inställt/Försenat 3 – 4 timmar 2 535 kr. 4 220 kr. 4 060 kr. 3 040 kr.
Inställt/Försenat Mer än 4 timmar** 2 535 kr. 4 220 kr. 4 060 kr. 6 090 kr.
Överbokat   2 535 kr. 4 220 kr. 4 060 kr. 6 090 kr.

* Om inställd flygning inträffar mindre än 7 dagar före planerad avgång.

** Om inställd flygning inträffar mellan 14-7 dagar före planerad avgång.


Dessutom har du rätt till mat och dryck, telefonsamtal, att skicka mejl och övernattning. Det beror såklart på förseningen och hur långt du skall flyga.


Men när skall flygbolaget betala för mina måltider? Var skall jag övernatta? Och hur kommer jag snabbast fram till destinationen? Som flygpassagerare har du flera rättigheter som du kan använda dig av . Det är därför viktigt att du känner till dina rättigheter i de olika situationerna. Dem kan du läsa mycket mer om nedan.

 

Läs mer om dina rättigheter som flygpassagerare:

Redo att komma igång? Försenat eller inställt flyg?

Flyghjälp hjälper dig att få upp till 6 000 kr i ersättning om ditt flyg är försenat eller inställt.

 Tusentals lyckliga kunder

 Vi vinner 98% av våra ärenden

 Riskfritt - enkelt och snabbt