Flyghjalp-logo-2.png

Strejk: det värsta vid inställda flyg

May 2019

Senasta inlägget

Ska du ut och resa i sommar? Läs om dina flygrättigheter här.

June 2024

Flygstrejk: det värsta vid inställda flyg

Hur kan man få kompensation för en försenad eller inställd flygresa när det beror på strejk?

Vad är du berättigad till när du råkar ut för flygstrejk?

Hur gör du för att kräva in den ersättning vid flygstrejk som du är berättigad?

Få svar på ovanstående frågor och många fler i guiden som följer här nedanför, där Flyghjälp, ger dig en överblick angående dina rättigheter vid flygstrejk.

Strejke Frankfurt lufthavn laver flyaflysning

(Photo: Fraport AG)

En typisk anledning till flygförsening eller inställt flyg är strejk men det är tyvärr inte alla former av flygstrejk som ger dig rätt till kompensation för resan. Vilken strejkform det handlar om är i regel inte det första man tänker på när man står på flygplatsen men det är superviktigt om man ska kräva kompensation. Därför är det ett klokt drag att ta reda på vem det är som strejkar så att man vet om det är möjligt att få kompensation eller inte.

 

Kan man få kompensation eller ersättning vid flygstrejk? 

När man talar om strejk kan det vara svårt att skilja mellan vad som täcks och vad som inte gör det. Våra jurister har i den här guiden försökt att översätta förordningen till ett mer lättförståeligt språk.

Som passagerare har du eventuellt rätt till ersättning vid en försening eller en inställd avgång som är orsakad av strejken, men det gäller bara om strejken ligger inom flygbolagets kontroll. Flygbolagen kan till exempel inte göra något åt att flygplatspersonalen strejkar eftersom de inte är flygbolagets anställda. Är det däremot Norwegians kabinpersonal som strejkar ligger det inom Norwegians kontroll och bolaget ska då betala ut kompensation för den inställda avgången eller förseningen.  

Har man sådan otur att man drabbas av en strejk som är av en sådan karaktär att man inte har rätt till ersättning, är man ändå inte helt utan rättigheter. Flygbolaget är nämligen skyldiga att boka om dig så att du kan resa vidare.

Du kan råka ut för att flygbolaget skjuter upp din resa länge. Vid ett sådant tillfälle kan du vara berättigad att själv boka om dig till en ny resa med det aktuella eller ett annat flygbolag, och i efterhand kräva ersättning för biljetten, men det är en lösning som du ska undvika då det kan vara svårt att få rätt om ärendet går till domstol. Flyghjälp står redo att ge dig råd och hjälpa till i de här situationerna om du är säker på att det går att få ersättning. Du kan även läsa mer om inställd flygavgång här.

 

Merkostnader i samband med flygstrejk 

Vid tillfälle av strejk är flygbolagen alltid skyldiga att ta hand om dig. Det betyder att du kan vara berättigad till olika typer av service medan du väntar på att resa vidare. De olika varianterna av service som flygbolaget är skyldiga att bekosta för dig är:

·       Mat och dryck

·       Övernattning

·       Transport mellan övernattningsstället och flygplatsen

Det finns olika sätt att få den här typen av ersättning vid flygstrejk. Flyghjälp rekommenderar att du alltid försöker gå via flygbolaget eftersom de är ansvariga för din försörjning i första hand. Flygbolagen försöker i regel att ersätta mat och dryck i form av matkuponger. Var då uppmärksam på att kupongerna kan ha ett belopp som inte är tillräckligt för att räcka under hela den tid som förseningen varar. Det innebär att du kan vara tvungen att täcka mellanskillnaden för att sedan ansöka om ersättning. Återigen står vi på Flyghjälp redo att hjälpa dig.  

Om den inställda avgången eller flygförseningen varar så länge att du måste övernatta, är flygbolaget även skyldiga att ersätta de utgifterna. Om du är berättigad till övernattning på flygbolagets bekostnad har du också rätt att få transporten mellan flygplatsen och övernattningsstället betald. Allt som rör merkostnader kan vara komplicerat men du kan läsa mer om det i Flyghjälps guide för extrautgifter. I den guiden får du även hjälp med att tolka lagtexten så att du kan kräva ersättning för de merkostnader som du enligt lag har rätt att få kompenserade.

 

De olika formerna av strejk

Historiskt sett har vi på Flyghjälp sett båda varianterna av strejk. I januar (16/01–19) var där strejk bland säkerhetspersonalen på flera tyska flygplatser. Eftersom det är flygplatsens säkerhetspersonal är det inte möjligt för flygpassagerarna att kräva kompensation, men man har ändå några rättigheter; rätt till förfriskningar och rätt att bli ombokad.

I juli förra året (25/07–18) gick Ryanairs kabinpersonal ut i strejk, vilket ledde till strejker bland Ryanairs personal under hela hösten. I de här fallen är Ryanair skyldiga att betala ut kompensation eftersom strejken ligger inom bolagets kontroll. Som drabbad passagerare har man samma rättigheter som de som vi har tagit upp ovan och är dessutom berättigad till kompensation för den inställda avgången eller förseningen.

Här nedan finner du en tabell som visar två olika varianter av strejker i jämförelse med varandra:

Man har dessvärre inte alltid rätt att kräva kompensation för att en flygbiljett har blivit annullerad eller resan har blivit försenad på grund av strejk. Du kan dock, i enlighet med dina lagliga rättigheter, kräva att flygbolaget täcker dina merkostnader.

Är du osäker på vilken form av strejk du har råkat ut för? Eller om du på något annat sätt är osäker på om du är berättigad ersättning för din resa, är du välkommen att kontakta oss på telefon: 82 82 90 90, eller mejl: [email protected].

Av Frederik Hedegaard