Flyghjalp-logo-2.png
Flyghjalp-logo-2.png

Kräv kompensation och återbetalning av flygbiljetter

Få upp till 7 000 kr per passagerare i kompensation

Har tagit mål till Högsta domstolen både i Danmark och Sverige

Tillgång till domstolar i hela Europa

Upprätta ett ärende angående:

Flyghjalp-logo-2.png

Flyghjälp i pressen

I samarbete med

Varför välja oss?

 51 juridiska experter

Benedikte, Advokat (DK) och chef för lawsuit

51 juridiska experter

Vi är specialiserade på dina rättigheter som flygpassagerare och vi står alltid redo att ta ditt ärende vidare - om det krävs hela vägen till domstol.

 Du står inte ensam

Gustav, juridisk handläggare

Du står inte ensam

Det kan vara svårt som enkelperson att vinna över ett flygbolag. Vi hjälper dig och ser till, att du hela tiden är orienterad om, hur ditt ärende går.

 No win - no fee!

Frederik, Head of Marketing

No win - no fee!

Vår tjänst är helt gratis för dig om vi inte kan hämta in kompensationen.

Så enkelt är det

Steg 1

Ansök om kompensation

Klicka på "Sök kompensation" och fyll i din avgångsflygplats och slutdestination, och se om du har rätt till kompensation.

Steg 2

Handläggning av ärendet

När du har upprättat ett ärende, blir du genast kopplad till våra erfarna, juridiska handläggare, som håller dig uppdaterad hela vägen.

Steg 3

Slutförande och betalning

Om kravet leder till en utbetalning betalar du den överenskomna avgiften, vilket motsvarar högst 30 % - Skall ärendet till domstol tar vi ytterligare max 15% för att täcka utgifterna för advokat.

Support

Anser du att du bör bli kompenserad för ditt försenade eller inställda flyg?

Vi strävar efter att leverera den bästa möjliga servicen för våra kunder. Därför hanterar vi allt det ansträngande och krävande arbetet så att våra kunder kan slappna av och se fram emot att få kompensationen utbetald från oss. Vi ger dig löpande uppdateringar längs vägen, så att du hela tiden vet hur långt ditt ärende har kommit och vad som händer i ditt ärende just nu.

Billede-v3-thumb-medium

Benedikte driver ditt ärende.

Hur kan jag söka kompensation?

Kräv själv

Ingen finansiell risk

Tidskrävande

Begränsad kunskap och erfarenhet

Stor risk för att flygbolaget nekar kravet

Flyghjälp

Snabbt och enkelt

Ingen finansiell risk (no cure - no pay)

Vinner 95% av våra ärenden

Tar 3 min att starta ett ärende. Härefter tar Flyghjälp över

Experter på flygpassagerares rättigheter

9 års erfarenhet

Advokat

Stor finansiell risk

Lång och kostsam process - ju längre, desto dyrare

Oftast ingen begränsad erfarenhet med liknande ärende

Flyghjälp tar ärendet till rätten - så att du får din kompensation

Våra jurister är experter på det rättsliga området och sköter all kommunikation med flygbolagen, som allt för ofta meddelar att “extraordinära omständigheter” har orsakat förseningen. Vi vet exakt när sådana omständigheter råder och därför gör vi vårt yttersta för att du ska få din kompensation.


Vi ser till att erbjuda god service och vi gör allt för att våra kunder ska kunna luta sig tillbaka och vänta på att pengarna ska betalas ut. Vi ger dig löpande uppdateringar längs vägen, så att du hela tiden vet hur långt ditt ärende har kommit och vad som händer i ditt ärende just nu.


Sedan EU-förordningen 261/2004 trädde i kraft har otaliga tvister mellan flygbolag och passagerare behandlats i domstol. Under senare år har allt fler ärenden dömts till passagerarnas fördel.

350.000 flygpassagerare som hjälpts åt
51 Vänliga medarbetare

Bli en del av de över 230.000 passagerare som har
fått rätt till kompensation genom Flyghjälp