Trustpilot score Trustpilot score

Inställt flyg

Flypassagerare är berättigade till kompensation på upp mot 6 000 kr.om det föreligger en inställning av flygavgången som inte beror på ”extraordinära omständigheter”. Flygpassagerare har dock inte rätt till kompensation för inställt flyg om flygbolaget har meddelat inställningen minst två veckor innan den planerade avgångstidpunkten eller har erbjudit omläggning av resa inom rimlig tid.

Det bästa råd vi kan ge er är att skriva in information om resan i ”beräknaren” så får ni snart svar på om ni har rätt till kompensation för inställt flyg.

Var uppmärksam på att det nu är 2 månaders preskriptionstid i Sverige efter Högsta Domstolens dom T2659-17. Vilket betyder att efter att förseningen, inställningen eller överbokningen uppstod, skall man nu reklamera inom ”rimlig tid” som är 2 månader. Uppstår förseningen i övriga Europa, så kan preskriptionstiden vara längre.

Flygpassagerare har dock inte rätt till kompensation om inställningen beror på ”extraordinära omständigheter” som inte kan undvikas även om flygbolaget har tagit alla åtgärder som rimligen kan förväntas. Sådana extraordinära (force-majeure-liknande) orsaker till inställning är följande:

  • Strejk (varslade så väl som spontana)
  • Osedvanliga väderförhållanden (väderförhållanden som utgör en säkerhetsrisk)
  • Terror/militärkupp (omständigheter som utgör ett hot mot den allmänna välfärden)
  • Utegångsförbud/flygförbud (Air Traffic Control)
  • Passagerares akuta sjukdom eller illavarande.

Flygpassagerare ska dock vara uppmärksamma på att flygbolagen ibland klassificerar orsaken till inställningen som en "extraordinär omständighet” även om den reella orsaken inte är en ”extraordinär omständighet”. Detta i ett försök att ungå kompensationsplikten.

Har du tvivel om huruvida en extraordinär omständighet var orsak till ditt inställda flyg? Upprätta ett ärende hos Flyghjälp ApS så kan vi gratis värdera huruvida det var en extraordinär omständighet.

Upplever man som passagerare ett inställt flyg, har passageraren valet mellan att få tillbaka biljettens pris, om flygningen inte längre fyller något syfte för passageraren eller att få en ny biljett till sin ursprungliga destination vid första möjliga tillfälle. Om passageraren önskar en ombokning av resan vid en senare tidspunkt, kan passageraren välja detta såvitt det finns lediga platser på den senare avgången.

Enligt EG 261/2004 har passageraren rätt till förplägnad , inkvartering på hotell, transport mellan hotell och flygplats samt två telefonsamtal om man drabbas av ett inställt flyg. Flygbolaget är skyldigt att tillhandahålla ovanstående gratis för passagerarna. Om man som kund inte blir erbjuden förplägnad, inkvartering m.m. vid inställt flyg och man dessutom har haft extrakostnader på grund av flyginställningen kan man söka för att få utgifter för mat och hotell m.m. ersatt av flygbolaget.

Det är viktigt att komma ihåg att flygbolgen är skyldiga att täcka flygpassagerarens utgifter för mat, hotell m.m. även om orsaken till det inställda flyget är extraordinära orsaker som inte ger rätt till ersättning enligt EG 261/2004.

Tvivlar du på huruvida du kan få ersättning för eventuella extrakostnader på grund av det inställda flyget? Fyll i vårt online-formulär eller ring +46 10 750 24 03 så värderar vår juridiska personal huruvida du har rätt till att få dessa utgifter täckta av flygbolaget.

Beräkna din kompensation!

Gör testet och få reda på hur stor kompensation du har rätt till. Såvitt du har krav på kompensation, kan vi hämta in pengarna åt dig – lätt, enkelt och professionellt.

Klicka på knappen och svara på frågorna. Det tar bara 3 minuter.

Fortsätt

Följ oss på Facebook

Kontaktinfo

Dronningensgade 66, 1420 Köpenhamn

+46 10 750 24 03

hello@flyghjalp.se

facebook.com/flyhjaelp

Telefontider

Om Flyghjälp

Vi hjälper flygpassagerare med att säkra sig ekonomisk kompensation för flygförseningar, inställningar och överbokningar. Vi är experter på områdets juridik och står för kommunikationen med flygbolagen.

    Om oss     Jobb     FAQ    
    Resebyrå     Företag     Fullmakt    
    Privatlivspolicy     Villkor