Flyghjalp-logo-2.png

 

Ersättning vid inställt flyg

Blev ditt flyg inställt? Här kan du läsa om dina möjligheter och rättigheter att få ersättning

Om ditt flyg blev inställt kan du vara berättigad upp till 7.200 kr. i ersättning, såvida inte inställningen beror på "extraordinära omständigheter", såsom extremt väder eller oroligheter i området du reser till.


Om flygbolaget har informerat dig om det inställda flyget minst två veckor före planerad avgångstid, eller om du har fått din resa ombokad inom rimlig tid, har du inte rätt till ersättning.

På den här sidan kan du läsa allt du behöver veta om ditt flyg blivit inställt

Flyghälp hjälper dig att få ersättning. Sök ersättning på bara 3 minuter 

Dina rättigheter vid ett inställt flyg – i korthet

Vill du få en snabb överblick över dina rättigheter i samband med ett inställt flyg? Se nedan.

 • Du har rätt till återbetalning av hela biljettpriset vid inställt flyg
 • Om det är ett inställt flyg som ingår i en resa med mellanlandningar har du rätt till en returbiljett till första avreseort så snart som möjligt, eller
 • En ny flygbiljett till slutdestinationen så snart som möjligt. Om flygbolaget inte själva kan erbjuda den första tillgängliga avgången måste de betala resan med ett annat flygbolag, eller
 • En ny flygbiljett med ett senare avresedatum efter eget val, om det finns lediga biljetter för avgången

 

Du har rätt att både erbjudas alternativ samt att välja det alternativ som passar dig bäst.

I händelse av ett inställt flyg har du i vissa fall även rätt till:

 • Mat och dryck
 • Transport till/från flygplatsen
 • Ersättning för utlägg för till exempel egenbetalt hotellboende, om flyget ställs in nära avgångstiden
 • Ersättning enligt ovan

Flyghjälp uppmärksammar att vi endast handlägger ärende gällande själva flyget och inte extra kostnaderna för mat och dryck eller hotell. Det är vår erfarenhet att flygbolagen drar sig för att betala ut ersättning och återbetalning av biljettpriset, och inte återbetalning av merkostnader. Därför rekommenderar vi alltid att kunder själva tar kontakt när det gäller ersättning av extra utgifter.

Ekonomisk kompensation vid inställt flyg

Enligt EU-förordning 261/2004 har du rätt till återbetalning och ersättning vid ett inställt flyg. Den här typen av ärenden är dock betydligt mer komplicerade än ärenden som rör flygförseningar, då ersättningen beror på när du fick beskedet om att flyget blivit inställt. 

Vad ska jag göra när flyget blivit inställt?

Vi vet att det både är en riktigt olycklig samt irriterande situation att hamna i när ditt flyg ställs in. Däremot kan du ha rätt till ersättning i vissa fall och det är här Flyghjälp kommer in i bilden.

Vad kan du göra?

För att saken ska gå så smidigt som möjligt kan du dra nytta av att:

 • Om du själv försöker söka ersättning från flygbolaget kan du ta en skärmdump av formuläret när du har fyllt i det på deras hemsida. Det underlättar att ha ditt klagomål dokumenterat
 • Spara alla resehandlingar och kvitton relaterade till det inställda flyget.  Detta kan till exempel vara ett boardingkort eventuellt en ny flygbiljett, skärmdumpar på kommunikation med flygbolaget, kvitton på extra kostnader för mat och dryck samt kvitton för ev. nödvändig logi och transport
 • Veta dina rättigheter. Din kompensation beror på din start- och slutdestination och om du flyger med ett EU-baserat flygbolag, men även när du har fått besked om att flyget ställts in. Dina rättigheter fastställs i EU-förordning 261/2004, och du kan läsa mer om dessa längre ner på sidan
 • Skapa ditt fall med Flyghjälp. Vi hjälper dig genom hela processen så att du kan få ersättning vid ett inställt flyg

När har jag rätt till ersättning vid inställt flyg?

Som huvudregel har du rätt till ersättning om du anländer till din destination senare än tre timmar efter den aviserade ankomsttiden. Om du anländer till din destination mindre än tre timmar efter att du ursprungligen skulle ha anlänt har du därför inte rätt till ersättning. Det finns dock särskilda fall där du kan få ersättning om du är mer än två timmar försenad. Men som utgångspunkt är det en 3 timmars försening som kan innebära ersättning. 

Observera att flera flygbolag ofta betraktar "touch down", eller när flygplanet står helt stilla, som den faktiska ankomsttiden. Detta är dock inte korrekt i förhållande till din rätt till ersättning. Den faktiska ankomsttiden är först när planet har landat, dörrarna har öppnats och passagerarna har fått tillstånd att lämna planet. 

Hur mycket kan jag förvänta mig i kompensation vid inställt flyg?

Nedan kan du se vad du kan få i ersättning vid inställt flyg, räknat i DKK per flyg samt passagerare

Orsak Försenad ankomstid Flygningar under 1.500 km Flygningar 1.501 - 3.500 km Flygningar över 3.500 km mellan EU-länder Flygningar över 3.500 km till/från EU-länder
Inställt* 2 – 3 timmar 3.000 kr. 2.400 kr. 2.400 kr. 3.500 kr.
Inställt/försenat 3 – 4 timmar 3.000 kr. 4.700 kr. 4.700 kr. 3.500 kr.
Inställt/försenat Mer än 4 timmar** 3.000 kr. 4.700 kr. 4.700 kr. 7.200 kr.
Överbokat   3.000 kr. 4.700 kr. 4.700 kr. 7.200 kr.

*Om avbokningen sker mindre än 7 dagar före den planerade avgången.

** Om avbokningen sker mellan 14-7 dagar före den planerade avgången.

Din rätt till ersättning vid inställt flyg beror på när det meddelas att flyget blivit inställt, men även flygets sträcka. Om du är osäker på hur mycket pengar du kan ha rätt till vid ett inställt flyg kan du enkelt få svar genom att använda vår ersättningskalkylator. Ange bara din avgångs- och ankomstdestination, information om ditt flygbolag och resa samt när du informerades om avbokningen.

I Sverige behöver du reklamera inom 2 månader

Som flygpassagerare har du 10 års preskription enligt svensk lag. Det innebär att om du har fått ett flyg inställt under de senaste 10 åren kan du ha rätt till ekonomisk ersättning, men det är ett krav att du har lämnat in klagomålet till flygbolaget inom 2 månader efter att flyget blivit inställt.

Observera att om du är bosatt i ett annat land kan preskriptionstider och regler för klagomål vara kortare eller längre.

När har jag inte rätt till ersättning vid inställt flyg?

Som huvudregel har du rätt till ersättning för ett inställt flyg, om detta inte sker i tid eller på grund av "extrairdinära omständigheter".

Du har inte rätt till ersättning om:

 • Inställt flyg uppstår på grund av "extraordinära omständigheter" (läs mer längre ner på sidan)
 • Du har meddelats om att flyget blivit inställt minst två veckor före avresa
 • Du har meddelats om avbokningen minst sju dagar före avgång och erbjuds en ombokning av resan som kommer senast två timmar före eller senast fyra timmar efter den ursprungligt planerade resan
 • Du har fått besked om att flyget blivit inställt  mindre än sju dagar före avgång och erbjuds en ombokning av resan, som anländer senast en timme före och senast två timmar efter den ursprungligt planerade resan

Det är flygbolagets ansvar att bevisa när du fått meddelande om det inställda flyget. Vi rekommenderar därför att spara alla handlingar och bevis på när du faktiskt fick beskedet.

Du har inte heller rätt till ersättning om du själv avbokar ditt flyg.

Hur hjälper Flyghjälp med min ersättning?

På Flyghjälp finns advokater, experter och ärendehanterare redo att hjälpa dig om du har fått flyget inställt.

De är också alla experter på EU's förordning 261/2004, som är den lag som ger flygpassagerare möjlighet till ersättning för inställda flyg.

Har du upplevt att ditt flyg blev inställt? Så hjälper vi dig:

 • Du kontaktar Flyghjälp och skickar nödvändig information
 • Vi utformar ett juridiskt anspråk
 • Om flygbolaget avslår kravet har vi möjlighet att köpa tillgång till relevant information och teknisk data angående det inställda flyget, vilket kan hjälpa i fallet
 • Om flygbolaget ändå avslår kravet och vår bedömning är att du har rätt till ersättning kan vi komma att ta ditt ärende till domstol eller andra juridiska organ
 • I slutändan kan vi föra ärendet till kronofogden, som kan få tillbaka pengarna

Flyghjälp har redan hjälpt nästan 300 000 passagerare – ska vi hjälpa dig också? I skrivande stund har vi samlat in mer än 525 miljoner SEK i ersättning från flygbolag i samband med förseningar och inställda flyg.

Var ansöker jag om ersättning vid inställt flyg?

Det finns två sätt på vilka du kan få ersättning i händelse av ett inställt flyg:

 1. Du kan själv kontakta flygbolaget
 2. Du kan låta Flyghjälp ta hand om allt arbete

På Flyghjälp står vi redo med ett helt team av experter som vet exakt hur ditt ärende ska hanteras, och vi känner till dina rättigheter.

Det kostar till och med inga pengar att använda Flyghjälp om fallet inte kan vinnas. Vi arbetar utifrån principen "no cure, no pay", och tar bara en liten del när målet är vunnet.

Sök ersättning för inställt flyg nu.

Avbokning på grund av "extraordinära omständigheter"

Om det inställda flyget beror på 'extraordinära omständigheter', d.v.s. en situation som ligger utanför flygbolagets kontroll har du tyvärr inte rätt till ersättning.

Sådana extraordinära omständigheter är till exempel:

 • Externa strejker (t.ex. bland flygplatspersonal, men inte om det är flygbolagets egna personal som strejkar)
 • Ovanliga väderförhållanden (väderförhållanden som minskar sikten och utgör en säkerhetsrisk)
 • Terror/militärkupp (omständigheter som utgör ett hot mot allmänheten)
 • Utegångsförbud/flygförbud
 • Akut sjukdom eller ohälsa hos passagerare
 • Säkerhetsåtgärder på flygplatsen
 • Vissa tekniska fel på flygplanet

I vissa fall kvalificerar flygbolaget orsaken till det inställda flyget som en "extraordinär omständighet", även om orsaken egentligen inte är en "extraordinär omständighet". Flygbolaget gör detta i ett försök att undvika sin ersättningsskyldighet.

Är du osäker på om en "extraordinär omständighet" var orsaken till att ditt flyg ställdes in? När du skapa ett ärende med Flyghjälp, ser vi till att ta reda på vad som orsakade det inställda flyget, även om flygbolaget kanske inte är helt uppriktigt i deras första tillkännagivande.

Vilka rättigheter har jag vid inställt flyg?

Om ditt flyg ställs in kan du välja mellan att få tillbaka biljettpriset eller att få en ny biljett till din ursprungliga destination på första givna avgång. Om du vill boka om resan till ett senare tillfälle kan du även välja detta om det finns platser lediga vid senare avgång.

Efter EU 261/2004 Som passagerare har du rätt att:

 • Catering
 • Boende på hotell
 • Transport mellan hotell och flygplats
 • Två telefonsamtal

Om du inte har erbjudits mat, boende mm. vid ett inställt flyg där du hade rätt till det, och du därför har haft extra kostnader på grund av att flyget blivit inställt kan du ansöka om att få mat och hotellkostnader etc. ersatt av flygbolaget. Om du har haft extra utgifter i samband med att flyget blivit inställt är det därför viktigt att du sparar dina kvitton så att du har bevisbördan på din sida.

 

Flygbolagen är också skyldiga att täcka flygpassagerarnas matkostnader, hotellkostnader etc, även om orsaken till det inställda flyget  är "extraordinära omständigheter", som inte ger rätt till ersättning enligt EC 261/2004.

Kan jag också få ersättning för mina extra utgifter i samband med ett inställt flyg?

Om det inställda flyget försenar dig mer än två timmar har du rätt till måltider. Det innebär att flygbolaget är skyldig att förse dig med mat och dryck samt två telefonsamtal (eller mejl), men även en eventuell övernattning på hotell och transport till/från flygplatsen, om detta är nödvändigt.

Det är viktigt att du är medveten om att flygbolaget endast kommer att betala dina extra utgifter i rimlig omfattning, som står i rimlig proportion till förseningens längd. Du kan alltså inte förvänta dig att de täcker till exempel alkohol, timslånga samtal eller ett lyxigt boende. 

Tänk på att du alltid måste spara kvitton på dina utgifter så att du har underlag.

OBS: Flyghjälp hanterar inte ärenden som involverar andra extrakostnader än nya flygbiljetter. Ovanstående är allmän information för flygpassagerare gällande deras rättigheter avseende extra kostnader i samband med en flygförsening eller inställt flyg.

Vad krävs av Flyghjälp för att få ersättning?

Flyghjälp är på din sida, och det betyder att vi arbetar utifrån principen "no cure, no pay". Du behöver därför inte betala en krona om du inte har rätt till ersättning i samband med att ditt flyg ställts in. Det är så vi säkerställer att du får en bra upplevelse av vår tjänst.

Vi kräver betalning först när målet är vunnet. Det innebär att vi drar av vårt arvode från flygbolagets betalning och endast från det belopp vi tar in.

Du kan se en komplett prislista här.

Ska jag välja kuponger eller kontant kompensation vid inställt flyg?

Ibland väljer flygbolagen att erbjuda kuponger som kompensation för det inställda flyget istället för kontant ersättning. Det kan vara frestande att acceptera dessa vouchers, eftersom du slipper starta ett ärende. Du bör dock tänka efter innan du säger ja.

Läs alltid villkoren noggrant innan. Du bör också vara medveten om:

 • Du har rätt att tacka nej till vouchers och därmed få dina pengar återbetalda inom 7 dagar
 • Om du accepterar en voucher måste du vara medveten om att du kommer att förlora dina pengar om flygbolaget senare går i konkurs och du ännu inte har använt vouchern
 • Det kan finnas begränsningar för när eller på vilka flyg en voucher kan användas
 •  

Du har därför ett fritt val att säga ja eller nej om flygbolaget erbjuder en voucher som kompensation för det inställda flyget. Många tycker att vouchern är lättare, eftersom de själva inte  behöver slåss med flygbolaget för att få tillbaka pengarna, det är just här Flyghjälp är dina experter.

EU's förordning 261/2004 -dina rättigheter som passagerare i händelse av ett inställt flyg 

EU-förordning 261/2004 gäller för luftfartyg som:

 • Flyg från en flygplats i EU (oavsett flygbolag)
 • Landar på en flygplats i EU med ett europeiskt flygbolag (dock kan det finnas undantag med exempelvis schweiziska och norska flygbolag)

 

Som tidigare nämnts, är EU's förordning 261/2004 på din sida som passagerare, om ditt flyg ställts in.

Det beskrivs närmare att om det är ett inställt flyg måste de berörda passagerarna:

  • Erbjudas hjälp från flygbolaget
  • Ha rätt till ersättning 
   • Såvida inte inställt flyg meddelas minst två veckor före avgång
   • Om inte flygets inställda avgång meddelas minst sju dagar före avgång och en omläggning av resan erbjuds, så att avgång sker tidigast två timmar innan den ursprungliga avgången eller ankomsten sker senast fyra timmar efter den ursprungliga ankomsten
   • Såvida inte flygets inställning meddelas mindre än sju dagar före avgång, och en omläggning av resan erbjuds, så att avgång sker senast en timme före den ursprungliga avgången och ankomsten sker senast två timmar efter den ursprungliga ankomsten
  • Bli informerad om alternativa transportmöjligheter
  • Tänk på att de inte har rätt till ersättning för det inställda flyget om detta beror på "extraordinära omständigheter" (läs mer om detta längre upp på sidan)
  • Tänk på att bevisbördan för när meddelandet om inställd flygning har skett vilar på flygbolaget
  • Ha rätt till måltider, transport och logi i den utsträckning som behövs

Ska Flyghjälp hjälpa dig att få korrekt kompensation för ditt inställda flyg? Det tar bara 3 minuter att skapa ett ärende – sen klarar vi resten.

Redo att komma igång? Försenat eller inställt flyg?

Flyghjälp hjälper dig att få upp till 6 000 kr i ersättning om ditt flyg är försenat eller inställt.

 Tusentals lyckliga kunder

 Vi vinner 98% av våra ärenden

 Riskfritt - enkelt och snabbt