Flyghjalp-logo-2.png

 

Rättigheter och kompensation för överbokade flyg

Har du upplevt en överbokning? Eller har du blivit nekad inträde på planet? Läs mer om dina rättigheter här och se vad du kan få i ersättning. 

Om du nekats ombordstigning, till exempel för att flyget var överbokat, kan du ha rätt till upp till 7200 kr. i ersättning. EU-förordning 261/2004 gäller inte bara vid inställt eller försenat flyg, men gäller även om du blivit avvisad vid gaten till följd av ett överbokat flyg.


Vi rekommenderar att du söker professionell assistans för att få din ekonomiska ersättning i samband med ett överbokat flyg, såvida du inte själv vill ta den rättsliga striden mot flygbolaget, som tyvärr ofta avslår krav från privatpersoner.

Om du vill se hur mycket du har rätt till kan du ange dina reseuppgifter i vår gratis ersättningskalkylator - eller skapa ditt fall just nu genom att klicka nedan.

Överbokat flyg: Kom alltid ihåg att kräva dokumentation från flygbolaget!

FørInnan du bestämmer dig för dina rättigheter i händelse av överbokning, det kräver att du kan dokumentera att du nekats ombordstigning på planet.

Om det är ett inställt flyg kommer du vanligtvis att få ett e-postmeddelande eller SMS som informerar dig om flyget blivit inställt. Detta händer inte när du nekas ombordstigning. Det är därför avgörande att du aktivt kräver någon form av dokumentation från flygbolaget som bevisar att du nekats ombordstigning.

Om du har upplevt en överbokning rekommenderar vi att du kontaktar flygbolaget vid disken och ber om skriftlig dokumentation av nekad ombordstigning. Be även om att få denna skriftliga dokumentation daterad, stämplad och undertecknad.

Om du inte får någon dokumentation riskerar du att förlora alla rättigheter, inklusive att kunna kräva ersättning till följd av överbokning från flygbolaget. Flyghjälp kommer till exempel att ha oerhört svårt att bevisa i domstol att du som passagerare nekats ombordstigning – om flygbolaget inte självt har erkänt att de avvisat dig vid gaten. 

Kom därför alltid ihåg att kräva skriftlig dokumentation som visar att flygbolaget har nekat dig ombordstigning! 

I det fall du inte fått skriftlig dokumentation kan du faktiskt också lyfta bevisbördan om du har vittnen. Om du har haft en familjemedlem, kollega eller andra ögonvittnen som kan vittna om vad som sagts och gjorts så kan även detta användas. 

Varför kan du nekas ombordstigning?

För att maximera intäkterna säljer flygbolagen ofta fler biljetter än det finns platser på planet. De räknar ut att det på ett normalt flyg är några passagerare som inte dyker upp på grund av t.ex. sjukdom, trafikproblem etc. Men det händer förstås också att alla passagerare dyker upp, och då måste flygbolaget vägra några passagerare att gå ombord på planet. De överbokar därför medvetet planet, för att tjäna så mycket som möjligt.

Det händer också att det blir problem med planet, som därför ersätts av ett mindre plan med färre säten, som inte längre har plats för alla passagerare som flygbolaget sålt biljetter till.

Det kan vara väldigt frustrerande att bli nekad tillträde till ett flyg när du har en giltig biljett i handen. Lyckligtvis har antalet överbokningar minskat avsevärt eftersom EU's förordning skärpt reglerna för flygbolagen, men det händer fortfarande att passagerare avvisas mot sin vilja – och i de fallen kan du ha rätt till ersättning.

Det finns naturligtvis också giltiga skäl som kan innebära att du nekas tillträde till ditt flyg.  

 • Hälso- och säkerhetsskäl
 • Om en passagerare är berusad, aggressiv, sjuk eller liknande 
 • Om passageraren inte har korrekt resedokumentation 

Överbokat flyg: Här är dina rättigheter

Om du nekas ombordstigning till följd av ett överbokat flyg kan du ha rätt till kompensation. 

EU’s rättigheter för flygpassagerare gäller om:

 • Du kan dokumentera att du nekats ombordstigning.
 • Du flyger från ett EU-land till ett annat EU-land, eller flyger från ett EU-land till ett land utanför EU.
 • Du flyger till eller från flygplatser utanför EU, med ett EU-flygbolag.
 • Överbokningar sker vid en mellanlandning utanför EU, men som ingår i en resa som börjar i ett EU-land – och som har samma bokningsnummer under hela resan
 • Du har checkat in på flygplatsen inom 45 minuter. före planerad avgång - om inte flygbolaget skriftligen meddelat annat.

 

Om du som passagerare har utgjort en betydande säkerhetsrisk för slutförandet av flygningen har flygbolaget rätt att vägra personen att resa på planet. I dessa situationer är flygbolaget befriat från att betala kompensation, även om det fortfarande är fråga om nekad ombordstigning.

Dessutom har du inte heller rätt till ersättning om du har ingått avtal med flygbolaget till följd av deras överbokning eller liknande när du nekas ombordstigning. Du kan läsa mer om detta i avsnittet "Om du frivilligt går med på att avstå från din plats vid överbokning".

 

Vad har du rätt till i samband med en överbokning?

När flygbolag vägrar eller nekar ombordstigning för passagerare uppstår tre rättigheter som du som flygpassagerare kan välja mellan:

 • Flygbolaget måste återbetala hela biljettpriset – och du har ytterligare rätt att avbryta resan och flygas till din ursprungliga avgångspunkt så snart flygbolaget kan
 • Flygbolaget ska så snart som möjligt boka om resan till slutdestinationen (det är flygbolagets skyldighet att betala för en resa med ett annat flygbolag om detta blir aktuellt)
 • Få resan ombokad till en annan tid, efter eget val - om det finns lediga platser på avgången.

Obs: När ett av alternativen ovan har valts är det inte möjligt att ändra valet. Du bör därför undersöka dina alternativ innan du gör ett val.

 

När du utsätts för en överbokning har du rätt till ekonomisk ersättning och eventuell servering.

Storleken på din kompensation för överbokat flyg beror på flygavståndet och är indelad i följande fyra kategorier:

En flygning på 1 500 km eller mindre En flygning mellan 1 500 och 3 500 km En flygning över 3 500 km mellan EU-länder En flygning över 3 500 km till/från EU-länder
 250 EUR  400 EUR  400 EUR  600 EUR

 

I vissa fall har flygbolaget rätt att minska den potentiella ersättningen med upp till 50 %. Detta kan hända om du blir ombokad till en ny avgång och inte kommer senare än:

 • 3 timmar (för alla flygningar under 1 500 km)
 • 3 timmar (för flygningar över 1 500 km inom EU och alla andra flygningar mellan 1 500 - 3 500 km)
 • 4 timmar (för flyg utanför EU och över 3 500 km)

Måltider efter nekad ombordstigning

När du nekas ombordstigning kan du uppleva att du måste vänta flera timmar innan du kan gå ombord på ett annat flyg. Därför har du som passagerare rätt till catering i form av mat och dryck om väntetiden från den ursprungliga avgångstiden överstiger 2 timmar.

Dessutom är flygbolaget skyldigt att tillhandahålla transport och hotellboende om din avresa inte är förrän dagen efter

Om flygbolaget självt inte har erbjudit dig ovanstående varor – och du till exempel har köpt mat och dryck ur egen ficka kan du ansöka om att dessa extra utgifter ersätts av flygbolaget. Observera att detta kräver att du behåller alla kvitton som rör de utgifter som flygbolaget måste ersätta.

Om du frivilligt går med på att ge upp din plats i händelse av en överbokning

De flesta flygbolag kommer att fråga passagerare om de frivilligt kommer att ge upp sin plats på planet, mot ersättning i form av t.ex. ersättning, rabattkupong, platsuppgradering på nästa flyg eller liknande. En kontant betalning eller rabattkupong ges oftast av flygbolaget som kompensation för att inte gjort den planerade avgången. Om det inte finns tillräckligt många passagerare som frivilligt avstår från sina platser vid en överbokning, tvingas flygbolaget börja neka ombordstigning för vissa passagerare.

Flygbolagen vill oftast försöka lösa de problem som uppstår i samband med en överbokning. T.ex. genom att komma överens med några av passagerarna om att de ska bokas om till en annan flygning mot ett ofta lägre kompensationsbelopp eller annan form av kompensation. Det kan också hända att flygbolaget helt enkelt erbjuder en återbetalning av flygbiljetten och eventuell kompensation. I det här fallet är du då på egen hand och är därmed ansvarig för din vidare resa.

Om du har gjort liknande överenskommelser med flygbolaget – och accepterar erbjudandet om att komma på en annan flygning eller återbetala flygbiljetten, har du inte rätt till ytterligare ersättning. Det är därför oerhört viktigt att du funderar på om avtalet med flygbolaget är värt både besväret och den ekonomiska biten för dig.

Det är därför oerhört viktigt att du funderar på om avtalet med flygbolaget är värt både besväret och den ekonomiska biten för dig.

När du skapar ett ärende hos Flyghjälp undersöker vi ditt ärende närmare och samlar in den överbokade flygersättningen som du har rätt till från flygbolaget. Det tar bara 3 minuter att skapa ärendet via vårt formulär som är helt gratis 

Om Flyghälp vinner målet tar Flyghjälp en serviceavgift som motsvarar maximalt 30% av erhållen ersättning/återbetalning. 

Om det är nödvändigt för Flyghjälp att väcka talan i domstol för att få betalning från flygbolaget, debiteras en avgift för att väcka talan motsvarande max 15 % av mottagen kompensation/återbetalning för överbokat flyg, som en extra del av arbetet måste göras av vår interna rättstvistavdelningen eller externa advokater.

Du kan se vår prislista här.

 

Det är riskfritt för dig, eftersom Flyghjälp inte tar ut några avgifter om ingen ersättning betalas ut – oavsett om ärendet har väckts till domstol eller inte.

Orsak Försenad ankomstid Flygningar under 1.500 km Flygningar 1.501 - 3.500 km Flygningar över 3.500 km mellan EU-länder Flygningar över 3.500 km till/från EU-länder
Inställt* 2 – 3 timmar 3.000 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 3.500 kr.
Inställt/försenat 3 – 4 timmar 3.000 kr. 4.700 kr. 4.700 kr. 3.500 kr.
Inställt/försenat Mer än 4 timmar** 3.000 kr. 4.700 kr. 4.700 kr. 7.200 kr.
Överbokat   3.000 kr. 4.700 kr. 4.700 kr. 7.200 kr.

 

Din rätt till kompensation för ett överbokat flyg beror på flygets längd. Ju längre du flyger, desto högre ersättning kan du ha rätt till. Om du är osäker på hur högt belopp du har rätt till kan du enkelt ta reda på det med vår ersättningskalkylator. Du anger helt enkelt avgångs- och ankomst flygplats samt information om ditt flygbolag.

Nekas ombordstigning utan rätt till ersättning

Du har i princip rätt till ersättning för nekad ombordstigning och/eller ersättning för överbokat flyg, men det kan finnas fall där dina rättigheter upphör.

Nekad ombordstigning till följd av dessa saker påverkar din rätt till ersättning:

 • Om du inte kan uppvisa giltig legitimation 
 • Om du saknar giltigt visum eller annan form av inresetillstånd
 • Om du inte har checkat in i tid
 • Säkerhets- eller hälsoskäl 

Är det lagligt att överboka flyg?

Det händer att flygbolagen säljer fler biljetter än vad det faktiskt finns plats för på planet. Det gör de för att de förväntar sig att inte alla passagerare kommer att dyka upp till avgång, till exempel på grund av sjukdom, trafik eller andra hinder. Men ibland dyker alla passagerare upp ändå och då finns det inte plats för alla vilket leder till att flyget blir överbokat.

Det är inte olagligt för flygbolagen att överboka sina flyg, men det har införts strängare regler på området för att säkerställa en högre skyddsnivå för flygpassagerare. Dessa finns angivna i EU-förordning 261/2004.

Vad kan jag göra för att undvika ett överbokat flyg?

Du kan aldrig skydda dig mot ett överbokat flyg, eftersom det är antalet sålda flygbiljetter för den aktuella resan som avgör om flyget är överbokat eller inte.

Det finns dock vissa saker du kan göra för att minimera risken:

 • Var vid gaten i god tid – de sista passagerarna som dyker upp är oftast de som inte kommer om planet är fullt
 • Checka in så tidigt som möjligt, eftersom flygbolag tidigare nekat ombordstigning baserat på incheckningstid
 • Undvik att flyga på de populära resdagarna, som vanligtvis är fredagar och lördagar samt måndagsförmiddagar
 • Flyga utanför högsäsong, som t.ex skollov
 • Boka din plats i god tid – även om det kostar extra
 • Undvik anslutningsflyg så mycket som möjligt och boka hellre ett direktflyg när det är möjligt
 • Bli en del av flygbolagets lojalitetsprogram, eftersom flygbolagen är mindre benägna att neka lojala passagerare ombordstigning

Redo att komma igång? Försenat eller inställt flyg?

Flyghjälp hjälper dig att få upp till 6 000 kr i ersättning om ditt flyg är försenat eller inställt.

 Tusentals lyckliga kunder

 Vi vinner 98% av våra ärenden

 Riskfritt - enkelt och snabbt