Flyghjalp-logo-2.png

Rättigheter vid överbokning
Har du blivit nekad ombordstigning? Läs om din rätt till ersättning här

 

Passagerare som nekas boarding mot deras vilja kan ha rätt till upp mot 6.000 kr i kompensation. Detta gäller även om flygplanet är överbokat och att du inte kan komma med.

Är du osäker på hur långt du är berättigad till ersättning, och i så fall hur mycket du kan läsa om dina rättigheter nedan.

Varför nekas du ombordstigning?

Nekad boarding kan bero på att flygbolaget för att maximera vinsten säljer fler biljetter än det finns platser på flyget. Vid en vanlig flygning är det typiskt att vissa passagerare inte dyker upp. Det finns däremot några avgångar där alla passagerare dyker upp och vid de tillfällena är flygbolaget tvugna att neka några passagerare boardning. Det kallas kommersiella överbokningar.

Nekad boarding är till stort besvär för passageraren som lider en tidsmässig förlust till följd av att ha blivit nekad boarding. Sedan Förordningen togs i bruk har antalet överbokningar minskat men det händer fortfarande att passagerare avvisas mot deras vilja och vid de tillfällena kan passageraren vara berättigad till kompensation.

Det är viktigt att påpeka att i fall passageraren utgör en betydlig säkerhetsrisk för flygningens genomförande kan flygbolaget ha rätt att neka passageraren boarding. I dessa situationer är flygsällskapet fritaget från att betala ut kompensation.

Få ersättning för överbokning

I tillfälle av detta rekommenderar vi att man söker professionell assistans för att inhämta ekonomisk kompensation på grund av överbokning. Det bästa råd vi kan ge är att skriva in detaljer om din resa i ”beräknaren” för att se om du kan ha rätt till kompensation.

Även om reglerna är förhållandevis klara är flygbolagen ofta återhållsamma med att betala ut kompensation. Det finns flera exempel som flygbolaget erbjuder att betala din ersättning på en kupong, även om du har rätt till kontant betalning.


Nægtet boarding

Du har rätt till ersättning om du nekades ombordstigning, men vet du alla dina rättigheter?

 

Hos Flyghjälp ser vi ofta att även om flygpassageraren har ett legitimt krav och lägger flera timmar på att inhämta kompensation vid överbokning, avvisar eller ignorerar flygbolagen passagerarnas förfrågningar i försök att undgå att betala ut kompensation. Det är därför en väsentlig fördel för den drabbade att ha Flyghjälp som juridisk partner.

Hur mycket kan jag få i kompensation?

Kompensationens storlek beror på flygdistansen och delas in i följande kategorier:


  • 250 EUR för alla flygningar på max 1 500 km.
  • 400 EUR för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla andra flygningar på mellan 1 500 och 3 500 km.
  • 600 EUR för alla flygningar utanför EU eller på över 3 500 km.

Mat och dryck vid överbokning

Om ditt flyg är försenat med mer än två timmar har du rätt till ombordstigning, inklusive pension och logi. Flygbolaget måste tillhandahålla catering genom att erbjuda:


  • Mat och dryck som är rimliga båda tiderna på dagen och varaktigheten av förseningen
  • Hotell boende, om det behövs
  • Transport mellan hotellet och flygplatsen, om det behövs
  • Två telefonsamtal, fax eller e-post

Det är viktigt att skriva bakom örat att flygbolagen är skyldiga att täcka kostnader för flygkostnader, hotellkostnader etc., även om orsaken till överbokningen är ovanliga omständigheter som avbokning och flygförseningar inte berättigar till ersättning enligt EC 261/2004. Om du inte erbjöds catering, boende mm. Om du har en överbokning och du har medfört extra kostnader, kan du söka efter matkostnader och hotellkostnader återbetalas av flygbolaget.

Redo att komma igång? Försenat eller inställt flyg?

Flyghjälp hjälper dig att få upp till 6 000 kr i ersättning om ditt flyg är försenat eller inställt.

 Tusentals lyckliga kunder
 Vi vinner 98% av våra ärenden
 Riskfritt - enkelt och snabbt

Gå med i vår gemenskap

Har du redan ett ärende?