Flyghjalp-logo-2.png

Flyghjälps integritetspolicy


Flyghjälp passar bra på kunders personuppgifter.
 
Genom att acceptera följande villkor för behandling av din personliga information, förklarar du också att du är över 16 år. Om du är under 16 år och önskar starta ditt företag med oss, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Principer:

Det är viktigt för oss att hålla din personliga information säker och konfidentiell. Flyhjælp ApS garanterar att din personliga information behandlas i enlighet med EU: s nuvarande regler för hantering av personuppgifter (EU-förordning 261). Behandlingen av din information baseras på följande principer för dataskydd:

- Personuppgifterna behandlas lagligt, rimligt och öppet
- Insamling av personuppgifter är enbart för uttryckligen angivna och legitima syften och bearbetas inte vidare så att de inte är förenliga med dessa ändamål
- De insamlade personuppgifterna är tillräckliga, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till syftet med behandlingen.
- Personuppgifter är korrekta och uppdaterade om det behövs.
- Personuppgifterna förvaras för den enda tid som krävs för att uppfylla syftet med vilka de erhålls.
- Företaget säkerställer att personuppgifter behandlas säkert genom tekniska och organisatoriska åtgärder.

Vilken personlig information samlar vi in?

När du skapar ditt fall med Flyghjälp, kommer du att bli ombedd att lämna följande information om dig själv och dina medresenärer:
- Namn
- Adress
- Telefonnummer
- E-post
- Bokningsnummer
- fullmakt
- Bankuppgifter

Ovanstående information krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende.

I vissa fall blir du också uppmanad att skicka en kopia av ditt foto-ID. Detta beror på att vissa flygbolag kräver detta för att behandla skadeståndsanspråk. Om ditt ärende är i domstol kan du också bli ombedd att ange ditt HLR-nummer beroende på vilket land ditt ärende ska tas med.

För att anpassa och förbättra innehållet och öka värdet av de annonser som visas på sidan samlas information om dig när du besöker vår webbplats.

Varför samlas dina personuppgifter?

Det primära syftet med att samla in din personliga information är att tillåta flygbolaget att få ersättning från flygbolaget på dina vägnar. Dessutom använder vi informationen för att optimera vår service och innehåll. När ditt ärende har slutförts kommer din information att användas för statistiska ändamål

Din bankinformation kommer endast att användas för att betala av din ersättning. I vissa fall betalar flygbolaget direkt till dig. I sådana fall kommer dina bankuppgifter att meddelas till flygbolaget. Varken Flyhjælp, Flyhjelps partners eller flygbolag får ta ut pengar från ditt konto.

Hur lagras och behandlas dina personuppgifter?

Din personliga information används enbart för det syfte för vilket de samlas och lagras så länge som nödvändigt för detta ändamål.

Flyghjälp lagrar endast din personliga information för den tid det tar att behandla ditt ärende. När du är klar kommer vi att hålla din information i ytterligare 3 år, varefter all information som kan kopplas till dig som person kommer att raderas från vårt system.

FlyghjälpFlyhjælp har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din personliga information förblir säkra, inklusive din information är inte av misstag eller olagligt kommer att tas bort, publiceras, förlorade, försämrad eller kommer udevedkommendes kunskap eller annan behandling i strid med lagen. Utomstående kan inte tvinga åtkomst till denna information.

Dela data till tredje part

För att erhålla ersättning för din räkning är det nödvändigt att avslöja din personliga information till det flygbolag som din fordran riktas mot. Om flygbolaget inte accepterar ersättningskravet kan det vara nödvändigt att dela din personliga information med domstolar, trafikansvariga och våra advokater. Dessutom delas dina data med några medarbetare. Flygbistånd kräver att alla medarbetare som tar emot personlig information från oss följer gällande lagar.

Dela data utanför EU

Att dela personuppgifter utanför EU: s gränser kan vara förknippad med en risk. Kommissionen skall endast säkerheten för dina personuppgifter när de behandlas i EU-länder eller länder utanför EU, som kommissionen har bedömt lämpligheten av behandlingen av personuppgifter.

Om det flygbolag, som ditt krav är framställt mot, befinner sig utanför EU kommer vi att behöva dela några av dina personuppgifter med dem. Vi delar bara de upplysningar som är nödvändiga för att hämta din ersättning.

Rätten till insikt och invändning

Du har alltid rätt till att få insikt i de personuppgifter, vi behandlar om dig. Om du har misstankar om att de uppgifter vi har insamlat om dig är oriktiga eller missvisande, har du rätt att begära rättelse. Du har också rätt till att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Om du önskar att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter, innan ärendet är avslutat, kommer vi att möjligtvis skicka en faktura med vårt arvode av den potentiella ersättningen, som det framgår av våra handelsvillkor. 

Vid invändningar mot behandling av personuppgifter, informerar vi även våra samarbetspartner om invändningen.

Alla förfrågningar angående invändning, korrigering eller radering av personuppgifter kan skickas till: [email protected] Markera din förfrågan med ”personuppgifter” i ämnesfältet. 

Du har också möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om du tycker att Flyghjälp har behandlat dina personuppgifter i strid med ovanstående.
 

Kontakt:

Dataansvarig (DPO): Anna Dall
Flyghjälp
Flyhjælp ApS
CVR: DK 36 91 74 90
Holmbladsgade 133
2300 Köpenhamn S
Telefon: +46 31 308 88 12
E-post: [email protected]

Flyhjælp - Logo

Gustav Thybo Grundare & adm. direktör

Gustav Thybo

Grundare & adm. direktör

Johan Thybo Medgrundare och Ekonomichef

Johan Thybo

Medgrundare och Ekonomichef

Alex Kirkeberg Marknadsföring- och presschef

Alex Kirkeberg

Marknadsföring- och presschef

Frederik Thede Ledare av IT

Frederik Thede

Ledare av IT

Rune Advokat, och chef för lawsuit

Rune

Advokat, och chef för lawsuit

Philip Medgrundare

Philip

Medgrundare

Guxi Ledare av Juridisk Support

Guxi

Ledare av Juridisk Support

Rógvi Kommunikationsansvarig

Rógvi

Kommunikationsansvarig

Heðin Bokföringsassistent

Heðin

Bokföringsassistent

Celie Bokföringsassistent

Celie

Bokföringsassistent

Laurits Claim manager

Laurits

Claim manager

Erik Claim manager

Erik

Claim manager

Lorena Claim Manager

Lorena

Claim Manager

Natalia Assisterande ledare av Lawsuit

Natalia

Assisterande ledare av Lawsuit

Aja Juristassistent

Aja

Juristassistent

Vera Rättsassistent

Vera

Rättsassistent

Anna Juridik studerande i Lawsuit

Anna

Juridik studerande i Lawsuit

Anton Juridik studerande i Lawsuit

Anton

Juridik studerande i Lawsuit

Johan Juridisk Support Medarbetare

Johan

Juridisk Support Medarbetare

Patrick Juridisk Support Medarbetare

Patrick

Juridisk Support Medarbetare

Katinka Kontorhund

Katinka

Kontorhund

150.000 Kunder
285 Milj. kr. Ersättning
4.8 av 5 Trustpilot poäng