Flyghjalp-logo-2.png

Inställt flyg pga. Coronavirus

March 2020

Senasta inlägget

Ska du ut och resa i sommar? Läs om dina flygrättigheter här.

June 2024

Inställt flyg på grund av Coronavirus

Det är ingen hemlighet att det numera fruktade COVID-19, även kallat Coronavirus, har letat sig fram i det mesta av världen. I takt med den snabbt utvecklade smittan, har hälsosäkerheten runt om i världen skärpts markant. Till följd av den ökade risken för smitta och bristande efterfrågan pga. de resandes rädsla för smitta, har flera flygbolag ställt in tusentals flygningar. Den ökade risken för smitta har tvingat Norwegian att ställa in 3 000 avgångar, vilket står för 15% av alla bolagets avgångar.

 

Om din inställning er på grund Corona viruset har du inte rätt till kompensation, fast du har rätt till återbetalning av dina flygbiljetter. Om du önskar hjälp kan du starta upp ditt ärende vid att klicka på knappen nedan. Om vi vinner ärendet är vårt arvode 30% av beloppet vi har inhämtat. Förlorar vi ärendet är vår tjänst gratis. No cure – no pay.

 

Dina rättigheter vid inställda flyg på grund av Coronavirus

Enligt EU förordningen 261/2004 upphör flygpassagerarens rätt till ersättning om ett inställt flyg orsakats av en extraordinär omständighet. En extraordinär omständighet kan också beskrivas som “force majeure”. Med andra ord är Coronaviruset en omständighet som flygbolaget inte har kunnat gardera sig mot, och som varit utanför flygbolagets kontroll.

Detta betyder dock inte att alla dina rättigheter upphör att gälla när ditt flyg ställs in. Du har nämligen rätt till att, som vid varje annat inställt flyg, få tillbaka pengarna för flygbiljetten, eller få din resa ombokad till samma destination, men vid en annan tidpunkt.

 

Har du drabbats av ett inställt flyg, som inte orsakats av Coronaviruset, och önskar upprätta ett ärende? Klicka då här för att kräva din ersättning.


Avbokning av resa vid inställda flyg

I ett försök att begränsa smittan av viruset, har flera europeiska regeringar genomfört en rad åtgärder. Till exempel är alla flygningar till Danmark, från områden som kategoriserats som röda zoner, blivit inställda. Men trots den stora smittorisken, genomför samtliga flygbolag ändå en rad flygningar. Om du har beställt en resa till ett område som utrikesdepartementet eller folkhälsomyndigheten avråder från att åka till, kan du ha möjlighet att få hela biljettpriset tillbaka.!

Du bör först och främst ta kontakt med ditt flygbolag för att få resan ombokad eller för att få tillbaka biljettpriset. Kan flygbolaget inte hjälpa kan du, om du har tecknat en reseförsäkring och denna täcker avbokning av resor, få tillbaka biljettpriset från ditt försäkringsbolag.


Hur kan jag lita på att Coronaviruset var orsaken till att mitt flyg blev inställt?

När flygbolagen anger extraordinära omständigheter som orsak till att ställa in en flygning, trots att detta inte är riktigt, är det kommersiellt. Det vill säga att man ställer in flygningen av ekonomiska intressen. Det kan vara svårt för flygpassagerare att bedöma om den inställda avgången faktiskt har orsakats av en extraordinär omständighet som Coronaviruset. Vi rekommenderar därför att man använder sunt förnuft och lyssnar till de lokala hälsovårdsmyndighetenas råd och vägledning.

Det finns bestämda geografiska områden som man avråds resa till. Men har du t.ex. beställt en resa till Berlin och avgången ställs in mindre än 14 dagar innan, som följd av, Coronaviruset, rekommenderar vi att du söker juridisk vägledning för att veta hur du skall förhålla dig till den inställda avgången.

Flyghjälp rekommenderar alla resande som är i tvivel om den konkreta anledningen till att avgången ställts in, att söka råd och vägledning hos vår juridiska support, innan man upprättar ett ärende och söker ersättning.

Våra tlf.tider är begränsade i dessa Corona tider. Du kan komma i kontakt med juridisk support per mejl: [email protected]

Har du planerat en resa under den kommande tiden kan du gå in på Utrikesdepartementets och folkhälsomyndighetens hemsida och läsa om hur du bäst undgår att bli smittad. På Utrikesdepartementets hemsida hittar du dessutom reseinformation för en rad länder.

Av Melik Karatas