Flyghjalp-logo-2.png

Flygtrafiken riskerar att vara eftersatt till 2029

February 2021

Senasta inlägget

Ska du ut och resa i sommar? Läs om dina flygrättigheter här.

June 2024

Flygtrafiken riskerar att vara eftersatt till 2029

Det råder inga tvivel om att Covid-19 har drabbat många branscher hårt världen over. En av de mest påverkade branscherna är flygbranschen. I en prognos räknar man med att det kommer att gå flera år innan flygtrafiken i Europa når den normala nivån.  

Prognos spår framtiden för flygtrafiken

I en rapport framställd av Eurocontrol, som är den europeiska organisationen för luftfartssäkerhet, har organisationen gett sig på att spå de nästa fem åren för Europas flygtrafik. När pandemin började på allvar i mars 2020, föll antalet flygningar drastiskt. Mellan mars och oktober 2020 genomfördes 65% färre flygningar i förhållande till samma period 2019.

Hos Flyghjälp har vi sedan mars 2020 redan haft över 4000 ärenden med inställda avgångar. Kom ihåg att du har rätt till återbetalning, och i vissa tillfälle kompensation om du drabbats av inställt flyg under pandemin. Om du behöver hjälp med detta kan du upprätta ett ärende hos oss redan idag. 

Enligt Eurcontrol kommet det vara verkningen av vaccinet som kommer att avgöra hur länge det kommer att dröja innan flygtrafiken når samma nivå som innan pandemin. 

"Även i det mest positiva scenariot förväntar vi inte ett uppsving till nivån 2019, före 2024. Det är en realistisk förväntning att detta uppsving kan ta ännu längre tid, kanske helt till 2029" -säger direktören för Eurocontrol, Eamonn Brennan. 

Organisationen har lagt fram tre olika scenarion för flygtrafikens framtid, som bl.a. är utvärderade utifrån en potentiell spridning av viruset, påverkan på den globala ekonomin och på hur snabbt länderna kan få vaccinet.   

I det första och bästa scenariot kommer vaccinet vara tillgängligt för resande i loppet av sommaren 2021. Här förväntas det att flygtrafiken når sin ursprungliga aktivitetsnivå senest 2024.

I det andra scenariot, som även här av Eurocontrol bedömd att vara ett av de mest sannolika, kommer resande kunna vaccineras i loppet av sommaren 2022. Flygtrafiken når i detta scenario 2019-nivån i loppet av 2026.

Det tredje scenariot visar en trolig utveckling om vaccinet inte har den förväntade effekten. Om det alltså visar sig att smittan fortfarande stiger, och det dröjer ytterligare innan det öppnas upp. Då riskerar flygtrafiken nå den ursprungliga aktivitetsnivån 2029. 

Läs hela prognosen från Eurocontrol.

 

När har flygtrafiken senast varit så påverkad?

Flygtrafiken har inte haft en så låg aktivitetsnivå sedan nittiotalet. Det råder dërför inga tvivel om att det kommer att ta en del år innan den normala nivås uppnås igen.

I nyare tid har det varit två tillfällen där flygtrafiken haft nedgång. Det första var 9/11-attacken 2001. Det tog ett och ett halvt år att komma i samma nivå som innan händelsen.

När vi drabbades av finanskrisen 2008 gick det också ut över flygtrafiken. Det tog hela 8 år innan flygtrafiken var tillbaka på samma nivå som innan krisen.    

Av Philip Brechmann