Flyghjalp-logo-2.png

Nedan kan du få en länk för att följa ditt ärende

Om du redan har skapat ett ärende med Flyghjälp och vill hålla dig uppdaterad om ditt ärende kan du få en länk för att följa ditt fall nedan. Du kan också använda länken för att ladda upp nya dokument till ditt ärende eller korrigera din information.

Flyghjalp-logo-2.png

Vi kunde inte finna något ärende som matchade det besökta länk

Du har rätt till uppemot 6 000 kr per passagerare

Försenat eller inställt flyg?

Kräv din ersättning idag!

Vi driver ditt ärende mot flygbolaget

Vi vinner 98 % av våra ärenden

Tusentals lyckliga kunder

Flyghjälp i pressen

Dagens-nyheter.png expressen.png metro.png
SVD.png SVt-nyheter.png

Så här enkelt är det

1. Se din berättigade ersättning

Tryck på ”Se ersättning" längst upp på sidan och se om du har rätt till ersättning. Du kan få upp till 6 000 kr. per passagerare.

2. Vi gör jobbet åt dig

Det tar bara 5 minuter att påbörja ditt ärende, därefter kan du ta det lugnt när vi tar det juridiska slaget mot flygbolagen för att få ut ersättning till dig.

3. Få ersättning

Vi betalar ersättningen direkt till ditt konto. Vårt arvode är 30% inkl. moms då ditt ärende vinner. Om vi inte vinner kostar det ingenting.

Vi vinner 98% av våra ärenden

Hög utbetalning

Vi vinner 98% av fallen med ett berättigat krav. Orsaken är att vi är experter på lagstiftningen inom området och att vi är redo att ta ditt ärende hela vägen till rätten.

Inga pengar ur egen ficka

Vårt arvode är 30% inkl. moms av den ersättning som du erhållit - även när vi tar ärendet till domstol. Det är kostnadsfritt för dig om ersättning uteblir.

Full ersättning

Vi ser till att du får varje krona som du har rätt till. Vi kan också återbetala extra utgifter för ditt hotell, din transport, mat och dryck, om kvitton finns kvar.

Om Flyghjälp

Vi hjälper flygpassagerare att erhålla ersättning i reda pengar vid flygförseningar, inställda avgångar och överbokningar.

Flyghjälp är ett skandinaviskt expertteam med kunskap om flygpassagerares rättigheter. Vi har hjälpt mer än 100 000 passagerare att få ersättning av flygbolag, som ofta är ovilliga att betala.

Vi strävar efter att erbjuda våra kunder service i världsklass. Vi vill att din del av processen som kund ska vara så smärtfri som möjligt. Vi erbjuder full öppenhet under hela behandlingen, rådgivning och kundservice per telefon och slutligen enkla utbetalningsmetoder.

Flyghjälp bestitter statens tillstånd att inhämta ersättning på uppdrag av våra kunder. Därför är det tryggt att ha oss som partner när du söker ersättning hos flygbolag.

Billede v3

Undrar du över något som gäller ditt ärende?

Gustavs lag undersöker ärendet se-flag.png

Verkställande direktör

Öppnar igen: tisdag kl. 10:00

Hur mycket har jag rätt till?

Då du har upplevt ett försenat, inställt eller överbokat flyg kan du begära ekonomisk ersättning. Ersättningsbeloppet beror på flygdistansen. Omständigheterna i ärendet kan dock leda till att kravet upphör eller varierar i summa. Du kan uppskatta ifall du är berättigad till ersättning genom att trycka på knappen "Se ersättning".

Inställningar och överbokningar

Notera att ifall flygbolaget överbokar eller ställer in avgången och erbjuder passageraren att resa med ett alternativt flyg till destinationen, kommer ersättningen halveras om flygplanet anländer till destinationen:

  • inom två timmar på resor under 1 500 km
  • inom tre timmar på resor inom EU mellan 1 500 - 3 000 km.
  • inom fyra timmar för resor över 3 500 km.

Gäller lagen?

EU-förordningen gäller när du reser från en EU-flygplats. Du omfattas också av förordningen om du flyger utanför EU till EU med ett EU-flygbolag. Se Flyghjälps schema © nedan

Avgång EU-flygbolag? Icke-EU-flygbolag?
Från EU Ja Ja
Utanför EU till EU Ja Nej

Ersättning i kronor

Orsak 0 - 1 500 km. 1 500 - 3 500 km. Över 3 500 km.
Försening över 3 timmar 2 645 kr. 4 220 kr. 6 340 kr.
Överbokning 2 645 kr. 4 220 kr. 6 340 kr.
Inställt flyg 2 645 kr. 4 220 kr. 6 340 kr.
Alternativt 0 kr. 0 kr. 0 kr.

Flyghjälp tar ärendet till rätten, så du får din kompensation

Våra jurister är experter inom sitt lagområde och sköter all kommunikation med flygbolagen som allt för ofta vidhåller att ”extraordinära omständigheter” har orsakat förseningarna. Vi vet exakt när sådana omständigheter råder och därför gör vi vårt yttersta för du ska få din ersättning.


Vi ser till att vi erbjuder en god service och gör allt för att våra kunder bara ska kunna luta sig tillbaka och vänta på att pengarna ska betalas. Vi håller dig uppdaterad under processen så att du har möjlighet att följa med hur ärendet fortskrider.


Sedan EU-förordningen 261/2004 trädde i kraft har det funnits otaliga tvister mellan flygbolag och passagerare. Under senare år har allt fler domar fallit till passagerarnas fördel.

100.000 flygpassagerare som hjälpts åt
54 Vänliga medarbetare