Flyghjalp-logo-2.png

EU-förordning vid flygförsening

January 2019

Senasta inlägget

Ska du ut och resa i sommar? Läs om dina flygrättigheter här.

June 2024

EU-förordning försenat flyg

EG-förordning 261/2004 är en lag som antogs vintern 2004 och som omfattar det område som reglerar kompensation och hjälp till flygpassagerare som har drabbats av inställda flyg, förseningar och nekad ombordstigning. I den här artikeln går vi igenom de EU-regler som gäller vid flygförsening och inställda avgångar.

Förordningens regler gäller för flyg som avgår från en flygplats inom EU och den täcker även flygresor med europeiska flygbolag som har påbörjats i ett land utanför EU men där landningen sker innanför EU:s gränser. För att omfattas av EG- eller EU förordning 261 

 •  
 • Flyget är minst två timmar försenat på en rutt som är 1500 kilometer eller kortare.
 • Flyget är försenat tre timmar eller mer, om det handlar om en flygrutt inom EU eller om rutten är längre än 1500 kilometer.   
 • Flyget är försenat tre timmar eller mer på en rutt som är mellan 1500 och 3500 kilometer lång.

Är man passagerare på ett flyg som faller inom den här ramen kan man enligt lagen ha rätt till:

 • Måltider och förfriskningar i en mängd som motsvarar det aktuella tiden för förseningen
 • Två telefonsamtal eller e-postutskick
 • Hotellvistelse och eventuell transport till hotellet om man måste vänta över en natt eller längre
 • Återbetalning av biljetter:
  • Om flyget är mer än fem timmar försenat och passageraren väljer att avstå från resan, har personen i fråga rätt att få ekonomisk ersättning. På samma sätt kan biljetten återbetalas om resan inkluderar andra flygsträckor som på grund av att resan avbryts blir meningslösa. Det är även möjligt, i händelse av det första alternativet, att välja att få sin biljett utbytt mot en som tar en tillbaka till resans utgångspunkt.
 • Kompensation om förseningen är tre timmar eller mer.

 

EU-regler vid inställda flyg

Om flyget är inställt kan man få ersättning i form av återbetalning av biljetten; det gäller även andra eventuella delar av resan som på grund av det inställda flyget blir meningslösa. Man kan även, precis som i samband med förseningar, få biljetten utbytt mot en biljett som går tillbaka till resans utgångspunkt:

 • Annullering av resan och ersättning i form av återbetalning av biljetten; det gäller även andra eventuella delar av resan som på grund av det inställda flyget blir meningslösa. Man kan också, precis som i samband med förseningar, få biljetten utbytt mot en biljett tillbaka till resans utgångspunkt.

Man är dessutom berättigad till:

 • Måltider och förfriskningar i en mängd som motsvarar det aktuella tiden för förseningen
 • Två telefonsamtal eller mejlutskick
 • Hotellvistelse och eventuell transport till hotellet om man måste vänta en natt eller längre
 • Ekonomisk kompensation:
  • 1500 kilometer eller mindre: 250 euro
  • flygresor inom Europa som är längre än 1500 kilometer: 400 euro
  • andra flygrutter mellan 1500 och 3500 kilometer: 400 euro
  • alla andra flygresor: 600 euro

 

Kompensation visavi EU-förordning 261/04

De ovan angivna ersättningsnivåerna kan halveras om passageraren erbjuds en returresa (ombokning) till slutdestinationen med ett flyg som landar maximalt två timmar efter den ordinarie planerade ankomsttiden för flygturer på 1500 kilometer eller mindre; maximalt tre timmar efter den fastlagda ankomsttiden för flygresor inom Europa som är längre än 1500 kilometer; eller maximalt fyra timmar efter den planlagda ankomsttiden för alla andra flygrutter.

Passagerare har inte rätt till kompensation om anledningen till den inställda avgången faller under det som kallas för oförutsägbara händelser som till exempel strejk, terrordåd, säkerhetsrisk eller väderförhållanden, alternativt om passageraren har blivit informerad om att flygavgången är inställd minst två veckor före resan. Om passageraren erbjuds ombokning till slutdestinationen 7–14 dagar före den planerade avgången, och om den ombokningen innebär att resans nya avgångstid inte är mer än timme tidigare än den ursprungliga avgångstiden samt att ankomsttiden inte är mer än två timmar senare än den ursprungliga ankomsttiden, är passageraren inte berättigad till kompensation enligt EU-förordning 261/04.

 

Läs mer om dina rättigheter vid flygförsening i vår artikel om ämnet.

 

Av Frederik Hedegaard