Flyghjalp-logo-2.png
Flyghjalp-logo-2.png

Försenat eller inställt flyg?

Få upp till 6 000 kr per passagerare

Baseras på EU lagstiftning

Statsauktoriserad i ersättningsärenden

Kräv återbetalning eller kompensation

Vi hjälper med återbetalning av inställda resor samt kompensation för förseningar och inställt flyg. Upprätta ärendet på 3 minuter

Prova vår kompensationkalkylator för att räkna ut om du har rätt till kompensation eller återbetalning av kostnader enligt EC 261/2004.

Har du redan ett ärende? Följ ditt ärende

Flyghjalp-logo-2.png

Flyghjälp i pressen

I samarbete med

Varför välja oss?

 :employees juridiska experter

Rune, Advokat och chef för lawsuit

35 juridiska experter

Vi är specialiserade på dina rättigheter som flygpassagerare och vi står alltid redo att ta ditt ärende vidare - om det krävs hela vägen till domstol.

 Du står inte ensam

Laurits, juridisk handläggare

Du står inte ensam

Det kan vara svårt som enkelperson att vinna över ett flygbolag. Vi hjälper dig och ser till, att du hela tiden är orienterad om, hur ditt ärende går.

 Full kompensation

Guxi, Juridisk Support

Full kompensation

Vårt arvode är på 30 procent (inkl. moms) av den inhämtade kompensationen - även om vi måste ta ärendet till rätten.Vår tjänst är helt gratis för dig om vi inte kan hämta in kompensationen.

Så enkelt är det

Steg 1

Ansök om kompensation

Genom att gå igenom vår enkla steg-för-steg-ansökan får du en uppfattning om hur mycket kompensation du kan vara berättigad till (det kan vara upp till 6 340 kronor per passagerare). Vi analyserar ditt ärende åt dig och hjälper dig sedan att komma igång med processen.

Steg 2

Handläggning av ärendet

Efter att du har upprättat din ansökan kommer Flyghjälp att fördela ärendet till en av våra erfarna juridiska rådgivare. Rådgivaren kommer att ha löpande kontakt med dig för att hämta in nödvändig information och för att hålla dig uppdaterad under processen. Vår vänliga kundservice finns alltid till hands för att hjälpa dig - både när det gäller frågor om ditt ärende eller frågor om praktiska omständigheter.

Steg 3

Slutförande och betalning

Om vi vinner ärendet kommer Flyghjälp att överföra kompensationen, minus vår avgift om 30 procent, direkt till ditt bankkonto. Om vi inte vinner är vår tjänst helt gratis för dig.

Support

Anser du att du bör bli kompenserad för ditt försenade eller inställda flyg?

Vi strävar efter att leverera den bästa möjliga servicen för våra kunder. Därför hanterar vi allt det ansträngande och krävande arbetet så att våra kunder kan slappna av och se fram emot att få kompensationen utbetald från oss. Vi ger dig löpande uppdateringar längs vägen, så att du hela tiden vet hur långt ditt ärende har kommit och vad som händer i ditt ärende just nu.

Billede v3

Gustav driver ditt ärende.

Öppnar igen: Wednesday klockan 10:00

Hur kan jag söka kompensation?

Kräv själv

Besvärligt och långsamt

Ingen finansiell risk

Tidskrävande och stressande

Begränsad kunskap och erfarenhet

Stor chans för att flygbolaget nekar kravet

Flyghjälp

Snabbt och enkelt

Ingen finansiell risk (no cure - no pay)

Vinner 95% av våra ärenden

Egna jurister och advokat

Tar 3 min att starta ett ärende. Härefter tar Flyghjälp över

Experter på flygpassagerares rättigheter

6 års erfarenhet

Advokat

Dyrt och besvärligt

Stor finansiell risk

Lång och kostsam process - ju längre, desto dyrare

Oftast ingen begränsad erfarenhet med liknande ärende

Tidskrävande och stressande

Flyghjälp tar ärendet till rätten - så att du får din kompensation

Våra jurister är experter på det rättsliga området och sköter all kommunikation med flygbolagen, som allt för ofta meddelar att “extraordinära omständigheter” har orsakat förseningen. Vi vet exakt när sådana omständigheter råder och därför gör vi vårt yttersta för att du ska få din kompensation.


Vi ser till att erbjuda god service och vi gör allt för att våra kunder ska kunna luta sig tillbaka och vänta på att pengarna ska betalas ut. Vi ger dig löpande uppdateringar längs vägen, så att du hela tiden vet hur långt ditt ärende har kommit och vad som händer i ditt ärende just nu.


Sedan EU-förordningen 261/2004 trädde i kraft har otaliga tvister mellan flygbolag och passagerare behandlats i domstol. Under senare år har allt fler ärenden dömts till passagerarnas fördel.

150.000 flygpassagerare som hjälpts åt
35 Vänliga medarbetare

Bli en del av de över 150 000 passagerare som har
fått rätt till kompensation genom Flyghjälp