Flyghjalp-logo-2.png

Här är de mest försenade flygbolagen

February 2019

Senasta inlägget

Flygsäkerhet och de senaste innovationerna: Vad kan vi förvänta oss?

September 2023

 

Flygförsening: här är de mest försenade flygbolagen

På Flyghjälp ser vi en hög grad av förseningar hos flera olika flygbolag. Vi har därför utgått från data från OAG:s ”Punctutality league October 2018” och gjort en lista över hur hög punktlighetsgraden är hos olika flygbolag. Bolagen i tabellen är rankade från 1, minst försenade, till 10, mest försenade.

Kilde: OAG's 'Punctuality league October 2018

Källa: OAG:s “Punctuality league October 2018

Efter KLM i listan hittar vi det finska flygbloaget Finnair och därefter följer sju flybolag som alla ligger inom en differens på 10 %. I den övre halvan av de här sju bolagen återfinner vi vårt skandinaviska flygföretag SAS. Trots SAS goda rykte och att de är bra på att betala ut den kompensation som resenärer har rätt till, är var femte avgång försenad med minst femton minuter.

Överst på listan hittar vi KLM, det holländska flygbolaget där, trots att de har minst förseningar, ändå var tionde resa är försenad. Det visar hur opålitlig flygtrafiken kan vara och att man som passagerare ska vara uppmärksam på förseningar och vilka rättigheter man har, oavsett vilket flygbolag som man reser med.

 

TAP Air Portugal och deras flygförseningar

I botten på listan ligger TAP Air Portugal. TAP Air Portugal är försenade med minst en kvart på nästan hälften av sina avgångar och det är anledningen till att TAP Air Portugal är helt ensam på sistaplatsen i vår lista. TAP Air Portugal är, som namnet antyder, ett portugisiskt flygbolag som startades 1945 och ägs delvis av den portugisiska staten. Om du ska resa till Lissabon och väljer att flyga med TAP Air Portugal, se till att du har tillräckligt med kunskap om dina rättigheter som passagerare.

Sedan 2005 är TAP Air Portugal en del av Star Alliance tillsammans med bland annat SAS och Lufthansa. Det betyder att de här flygbolagen samarbetar och hjälper varandra att fylla ut avgångarna på sina respektive flygplatser. Så även om du medvetet väljer bort TAP Air Portugal och istället väljer att flyga med ett av de andra bolagen i Star Alliance, kan delar av din resa ändå komma att ske med TAP Air Portugal. Se därför till att du alltid vet vilket flygbolag som trafikerar de olika delarna av resan och, ännu viktigare, vilka dina rättigheter som passagerare är.

 

Vilka är dina rättigheter som flygpassagerare?

Som passagerare i EU omfattas du av EU-förordningen 261/2004. Du omfattas av lagen när du flyger inom EU såväl som när du flyger ut från EU, och dessutom omfattas du av förordningen när din slutdestination ligger inom EU, förutsatt att du flyger med ett europeiskt flygbolag. Förordningen, som är den som vi på Flyghjälp i huvudsak använder oss av när vi kräver in kompensation, ger dig som passagerare en rad rättigheter, däribland rätt till kompensation vid en försening eller en inställd avgång, samt rätt till förfriskningar under den tid som förseningen varar.

Ansöker du om kompensation för din försening ska du vara uppmärksam på att ditt flyg måste vara minst tre timmar försenat när det landar på destinationen, eftersom storleken på ersättningen beror på hur mycket försenad du har blivit samt längden på sträckan som du flyger. Som mest kan ersättningsbeloppet uppgå till 600 euro eller cirka 4500 kronor. Utöver det kan du ansöka om kompensation för eventuella extrautgifter som du har haft i direkt anslutning till förseningen. Det vill säga att du har möjlighet att få ersättning för det som du har ätit och druckit medan du har väntat på ditt försenade flyg. Om ditt flyg är mycket försenat och du måste hitta ett ställe att övernatta på, har du även rätt att få det ersatt och du ska få den ekonomiska kompensationen utbetald från flygbolaget.

Om du av någon anledning själv måste hitta ett hotell kan du få det ersatt på samma sätt som mat och dryck. När du får extra utgifter i samband med en flygförsening måste utläggen vara rimliga i förhållande till tiden som du har fått vänta. Lagen är särskilt otydlig när det kommer till vad som är rimligt eftersom det som är rimligt på en flygplats kan vara fullständigt orimligt på en annan.  Du kan läsa mer om extra utgifter i vår guide här. På Flyghjälp har vi expertkunskap gällande lagen och kan ge dig råd och hjälpa dig att få kompensationen utbetald.

 

Hur kräver Flyghjälp in kompensation?

Skulle du drabbas av något av det som vi har nämnt tidigare i artikeln, och dina rättigheter som passagerare har förbisetts, står vi på Flyghjälp redo att hjälpa dig. Oavsett om du har fått tag i en KLM- eller en TAP Air Portugal-biljett är proceduren för att ansöka om kompensation densamma; du kontaktar oss och lutar dig tillbaka medan vi kräver in den ekonomiska ersättningen. Om det blir nödvändigt går vi hela vägen till rättsinstans med ditt mål. Påbörja ditt ärende hos Flyghjälp https://flyghjalp.se/ i dag.

 

Av Philip Brechmann