Flyghjalp-logo-2.png

Flyghjälps integritetspolicy

 

Flyghjälp behandlar dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter enligt EU-förordningen 2016/679 (Dataskyddsförordningen).

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 

Insamlingen av dina personuppgifter begränsas till vad som är nödvändigt för att behandla ditt ärende.

 

Det betyder att det enbart krävs att du förser oss med personuppgifter som är nödvändiga i ditt ärende, i den fas ärendet befinner sig i.

 

  • T.ex. behöver du inte uppge ditt personnummer när du upprättar ditt ärende. Om vi däremot bedömer att ditt ärende skall lämnas in till domstol, kan det krävas av dig att du uppger ditt personnummer, då det kan vara ett krav från den domstol som har jurisdiktion i ditt ärende.

 

I samband med att ärendet upprättas uppmanar vi dig dock till att uppge adress, kontouppgifter samt personnummer, även om detta inte krävs, eftersom det förkortar handläggningstiden.

 

När du upprättar ditt ärende hos Flyghjälp kommer du att bli ombedd att uppge personuppgifterna i kategori 1, eftersom dessa är nödvändiga för att vi skall kunna påbörja ditt ärende:

 

Kategori 1

  • Namn
  • Telefonnummer och/eller e-post
  • Bokningsnummer

 

Ditt namn och bokningsnummer kommer att vidarebefordras till det flygbolag som vi bedömer att kravet skall riktas mot.


Vi kommer att använda dina kontaktuppgifter för att kontakta dig när det finns ny information i ditt ärende, eller när vi behöver ytterligare uppgifter från dig.

 

Vid upprättande av ärendet kommer du även att få möjlighet till att uppge personuppgifter i kategori 2:

 

Kategori 2

  • Adress 
  • Kontouppgifter
  • Personnummer
  • ID-handling

 

Uppgifterna i kategori 2 kan bli nödvändiga för behandling av ditt ärende senare i processen.

 

Det kommer att krävas att du uppger personuppgifterna i kategori 2 vid ett senare tillfälle om vi bedömer att detta är nödvändigt för att behandla ditt ärende. Det kan t.ex. vara att vi beslutar om att ärendet skall i rätten och vi därför behöver ditt personnummer, eller om vi mottar kompensation/återbetalning från flygbolaget och därför behöver dina kontouppgifter för att kunna betala pengarna till dig.

 

Du kan bli ombedd att skicka en kopia av din ID-handling. Det beror på att några flygbolag behandla kravet om kompensation. I de fallen kommer du att motta anvisningar för hur du redigerar personuppgifterna i din ID-handling, och därmed döljer de uppgifter som inte är relevanta för flygbolaget. Såvida du inte har dolt överflödiga personuppgifter tillräckligt, kommer vi att redigera ID-handlingen ytterligare, innan denna vidarebefordras till flygbolaget.

 

Vi behandlar dina personuppgifter enligt det avtalsförhållande vi ingått med dig, eller enligt våra rättsliga förpliktelser.

 

 

I vilket syfte samlar vi in dina personuppgifter?

 

Syftet med att samla in dina personuppgifter är att driva in kompensation eller återbetalning från flygbolaget enligt förordningen 261/2004.

 

Skulle du bryta ditt avtal med Flyghjälp AB, se Flyghjälps handelsvillkor, kommer dina personuppgifter användas för att driva in det krav som Flyghjälp AB i detta sammanhang kan ställa mot dig.

 

Dina kontouppgifter kommer enbart att användas för betalning av din kompensation/återbetalning. I vissa fall kommer flygbolaget att betala direkt till dig – i dessa fall kommer dina kontouppgifter att vidarebefordras till flygbolaget. Varken Flyghjälp AB, dess samarbetspartner, eller flygbolagen har åtkomst för att häva pengar från ditt konto.
Hur länge lagras dina personuppgifter?

 

Flyghjälp AB lagrar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt.

 

Fastställandet av tiden för hur länge dina personuppgifter lagras, är beroende av flera faktorer.

 

Lagringen kommer an på vilken typ av personuppgift det är frågan om samt vilket utfall ditt ärende har. Våra tidsfrister för när vi raderar filer med ID-handlingar är t.ex. betydligt kortare än våra tidsfrister för när vi tar bort ditt namn.

 

Vad angår utfallet i ditt ärende kan det t.ex. betyda att en transaktion genomförts i ärendet, varpå vi rättsligen är förpliktade till att lagra dina uppgifter i 5 år enligt bokföringslagen. Det kan också vara att vi tidigt i behandlingen bedömer att det inte är möjligt att få kompensation eller återbetalning varpå dina personuppgifter kommer att raderas efter betydligt kortare tid.

Du har alltid rätt till att få insikt i hur länge vi lagrar dina uppgifter, se nedanstående avsnitt om din rätt till insikt.


 

Delning av data till tredje part

 

Dina personuppgifter kommer att vidarebefordras till flygbolag, flygbolagens representanter, våra juridiska samarbetspartner i andra andra EU- eller EES-länder samt offentliga myndigheter, däribland domstolar i den utsträckning vi bedömer det nödvändigt för behandlingen av ditt ärende.

Dina data delas med Flyhjælp ApS moderbolag, Flightright GmbH, som lägger in data i deras interna ärendehanteringssystem CMA. Systemet används av Flyghjælp ApS för att driva in ditt krav mot flygbolaget.

Dessutom delas din data med Flyghjälps samarbetspartner. Flyghjälp kräver att att alla samarbetspartner som mottar uppgifter från oss, upprätthåller gällande lagstiftning. Flyghjälp har ingått avtal om databehandling med Flyghjälp samarbetspartner.Delning av data utanför EU

 

Delning av personuppgifter utanför EU’s gränser kan vara förbundet med risker. Det beror på att sk “tredjeländer” inte omfattas av reglerna i dataskyddsförordningen.

 

Om Flyghjälp bedömer att ditt krav på kompensation/återbetalning skall riktas mot ett flygbolag som inte finns i ett EU- eller EES-land, kommer ditt krav mot flygbolaget att skickas till ett tredjeland.

 

Vi kommer i dessa fall att vara tvungna att föra över och vidarebefordra några av dina personuppgifter till ett flygbolag i ett tredjeland.

 

Flygbolagen är inte Flyghjälps samarbetspartner, varför det inte är möjligt för Flyghjälp att ingå avtal med flygbolag om hur de skall och får behandla dina personuppgifter.

 

Vi delar enbart de uppgifter som är nödvändiga för att få din kompensation och/eller återbetalning.Du har rätt till insikt i vår behandling av dina personuppgifter

 

Dina personuppgifter behandlas transparent. Det betyder att du alltid har rätt till att få insikt i de personuppgifter som behandlas i ditt ärende.

 

Om de uppgifter vi har samlat in om dig är oriktiga eller missvisande, har du rätt till att korrigera uppgifterna. Du har dessutom rätt till att få raderat dina uppgifter, såvida villkoren i dataskyddsförordningen artikel 17 är uppfylld.

All kontakt angående insikt, korrigering eller radering av personuppgifter kan riktas till: [email protected]. Märk din förfrågan med “persondata” i ämnesfältet.


 

Säkerhet

 

Flyghjälp har genomfört passande tekniska och organisatoriska säkerhetsföranstaltningar för att ta hand om dina personuppgifter.

 

Dina personuppgifter lagras säkert. Vi har etablerat föranstaltningar för att säkerställa att dina uppgifter inte felaktigt eller olagligt blir raderade, offentliggjorda, bortkomna, förringade, kommer obehöriga till hands eller i övrigt behandlas i strid med lagstiftningen.

 

Våra medarbetare är också instruerade i vilka riktlinjer de skall följa när de behandlar personuppgifter.

 

Du har möjlighet lämna in ett klagomål till Datainspektionen, om du menar att Flyghjälp har behandlat dina personuppgifter i strid med gällande regler.


Kontakt:

(DPO): Anna Dall
Dataansvarig: Flyghjälp
Org nr DK: 36 91 74 90
Holmbladsgade 133
2300 København S
Telefon: 031 3088812
E-mail: hello@flyghjälp.se

Flyhjælp - Logo

Gustav Thybo Founder & CEO

Gustav Thybo

Founder & CEO

Frederik Thede CTO

Frederik Thede

CTO

Benedikte B. Lund CLO & head of lawsuit

Benedikte B. Lund

CLO & head of lawsuit

Frederik Hedegaard CMO

Frederik Hedegaard

CMO

Dennis Head of finance

Dennis

Head of finance

Rose Team Lead, danish department

Rose

Team Lead, danish department

Simon F. Team Lead, norwegian department

Simon F.

Team Lead, norwegian department

Marie Team Lead, Tryg department & HR-Manager

Marie

Team Lead, Tryg department & HR-Manager

Nini Team Lead, finnish department

Nini

Team Lead, finnish department

Per Team Lead, swedish department

Per

Team Lead, swedish department

Anton Legal Team Lead of the Danish Department

Anton

Legal Team Lead of the Danish Department

Natalia Legal Team Lead for Sweden & Finland

Natalia

Legal Team Lead for Sweden & Finland

Mia Head of Social & Expert Case Worker

Mia

Head of Social & Expert Case Worker

Anastasia Head of Nordic Customer Communications & Case worker

Anastasia

Head of Nordic Customer Communications & Case worker

Patrick Senior Case worker

Patrick

Senior Case worker

Noah Senior Case worker

Noah

Senior Case worker

Anton Senior Legal Officer

Anton

Senior Legal Officer

Erik Legal case worker

Erik

Legal case worker

Tobias Legal case worker

Tobias

Legal case worker

Hjalmar Legal case worker

Hjalmar

Legal case worker

Matteo Legal case worker

Matteo

Legal case worker

Joachim Legal case worker

Joachim

Legal case worker

Christian Legal case worker

Christian

Legal case worker

Julie Legal case worker

Julie

Legal case worker

Andrea Legal case worker

Andrea

Legal case worker

Mari Legal case worker

Mari

Legal case worker

Sara Law Student

Sara

Law Student

William Law student

William

Law student

Gustav Case worker

Gustav

Case worker

Ida Case worker

Ida

Case worker

Jacob Case worker

Jacob

Case worker

Kurdi Case worker

Kurdi

Case worker

Essi Case worker

Essi

Case worker

Jan Case worker

Jan

Case worker

Sandra Case Worker

Sandra

Case Worker

Pelle Case worker

Pelle

Case worker

Oskar

Oskar

Case Worker

Ludvig Case worker

Ludvig

Case worker

Magnus Case worker

Magnus

Case worker

Harald Case worker

Harald

Case worker

Cecilie Case worker

Cecilie

Case worker

Mads Case worker

Mads

Case worker

Anniina Case worker

Anniina

Case worker

Emil Case worker

Emil

Case worker

Julius Case worker

Julius

Case worker

Ewelina Case worker

Ewelina

Case worker

Minnie Case worker

Minnie

Case worker

Nis Case worker

Nis

Case worker

Sine Facility manager

Sine

Facility manager

Silas Accountant

Silas

Accountant

Mufasa Office dog

Mufasa

Office dog

350.000 Kunder
500 Milj. kr. Ersättning
4.6 av 5 Trustpilot poäng