Flyghjalp-logo-2.png

 

Ersättning för förlorat bagage/försenat bagage 

Har flygbolaget tappat bort ditt bagage? Eller är det försenat? Läs mer om dina rättigheter i samband med förlorat eller försenat bagage. 

Det kommer vanligtvis att vara din reseförsäkring som täcker försenat, förlorat eller skadat bagage. Har du en reseförsäkring bör du därför kolla med dem för att få ersättning utbetald. Din reseförsäkring täcker vanligtvis ett högre belopp än om det är flygbolaget som ska betala ersättning för försenat eller förlorat bagage. 


Om du inte har tecknat en reseförsäkring eller om du inte omfattas av din reseförsäkring har du även möjlighet att ta hjälp av Konsument Europa, som kan ge dig råd i ditt specifika fall och hjälpa dig att få ersättning från flygbolaget. 

Tyvärr är det inte bara ditt bagage som kan bli försenat. Vi på Flyghjälp finns tillgängliga om du har upplevt ett försenat eller inställt flyg, så att du får rätt ersättning. Flyghjälp behandlar inte ärenden som rör extra kostnader och försenat, förlorat eller skadat bagage utan vill vägleda flygpassagerare på bästa möjliga sätt.

Rättigheter vid försenat eller förlorat bagage 

För att ha rätt till ersättning måste du skicka ett skriftligt klagomål till flygbolaget senast 21 dagar efter att du har tagit emot ditt bagage. Här ska du kräva ersättning för de utgifter du har haft i samband med förseningen och/eller skadan på ditt bagage. 

När du skickar din reklamation till flygbolaget bifogar du helt enkelt din dokumentation om rimliga ersättningsköp och – om möjligt – en PIR (Property Irregularity Report) från flygplatsen som bevis på att bagaget är skadat/försenat/bortkommet. Du kommer vanligtvis att kunna hämta en PIR-rapport vid flygbolagets disk i ankomstterminalen. 

Vad är en PIR-rapport och hur får jag den? 

Du har landat på flygplatsen och du har tålmodigt väntat på din resväska. Men det har inte dykt upp - vad nu? 

Så fort du upptäcker att ditt bagage inte har dykt upp, eller har fått veta i förväg att det är förseningar med bagaget, bör du kontakta antingen flygbolaget eller bagagehanterarna på flygplatsen. De fyller i en PIR-rapport åt dig. 

En PIR-rapport (Property Irregularity Report) är ditt bevis på att ditt bagage är försenat och är nödvändigt för att du ska få kompensation för försenat bagage. 

Det är viktigt att du får PIR-rapporten gjord omedelbart innan du lämnar flygplatsen, annars måste du gå tillbaka för att få det gjort inom 7 dagar. 

PIR-rapporten har ett unikt ärendenummer som gör det möjligt att spåra det förlorade bagaget. Du kan antingen kontakta flygbolaget, som sedan kan spåra bagaget, eller så kan du använda hemsidanWorldTracer.aero, som används av mer än 2 800 flygplatser. 

Även om bagaget är försenat kan du enkelt fortsätta resan som planerat. Du behöver bara betala för nödvändiga ersättningsköp själv under tiden, tills det försenade bagaget dyker upp. Det är senare möjligt att täcka de rimliga ersättningsköpen. 

När ska jag anmäla mitt bagage försenat? 

Så fort du vet att ditt bagage är försenat, kontakta ditt flygbolag eller bagagehanterarna på flygplatsen. De kommer att fylla i en PIR-rapport, som nämnts ovan. 

Ju tidigare du rapporterar bagaget som försenat, desto snabbare kommer flygbolaget att kunna börja spåra det. Det är därför viktigt att du rapporterar försenat bagage så snart som möjligt.

Försenat bagage: Hur mycket kan jag köpa för? 

Som flygpassagerare har du rätt att köpa rimliga förnödenheter om ditt bagage försenas eller försvinner. Rimliga förnödenheter kan vara till exempel underkläder, t-shirts, medicin, mobil eller datorladdare. I definitionen av "rimliga nödvändigheter" bör man ta hänsyn till omständigheterna. Om du till exempel ska på affärsmöte, bröllop eller begravning kommer det också att vara acceptabelt att hyra en kostym. 

Köp endast inom en rimlig gräns för försenat bagage 

Det är därför viktigt att du inte gör orimligt stora täckningsköp utan håller det på en rimlig nivå som täcker dina grundläggande behov. Skäliga utgifter för försäkringsköp kan alltid hävdas täckta av reseförsäkringen eller flygbolaget. Hur mycket du har rätt att köpa för beror på hur länge bagaget har varit försvunnet och vart du har rest till. Förutom att få täckningsköpet täckt kan du som passagerare begära en ersättning på upp till 10 000 DKK för bagage som inte har anlänt. 

När kan jag ansöka om ersättning för försenat bagage? 

Du har 21 dagar på dig att ansöka om ersättning för försenat bagage. De 21 dagarna börjar från den dag du får det försenade bagaget och ersättningen täcker alltså endast den mellanliggande perioden då du varit utan din resväska. 

När du söker ersättning för försenat bagage är det viktigt att du bifogar alla kvitton och annan relevant dokumentation. 

När är det fråga om förlorat bagage? 

Du har anmält ditt bagage som försenat och fått en PIR-rapport, men det kan hända att flygbolaget inte hittar ditt bagage. Om du inte får ditt försenade bagage inom 21 dagar från meddelandet kommer det att behandlas som en förlorad väska. 

Du måste se till att du kontaktar flygbolaget skriftligen om du ännu inte fått bagaget efter 21 dagar. Du kan inte förvänta dig att flygbolaget självt kontaktar dig så snart det inträffar ett fall av borttappat bagage. 

Förlorat bagage: kompensation 

Som nämnts ovan anses ditt bagage vara förlorat om det inte har dykt upp efter 21 dagar och du kan därför ansöka om ersättning för det förlorade bagaget.

Hvis Om du söker ersättning för förlorat bagage från flygbolaget ska detta följa de internationella reglerna enligt Montrealkonventionen, vilket ger möjlighet att täcka resväskans värde med upp till 1 300 euro (ca 10 000 DKK). Ersättningens storlek beror givetvis på en bedömning av din specifika skada. Om ni är två personer som delar en resväska kan ni båda ansöka om ersättning på upp till 10 000 DKK. Reglerna gäller i större delen av världen. 

Om du däremot söker ersättning för förlorat bagage från din försäkring täcks ofta ett mycket högre belopp. Ofta blir det din hemförsäkring eller reseförsäkring som täcker i detta fall. De specifika täckningsbelopp beror på ditt försäkringsbolag och din försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information. 

När måste jag anmäla att mitt bagage är borttappat? 

Du måste börja med att rapportera ditt försenade bagage så snart du landar på flygplatsen. Om din resväska inte hittas efter 21 dagar kommer den att betraktas som förlorat bagage. Du måste därför skriftligen anmäla borttappat bagage till flygbolaget efter 21 dagar. 

Förlorat eller försenat bagage på hemresan 

Om ditt bagage blir försenat på utresan har du rätt att få köp av rimliga förnödenheter täckt, men andra regler kan gälla om bagaget blir försenat på hemresan. 

Precis som vid avgång måste du kontakta ditt flygbolag eller de som hanterar bagage på flygplatsen för att rapportera ditt bagage som försenat. Här får du en PIR-rapport. 

Du har rätt att få köp av rimliga förnödenheter täckta, men du bör vara medveten om att flygbolaget utgår ifrån att du har det nödvändigaste hemma. Du kan med fördel kontakta antingen ditt flygbolag eller försäkringsbolag om du vill veta vad som anses vara förnödenheter när du kommit hem. 

Om ditt bagage inte har dykt upp efter 21 dagar efter hemresan kommer det att ses som borttappat bagage och du kan därför ansöka om ersättning. 

Ersättning för förlorat bagage på hemresan faller under samma regler som vid avresa. 

Vad gör jag om mitt bagage blir skadat och när ska det anmälas?

Om din resväska eller ditt bagage är skadat vid ankomsten kan du också kräva ersättning.

Du ska anmäla skadan till antingen ditt flygbolag eller de som hanterar bagaget på flygplatsen så snart som möjligt, dock senast 7 dagar efter att du tagit emot det skadade bagaget. När du anmäler skadan får du en PIR-anmälan. 

Vid skadat bagage ska du skicka ett skriftligt klagomål till flygbolaget senast 7 dagar efter. Klagomålet ska innehålla PIR-rapporten samt dokumentation för sådant som du kan ha har fått byta ut. 

I klagomålet bör det även framgå när du vill ha din ersättning för skadat bagage utbetald, eftersom processen annars kan dra ut på tiden. Det finns inga regler för hur snabbt pengarna ska betalas ut. 

Flygbolaget måste stå för dina kostnader för reparationer av innehåll och/eller en ny resväska. Om det skadade innehållet inte kan repareras måste flygbolaget byta ut det. 

Observera att flygbolaget inte är skyldigt att täcka skadat bagage om det finns bucklor, skråmor och repor. De är inte heller skyldiga att ersätta självförvållad skada eller om resväskan saknas före avresan. 

Du kan också anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. Kom ihåg att bifoga PIR-rapporten som dokumentation och skriv till flygbolaget senast 7 dagar efter att du har landat. 

Förlorat eller försenat bagage genom din reseförsäkring 

Flygbolaget ansvarar för skadat, förlorat eller försenat bagage. Har du en reseförsäkring kan du ansöka om ersättning där och det brukar vara en bättre ersättningssumma. Det är dock viktigt att du alltid anmäler det till flygbolaget innan du anmäler det till försäkringsbolaget. 

Vid försenat bagage: 

Ditt försäkringsbolag täcker rimliga och nödvändiga inköp så att du kan fortsätta din resa tills din resväska dyker upp. Tänk på att spara alla kvitton och undvik att köpa dyra varor, eftersom dessa kanske inte täcks. 

Vissa försäkringsbolag täcker inte försenat bagage på hemresan. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag vid ersättning för försenat bagage. De kommer också att kunna svara på ersättningsbelopp,anmälningsprocess mm. 

Vid borttappat bagage: 

Ditt försäkringsbolag kan täcka rimliga och nödvändiga ersättningsköp så att du kan börja din resa. Om det är en borttappad resväska täcker din reseförsäkring det. 

Är det en stulen resväska så blir det oftast din hemförsäkring som täcker det istället. Kom ihåg en polisanmälan där stölden anmäls.

Kontakta alltid ditt försäkringsbolag vid ersättning för skadat bagage. De kommer också att kunna svara på frågor om ersättningsbelopp, anmälan m.m. 

Ersättning för förlorat eller försenat bagage via flygbolaget 

Om du inte har en reseförsäkring kan du få ersättning för förlorat eller försenat bagage via flygbolaget du flög med. 

Du måste omedelbart rapportera ditt bagage som försenat på flygplatsen. När du tar emot ditt bagage igen ska du anmäla din reklamation senast 21 dagar efter att det har tagits emot. Kom ihåg att spara alla kvitton och dokument, inklusive PIR-rapporten. Om ditt bagage inte dyker upp efter 21 dagar räknas det som borttappat bagage och du kan då skicka ett skriftligt klagomål. 

Om du ansöker om ersättning för försenat bagage eller förlorat bagage genom flygbolaget, kommer det att omfattas av Montrealkonventionen, som täcker upp till 10 000 DKKpr. person. Det görs dock en bedömning som matchar innehållets och resväskans värde. Du kommer inte att kunna få högre ersättning än 10 000 DKK per person, så du bör fundera på om det skulle löna sig att skaffa en försäkring innan avresa. 

Lyckligtvis händer det sällan att bagage blir försenat eller borttappat 

Även om bagage ibland är försenat eller aldrig kommer fram, visar flyginformationsföretaget SITA:s rapport att det under 2015 bara var 7,3 bagageproblem per 1000 flygresenärer (motsvarande 0,73%). Flygbolagen har lärt sig av de många ersättningskraven på grund av bagage oegentligheter och idag är det lyckligtvis relativt sällsynt att flygbolagen gör misstag med passagerarnas bagage. 

4 bra tips för försenat eller skadat bagage: 

  • Få alltid en PIR-rapport på flygplatsen, som dokumenterar att bagaget är försenat/bortkommet.
  • Undvik att göra dyra ersättningsköp (köp det som är rimligt och nödvändigt).
  • Spara kvitton på dina utgifter så att du kan få dem ersatta senare.
  • Kontrollera alltid om din reseförsäkring täcker förlusten innan du gör anspråk direkt mot flygbolaget.

Visste du förresten att om ditt flyg var försenat med mer än 3 timmar eller om flygningen var inställd, kan du ha rätt till ekonomisk ersättning på upp till 4 500 DKK? Läs allt om flygpassagerares rättighete här.

Redo att komma igång? Försenat eller inställt flyg?

Flyghjälp hjälper dig att få upp till 6 000 kr i ersättning om ditt flyg är försenat eller inställt.

 Tusentals lyckliga kunder

 Vi vinner 98% av våra ärenden

 Riskfritt - enkelt och snabbt