Trustpilot score Trustpilot score

Vi hämtar hem dina pengar


Få upp till 6 000 kr i kompensation per passagerare om ditt flyg har varit försenat, överbokat eller inställt.

1

BERÄKNA KOMPENSATION

Tryck på knappen ”beräkna kompensation” och se, om du är berättigad till kompensation. Det tar enbart 3 min.

2

Starta ditt ärende

Starta ditt ärende och luta dig tillbaka medan vi tar hand om den juridiska kampen mot flygbolagen och hämtar hem dina pengar

3

Få din kompensation

Vi utbetalar kompensationen direkt till ditt konto. Vi tar endast ut 30% inkl. moms, om vi vinner ärendet, och du får din kompensation.

Behöver du hjälp?

Så starta ditt ärende och slipp besvär eller kontakta oss

Dina passagerarrättigheter omtalade i

Varför anlita Flyghjälp?

Inga utlägg

Våra avgifter är 30 % inkl. moms av den inhämtade kompensationen – även då vi tar ärendet till rätten. Det kostar dig ingenting om det inte blir någon kompensation, och det är gratis att starta upp ett ärende.

Hög utbetalning

Vi vinner 92 % av alla våra uppstartade ärenden. Det är för att vi är experter på områdets juridik och beredda på att ta ditt ärende hela vägen till rätten.

Full ersättning

Vi ger dig varenda krona du har rätt till. Vi kan även ersätta dina utlägg för hotell, transport samt mat och dryck om kvitto finns.

Bästa kundservice

Flyghjälp har den högsta poängen på Trustpilot med 9,9 av 10. Vi tar oss tid till varje kund, har inga dolda avgifter och anger vårt arvode inkl. moms.

Dina rättigheter

Flygjaelp logo

Dina rättigheter som flygpassagerare kan vara svåra att förstå. EU-förordning 261/2004 och domstolarnas praxis kan ibland verka motsägelsefulla. Vi ska här kort gå igenom dina rättigheter så du kan få en inblick i vad vi kämpar för.


EU-förordningen fastslår att du kan ställa krav på ekonomisk kompensation om ditt flyg har blivit inställt eller överbokat. Där utöver fastslog EU-domstolen (CJEU) att passagerare på ett flyg som är mer än tre timmar försenat vid ankomst också har rätt till ekonomisk kompensation.


I praktiken ser det ofta ut som att flygbolagen undviker att informera passagerarna om rättigheterna även om det är deras plikt. Ofta får missnöjda flygresenärer matkuponger eller små kontantbelopp men man har ofta krav på mycket mer.

Var uppmärksam på att det nu är 2 månaders preskriptionstid i Sverige efter Högsta Domstolens dom T2659-17. Vilket betyder att efter att förseningen, inställningen eller överbokningen uppstod, skall man nu reklamera inom ”rimlig tid” som är 2 månader. Uppstår förseningen i övriga Europa, så kan preskriptionstiden vara längre.

Om du har upplevt en Försenat, Inställt, Överbokat kan du ställa krav på ekonomisk kompensation. Kompensationens storlek beror på flygdistansen. Dock kan ärendets omständigheter medföra att kravet bortfaller eller varierar i storlek. Du kan räkna ut om du har rätt till kompensation genom att trycka på knappen ”Beräkna kompensation”.

I händelse av att ett flygbolag överbokar eller ställer in flyget och erbjuder passagerarna att resa med ett alternativt flyg till destinationen ska man vara uppmärksam på att kompensationen halveras om flyget ankommer:

  • inom två timmar till destinationen på resor under 1 500 km.
  • inom tre timmar på resor inom EU på resor mellan 1 500 km. och 3 500 km.
  • inom fyra timmar på resor över 3 500 km.

EU-förordningen kan användas när resan avgår från en flygplats i EU. Du omfattas även av förordningen om du flyger utifrån EU till EU med ett EU-flygbolag. Se Flyghjälps schema nedanför.

Avgång EU-bolag Ej EU-bolag
Från EU ja ja
Utifrån EU till EU ja nej
Orsak Under 1 500 km. Mellan 1 500 och 3 500 km. Över 3 500 km.
Försening + 3 timmar 2 470 kr. 3 952 kr. 5 928 kr.
Överbokning 2 470 kr. 3 952 kr. 5 928 kr.
Inställt flyg 2 470 kr. 3 952 kr. 5 928 kr.
Annars 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Trustpilot logo

OM FLYGHJÄLP

Vi hjälper flygpassagerare med att säkra sig ekonomisk kompensation för flygförseningar, inställningar och överbokningar. Vi är experter på områdets juridik och står för kommunikationen med flygbolagen som ofta är återhållsamma med att betala ut kompensation.


Sen antagandet av EU-förordningen 261/2004 har det varit otaliga långvariga juridiska kamper mellan flygbolag och flygpassagerare. Dock har några domar de senaste åren fallit ut till passagerarnas fördel. Det betyder att man idag kan vara berättigad till upp mot 6 000 kr. i kompensation om ens flygavgång varit inställd, överbokad eller försenad med mer än tre timmar vid ankomst. Du kan se hur stor kompensationen som vi kan hjälpa dig med att få ut kan bli genom att trycka på knappen ”Starta din ansökan”

Kontaktinfo

Dronningensgade 66, 1420 Köpenhamn

+46 10 750 24 03

hello@flyghjalp.se

facebook.com/flyhjaelp

Telefontider

Om Flyghjälp

Vi hjälper flygpassagerare med att säkra sig ekonomisk kompensation för flygförseningar, inställningar och överbokningar. Vi är experter på områdets juridik och står för kommunikationen med flygbolagen.

    Om oss     Jobb     FAQ    
    Resebyrå     Företag     Fullmakt    
    Privatlivspolicy     Villkor