Flyghjalp-logo-2.png

 

Rättigheter och kompensation för överbokade flyg

 

Har du blivit nekad ombordstigning? Läs om din rätt till ersättning här

Om du blivit nekad ombordstigning rekommenderar vi att du söker professionell hjälp för att få din ekonomiska ersättning. Det såvida du inte själv vill ta upp den juridiska kampen mot flygbolaget, som tyvärr ofta bestrider krav från privatpersoner. Om du vill se hur mycket du har rätt till kan du registrera din resa i vår ersättnings kalkylator, för att se om du har rätt till ersättning.


Även om reglerna är förhållandevis tydliga är flygbolagen ofta restriktiva med att betala ut ersättning, och det kan vara svårt att få den summa du har rätt till. Det finns flera exempel på att flygbolagen erbjuder att betala ut ersättning i form av presentkort, även om man har rätt till att få ersättningen kontant.

 

Kom ihåg att alltid kräva dokumentation från flygbolaget!


Innan du tar ställning till dina rättigheter vid en överbokning, krävs det att du kan dokumentera att du nekats ombordstigning.


När flygbolag t.ex. ställer in en avgång, mottar man ofta ett email eller ett sms där det meddelas om inställd avgång. Så är inte fallet när man nekas ombordstigning.


Därför är det av stor vikt att du aktivt kräver någon form av dokumentation från flygbolaget, som visar att du nekats ombordstigning. Får du inte denna dokumentation förlorar du alla rättigheter, bl.a. att kunna kräva ersättning från flygbolaget. Flyghjälp kommer t.ex. heller aldrig att i rättssak kunna bevisa att du som passagerare blivit nekad ombordstigning, såvida flygbolaget själv inte har erkänt att de avvisat dig vid gaten.


Kom därför ihåg att alltid kräva dokumentation som visar att flygbolaget har nekat dig ombordstigning.

 

 

Varför nekas man ombordstigning?


För att maximera vinsten säljer flygbolagen ofta fler biljetter än det finns platser ombord på planet. De räknar med att enskilda passagerare inte dyker upp vid en normal avgång pga. sjukdom, trafikproblem osv. Men det händer naturligtvis också att alla passagerare dyker upp, och då är flygbolaget tvunget att neka passagerare att komma med planet.


Det kan vara mycket frustrerande att nekas ombordstigning när du står med en giltig flygbiljett i handen. Som tur är har antalet överbokningar fallit drastiskt i takt med att Europaparlamentets förordning skärpt reglerna för flygbolagen. Men det händer fortfarande att passagerare avvisas mot deras vilja, och i de fallen kan du ha rätt till ersättning.

 

Din rätt till ersättning vid överbokning


Nekas du ombordstigning som följd av överbokning, kan du har rätt till ersättning. EU’s passagerarrättigheter gäller om:

 • Du kan dokumentera att du blivit nekad ombordstigning.
 • Du flyger från ett EU-land till ett annat, eller flyger från ett EU-land till ett land utanför EU.
 • Du flyger till och från flygplatser utanför EU, med ett EU-flygbolag. Överbokningen inträffar på en mellanlandning utanför EU, men är en del av en resa som antingen börjar eller slutar i ett EU-land.
 • Du har checkat in på flygplatsen mer än 45 min före planerad avgång, såvida flygbolaget inte skriftligen har meddelat annat.

Om man som passagerare har utgjort en säkerhetsrisk för flygningens genomförande, har flygbolaget rätt att neka passageraren att komma med planet. I dessa situationer är flygbolaget inte ålagt att betala ut ersättning. Därutöver har du ej heller rätt till ersättning, om du vid nekad ombordstigning, ingått avtal med flygbolaget. Du kan läsa mer om detta i avsnittet ”om du frivilligt går med på att avstå din plats”.

 

Vad har du rätt till?


När flygbolag avvisar eller nekar passagerare ombordstigning, uppstår tre rättigheter som du som flygpassagerare kan välja mellan:

 • Flygbolaget skall återbetala hela biljettpriset, och du har dessutom rätt att avbryta resan och flygas till första avgångsplats, så snart det är möjligt för flygbolaget.
 • Flygbolaget skall boka om resan till slutdestinationen så snart det är möjligt (Det är flygbolagets plikt att betala för en resa med ett annat flygbolag, om detta blir aktuellt).
 • Boka om resan till en annan tidpunkt, om det finns lediga platser på avgången.


Observera: När ett av ovanstående val först har gjorts, är det inte möjligt att ändra val.

 

När du råkar ut för en överbokning, har du också rätt till ekonomisk ersättning och eventuellt mat och dryck


Storleken på din ersättning kommer an på flygsträckan och delas in i följande fire kategorier:

 • En flygning på 1 500 km eller mindre:                                250 EUR
 • En flygning på mellan 1 500 och 3 500 km:                      400 EUR
 • En flygning på över 3 500 km mellan EU- länder:             400 EUR
 • En flygning på över 3 500 km till och från EU- land:         600 EUR


I vissa fall har flygbolaget rätt att sänka den potentiella ersättningen med upp till 50%. Detta kan hända om du bokas om till en ny avgång och inte kommer fram senare än:

 • 3 timmar (gäller alla flygningar under 1 500 km)
 • 3 timmar (gäller flygningar över 1 500 km inom EU och alla andra flygningar mellan 1 500 - 3 500 km)
 • 4 timmar (gäller flygningar utanför EU och över 3 500 km)

Mat och dryck vid överbokning


När man nekas ombordstigning kan man uppleva att få vänta ett antal timmar på att få komma med en annan avgång. Därför har man som passagerare rätt till mat och dryck, om väntetiden i förhållande till den ursprungliga avgångstiden överstigit 2 timmar.


Dessutom har flygbolaget ansvar för att ordna med transport och hotell, om din avgång först går nästföljande dag.


Om flygbolaget inte erbjudit dig ovanstående, och du t.ex. själv betalat för mat och dryck, kan du söka om att få ersättning för dessa utgifter från flygbolaget. Observera att detta kräver att du sparar samtliga kvitton för de utgifter som flygbolaget skall ersätta.

 

Om du frivilligt går med på att avstå din plats


De flesta flygbolag frågar passageraren om de frivilligt vill avstå sin plats på flyget, mot en kompensation i form av t.ex. rabattkupong, uppgradering av flygstol på nästa avgång, eller liknande.


En kontant ersättning eller rabattkupong, ges ofta av flygbolaget som en kompensation för att du inte kommer med den planerade avgången.


Flygbolagen brukar gärna försöka lösa de problem som uppstår i samband med en överbokning. Det kan t.ex. vara genom att komma överens med några av passagerarna om att de bokas om till en annan avgång, mot att de får ett, oftast lägre ersättningsbelopp, eller annan typ av ersättning. Det händer också att flygbolaget enbart erbjuder återbetalning av flygbiljetten och eventuellt kompensation. I dessa fall är du därefter på egen hand och därmed själv ansvarig för resan vidare.


Har man ingått en liknande överenskommelse med flygbolaget, och tackat ja till erbjudandet att komma med en annan avgång eller få biljetten återbetald, har man inte rätt till ytterligare ersättning.

Redo att komma igång? Försenat eller inställt flyg?

Flyghjälp hjälper dig att få upp till 6 000 kr i ersättning om ditt flyg är försenat eller inställt.

 Tusentals lyckliga kunder

 Vi vinner 98% av våra ärenden

 Riskfritt - enkelt och snabbt