Flyghjalp-logo-2.png

 

Rättigheter vid inställt flyg

 

Blev ditt flyg inställt? Läs om din rätt till ersättning här. 

Om ditt flyg har ställts in kan du ha rätt till ekonomisk kompensation! Drabbade flygpassagerare har rätt till kompensation på upp till 6 340 kr om flygningen ställs in och inställningen inte beror på “extraordinära omständigheter”. Flygpassagerare har inte rätt till ersättning för inställda flyg om flygbolaget har informerat om inställningen minstt vå veckor före den planerade avgångstiden eller erbjudit en ombokning av resan inom rimlig tid.


Om du är osäker på om ditt flyg har ställts in i god tid eller på grund av “extraordinära omständigheter” kan du använda vårt beräkningsverktyg längst ner på sidan för att få ett snabbt svar på om du har rätt till kompensation för inställningen och i så fall hur mycket du kan få.

 

Kompensation vid inställt flyg


Om ditt flyg ställdes in kort tid före avresan (t.ex. på grund av tekniska problem) så kan du ha rätt till kompensation. Även om flygbolaget bokar om dig på en annan flygning så är du i regel berättigad till kompensation om du kommer fram till ditt resmål mer än två timmar efter den ursprungliga ankomsttiden.


Det är därför viktigt att vara uppmärksam på att en inställning av en flygning inte medför att du har rätt till kompensation om du når ditt resmål inom två timmar från den ursprungliga ankomsttiden.


Förseningens längd mäts vid den faktiska ankomsten till resans slutdestination. Du anses vara framme vid destinationen när flygplanets dörrar öppnas och du får tillåtelse att gå av planet.


Några flygbolag räknar ankomsttid som den tid då flyget landade på landningsbanan eller när motorerna stängs av. Detta är dock inte rätt tidpunkt i förhållande till rätten att få kompensation.

 

Reklamationsfrist


Du bör vara uppmärksam på att en reklamationsfrist om 2 månader gäller för resor till och från Sverige. Det innebär att du måste reklamera (antingen genom att använda vår tjänst eller genom att kontakta flygbolaget direkt) inom 2 månader från dagen då flyget blev inställt, annars preskriberas din rätt till kompensation.


Reklamationsfristen kan vara längre om din resa börjar eller slutar i ett annat Europeiskt land.

 

Inställt flyg på grund av extraordinära omständigheter


Passagerare är tyvärr inte berättigade till kompensation om inställningen beror på “extraordinära omständigheter”, som inte kan undvikas även om flygbolaget har vidtagit alla åtgärder som rimligen kan förväntas.


Sådana extraordinära (force majeure-liknande) omständigheter är följande:

 • Strejk (såväl varslad som spontan)
 • Osedvanliga väderförhållanden (övader som kan utgöra en säkerhetsrisk)
 • Terrorism/militärkupp (omständigheter som utgör ett hot mot den allmänna säkerheten)
 • Utegångsförbud eller flygförbud
 • Akut sjukdom eller annan medicinsk åkomma hos passagerare


Omständigheter som generellt inte utgör “extraordinära omständigheter” kan bland annat vara:

 • Tekniska problem
 • Personalbrist


Flygpassagerare bör dock vara uppmärksamma på att flygbolagen ibland uppger att inställningen beror på “extraordinära omständigheter”, även om orsaken låg inom flygbolagets kontroll. Anledningen till detta är att flygbolagen försöker undgå sin skyldighet att betala kompensation. Vi ser ofta att flygbolag avvisar giltiga krav (t.ex. genom att skylla på osedvanliga väderförhållanden, trots att vädret var tillräckligt bra för att flyga). Vi rekommenderar därför att du alltid söker juridisk rådgivning om du inte håller med om flygbolagets beslut.

 

Vad har du rätt till?


Om du som passagerare råkar ut för att ditt flyg ställs in, kan du välja mellan att få biljettkostnaden återbetald eller att få en ny biljett till ditt resmål med första möjliga flyg. Om du önskar att få en ny biljett till en senare tidpunkt kan du välja detta, så länge det finns lediga platser på flygningen.


Enligt förordning (EG) 261/2004 har du som passagerare rätt till följande förmåner om du råkar ut för en inställd flygning:

 • Mat och dryck
 • Hotellövernattning
 • Transport mellan hotellet och flygplatsen
 • Två telefonsamtal


Var uppmärksam på att flygbolagen är skyldiga att täcka kostnader för flygkostnader, hotellutgifter etc., även om orsaken till flygavstängningen är ovanliga omständigheter som inte berättigar till ersättning enligt EG 261/2004. 

 

Redo att komma igång? Försenat eller inställt flyg?

Flyghjälp hjälper dig att få upp till 6 000 kr i ersättning om ditt flyg är försenat eller inställt.

 Tusentals lyckliga kunder

 Vi vinner 98% av våra ärenden

 Riskfritt - enkelt och snabbt