Flyghjalp-logo-2.png

 

Flyhjälps priser: Inget vinst - ingen avgift

Flyghjälp arbetar enligt principen "inget vinst - ingen avgift". Det innebär att vi endast tar ut en avgift om vi lyckas få din ersättning. Vi anser att detta är mest rättvist och transparent. Som kund hos Flyghjälp kan du därför vara trygg med att du antingen får ersättning eller kostnadsfri handläggning.

Vad du vanligtvis får utbetalt

Det belopp du vanligtvis får utbetalt efter Flyghjälps avgift beror på avståndet för hela resan samt om vi behöver föra ärendet till domstol för att få din ersättning.


I I följande tabeller kan du se vad du vanligtvis kommer att få utbetalt per passagerare efter vår avgift. Det exakta beloppet kan variera något på grund av valutakurser och avgifter för internationella överföringar. Om du är osäker på hur mycket ersättning du har rätt till kan du använda Flyghjälps beräkningsapp... 

 

Vi vinner ärendet utomrättsligt

Flygdistans Detta får du vanligtvis utbetalt Vårt arvode
Under 1.500 km. 2100 kr. 30%
1 500-3 500 km og försenad med 2-3 timmar 1600 kr. 30%
1 500-3 500 km och mer än 3 timmar försenat* 3200 kr. 30%
Över 3 500 km og försenat med 3-4 timmar 2400 kr. 30%
Över 3 500 km och försenat med mer än 4 timmar 5000 kr. 30%

 

Ärendet förs till domstol och vi vinner

Om flygbolaget avvisar eller ignorerar våra krav kommer vi att föra din sak till domstolen om vi bedömer att den kan vinnas. Där kan vi få ett domslut till vår fördel som flygbolaget är skyldigt att följa. Rättsprocesser mot flygbolagets advokater kan vara omfattande och komplexa. Därför är vår avgift högre för de fall som går till domstol. Men var lugn, det finns inga kostnader för dig om vi förlorar rättsprocessen.

Flygdistans Detta får du vanligtvis får utbetalt Vårt arvode
Under 1.500 km. 1600 kr. 45%
1.500-3.500 km. og forsinket med 2-3 timer 1200 kr. 45%
1.500-3.500 km. og mere end 3 timer forsinket* 2500 kr. 45%
Over 3.500 km. og forsinket med 3-4 timer 1900 kr. 45%
Over 3.500 km. og forsinket med mere end 4 timer 3900 kr. 45%

 

* = * = Denna regel gäller även för resor från EU till EU, även om resan är över 3 500 km.

 

Vi vinner inte ärendet

Flygdistans Detta får du vanligtvis får utbetalt Vårt arvode
Alla förlorade ärenden 0 kr. 0 kr.

 

Återbetalning av flygbiljetter

Utöver att erhålla kompensation hjälper Flyhjälp också med att få återbetalning för kostnaden av dina flygbiljetter om flyget blivit inställt. Detta gäller även om du själv har köpt nya flygbiljetter för att nå din destination efter en flyginställning. Vi erbjuder att hämta biljettens pris på samma sätt som tidigare nämnts. Om vi lyckas få tillbaka biljettens pris tar vi ut en avgift på 30% utanför domstolen. Om ärendet måste gå till domstol tar vi ytterligare 15%, vilket blir totalt 45%.

Alla ovanstående belopp är i EUR inklusive moms. Se närmare detaljer i våra Handelsbetingelser.    

 

Visste du att?

Du behöver inte betala några pengar när du registrerar ett ärende på Flyghjälp.se, och om vi inte kan få fram din kompensation, har vårt arbete varit kostnadsfritt. Du får antingen ersättning (med avdrag för vår avgift) eller en gratis handläggning.

 

 

Redo att komma igång? Försenat eller inställt flyg?

Flyghjälp hjälper dig att få upp till 6 000 kr i ersättning om ditt flyg är försenat eller inställt.

 Tusentals lyckliga kunder

 Vi vinner 98% av våra ärenden

 Riskfritt - enkelt och snabbt