Flyghjalp-logo-2.png

Corona-flyginställelser och kompensation

March 2020

Senasta inlägget

Flygsäkerhet och de senaste innovationerna: Vad kan vi förvänta oss?

September 2023

Corona-flyginställelser och kompensation

Som följd av ökade smittade av Corona också kallad COVID-19, har Utrikesdepartementet i ett pressmeddelande, meddelat att man från d. 13 mars 2020 och en månad fram, avråder alla icke-nödvändiga resor till hela världen.

Det sker efter att Utrikesdepartementet har ändrat den samlade resvägledingen för resten av världen till minimum orange.

Beslutningen om att avråda alla icke-nödvändiga resor bygger bl.a på strikta reserestriktioner i en del länder, en fortsatt hög stigning i antall av smittade - och att populära resedestinationer kan ha ett svagare sjukvårdssystem än det svenska.

 

Flygbolagen måste ge efter för COVID-19

Ett brett utbud av branscher, industrier och verksamheter har i dessa tider fått ge sig efter, för det pågående Coronaviruset.

Särskilt har flygbranschen drabbats hårt av detta. I takt med både strikta reserestriktioner och stängda gränser, har flera flygbolag fått ställa in och avboka flera flygavgångar.

Därutöver har man fått skicka hem tusentals ansatta i flygbolagen, såväl som flygplatser. SAS har tillfället skickat hem 10 000 ansatta, svarandes till 90% av arbetsstyrkan, medan Norwegian har fått skicka 7 300 av deras ansatta hem.

I början på mars 2020, meddelande IATA (The Aviation Trade Body), att man förväntade att luftfartsindustrin skulle förlora 113 miljarder US dollars - som följd av viruset.

Härefter har dock flera och flera blivit smittade och flera länder har fått stänga sina gränser. Det förväntas därför att detta tal kommer stiga ytterligare. 

 

Är jag berättigad till kompensation vid Corona-flyginställelser? 

Som konsekvens av Coronaviruset och tillhörande flyginställelser, har flera tusentals passagerares resor blivit påverkade. Medan någon aldrig kom iväg, har andra passagerare haft problem med att komma hem igen.

I ett pressmeddelande fastslår EU-kommissionen at Coronaviruset är en extraordinär omständighet och att flygpassagerare därmed inte är berättigade till kompensation, vid flygavgångar i samband med COVID-19. Därutöver blev det skapat klarhet för flygbolagen i Europa, hur de bör förhålla sig till eventuella kompensationskrav från frustrerande flygpassagerare.

Enligt EU-Förordningen 261/2004, är man som flygpassagerare inte berättigad till kompensation, om händelsen är orsakad av ovanliga eller extraordinära omständigheter, som flygbolaget inte har kunnat säkra sig från.

Dock är flygbolagen enligt samma förordning, förpliktat till att omboka deras kunder eller återbetala biljettprisen. Förplägnad, boende och gottgörelse av extra utgifter är också flygbolagets ansvar, trots att flygavgången orsakas av en extraordinär händelse.

Flygbolagen har anmodat om undantag av ovanstående ställning under den pågående pandemi kris, som inte har blivit godkänt.

Stängda gränser och strikta reserestriktioner har medfört en stor del av strandade passagerare - där flygbolagen i dessa tillfällen, har fått tillhandahålla obegränsat hjälp i form av förplägning och boende, m.m.

 

Återbetalning av flygbiljett och extrautgifter vid corona-flyginställelser 

Inte alla flygbolag uppfyller de förpliktelser de har enligt EU-Förordning 261/2004. Det sker väldigt ofta att flygpassagerare påtager sig extrautgifter i form av mat, hotell och transport, som följd av en flyginställelse.

I dessa tillfällen, har man som resande krav på att få utgifterna täckt av flygbolaget, även om det är en extraordinär omständighet, såsom Corona-situationen.

Dessutom har flygpassagerare krav på att få sin flygbiljett återbetalt, om avgången är inställt som följd av Coronavirus. Önskar man inte återbetalning av sin flygbiljett, ska flygbolaget omboka dig till en annan avgång på ett annat tidpunkt. Om detta inte är möjligt för flygbolaget, bör du bli ombokad till en avgång med ett annat flygbolag.

Det kan vara svårt att skicka in ett ekonomiskt och juridiskt bindande krav till flygbolaget, om att få gottgörelse för sina extrautgifter. Dessutom är det Flyghjälps erfarenhet att flygbolagen oftast avvisar alla hänvisningar ang. ekonomiska krav från privatpersoner. 

Läs mer om rättigheterna ved corona inställelser i vår blogginlägg här

Av Philip Brechmann