Flyghjalp-logo-2.png

Dina rättigheter som flygpassagerare


Känner du till vilka rättigheter du har som flygpassagerare och vet du när du har rätt till ersättning?

Om du har råkat ut för en flygförsening, en inställd flygning eller en överbokning kan du ha rätt till ekonomisk kompensation.

Kompensationens storlek beror på flygavståndet. Det kan också finnas särskilda omständigheter som medför att rätten till kompensation bortfaller eller halveras.

Du kan räkna ut om du är berättigad till kompensation.

Inställda flyg och överbokningar

  • inom två timmar till destinationen på resor under 1 500 km.
  • inom tre timmar på resor inom EU på över 1 500 km, samt alla andra resor mellan 1 500 - 3 000 km.
  • inom fyra timmar för resor över 3 500 km (gäller resor till och från EU)

Av tabellen nedan framgår hur mycket kompensation varje passagerare har rätt till:

Orsak Försenad ankomsttid Flygningar under 1 500 km Flygningar 1 501 - 3 500 km Flygninger över 3 500 km mellan EU-länder Flygningar över 3 500 km till/från EU-länder
Inställt* 2 – 3 timmar 2 645 kr. 2 110 kr. 2 110 kr. 3 170 kr.
Inställt/Försenat 3 – 4 timmar 2 645 kr. 4 220 kr. 4 220 kr. 3 170 kr.
Inställt/Försenat Mer än 4 timmar** 2 645 kr. 4 220 kr. 4 220 kr. 6 340 kr.
Överbokat   2 645 kr. 4 220 kr. 4 220 kr. 6 340 kr.

* Om inställelsen sker mindre än 7 dagar före planerad avgång.

** Om inställelsen sker mellan 14-7 dagar före planerad avgång.

Gäller lagen?


EU-förordningen gäller för alla flygningar som avgår från en flygplats i ett EU-land.

EU-förordningen gäller även alla flygningar som ankommer till ett EU-land och som utförs av ett EU-flygbolag. För övriga flygningar är huvudregeln att EU-förordningen inte gäller, men istället kan motsvarande eller liknande regler gälla i dessa länder (t.ex. Schweiz, Norge). Tabellen nedan hjälper dig att räkna ut om EU-förordningen gäller i ditt fall eller inte.

Avgångsland EU-flygbolag Icke-EU-flygbolag
Från EU-land Ja Ja
Utanför EU-land till EU-land Ja Nej


Läs mer om dina rättigheter som flygpassagerare:

Redo att komma igång? Försenat eller inställt flyg?

Flyghjälp hjälper dig att få upp till 6 000 kr i ersättning om ditt flyg är försenat eller inställt.

 Tusentals lyckliga kunder

 Vi vinner 98% av våra ärenden

 Riskfritt - enkelt och snabbt