Flyghjalp-logo-2.png

 

Principdeklaration för Medien Union GmbH Ludwigshafen

Vår affärsverksamhet är i harmoni med vårt ansvar för människor och miljö!

Medien Union GmbH Ludwigshafen och dess syster-, dotter- och dotterdotterbolag förbinder sig till fullo att respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter. Detta åtagande inkluderar företagens skyldighet att förhindra brott mot mänskliga rättigheter i sin egen leverantörs- och värdekedja. Respekt för mänskliga rättigheter bygger på övertygelsen att respekt, rättvisa, förtroende och hänsyn till svagare parter är viktigt för en ansvarsfull bolagsstyrning. I dessa värderingar ingår också att stå upp för demokrati, tolerans och lika möjligheter.

Inom ramen för sin kapacitet kommer Media Union att arbeta inom företagsgruppen och med affärspartners för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras och att skyldigheterna för due diligence avseende mänskliga rättigheter uppfylls på ett heltäckande sätt.

 

https://www.medien-union.de/compliance/

 

 

Redo att komma igång? Försenat eller inställt flyg?

Flyghjälp hjälper dig att få upp till 6 000 kr i ersättning om ditt flyg är försenat eller inställt.

 Tusentals lyckliga kunder

 Vi vinner 98% av våra ärenden

 Riskfritt - enkelt och snabbt