Flyghjalp-logo-2.png

Flyghjälps guide för extra omkostnader

January 2019

Senasta inlägget

Ska du ut och resa i sommar? Läs om dina flygrättigheter här.

June 2024

Flyghjälps guide för extra omkostnader

När kan du egentligen få de extra omkostnader som du har fått i samband med en försenad flygresa ersatta?

Flyghjälp har satt ihop den här guiden till dig och den besvarar frågan ovanför och många fler

 

Extra omkostnader är komplicerat

Om ditt flyg är försenat, inställt eller överbokat kan du ha rätt till kompensation. Du kan läsa mer om dina rättigheter till ersättning vid en försenad eller inställd flygavgång här. Utöver det kan du vara berättigad ersättning för de extra omkostnader som du har haft i samband med att din flygavgång har blivit försenad/inställd. Lagen som berättigar dig att få dina omkostnader återbetalda är samma lag som ger dig rätt till kompensation för en försenad eller inställd flygresa. Lagen är en EU-förordning som du kan läsa mer om här.

Förordningen som anger huruvida du är har rätt till kompensation för flygbiljetter eller inte kan vara svår att förstå och tolka. Men när det kommer till extra omkostnader är det i princip omöjligt att få ut ersättning om du inte sätter dig in i det juridiska som gäller. Anledningen till det är att den del av förordningen som reglerar rätten till kompensation vid en försenad eller inställd avgång, är betydligt tydligare än den som handlar om extra utlägg. Förordningens enda kommentar till hur höga de extra utläggen får vara för att du ska få dem återbetalda är att de ska vara av rimlig karaktär. 

Förordningen är utformad på detta sätt eftersom det är omöjligt att fastställa ett maximalt belopp som gäller för alla flygplatser. Det som är en rimlig prisnivå på Gatwick flygplats kan vara extremt högt på en mindre sydamerikansk flygplats. Det är egentligen helt logiskt men samtidigt ger det upphov till mängder av diskussioner om vad en rimlig nivå egentligen är. Diskussionen om vad som är rimligt bygger till stor del på tidigare fall och kräver att du känner till utgången av målen. På Flyghjälp har vi många års erfarenhet och har samlat på oss kunskap från 80 000 ärenden, som vi förmedlar i guiden som följer.

 

Guiden

Vår guide är uppbyggd i tre steg: 1. Berättigar förseningen dig att få din extra utgift kompenserad? 2. Är din typ av extra utgift berättigad? 3. Innehåller ditt kvitto all nödvändig information?

Av samma anledning som förordningen har, kommer den här guiden inte gå in på vad som är en rimlig prisnivå. Istället har vi följande råd till alla som är osäkra på om deras extra omkostnader har en rimlig prisnivå:

- Så länge du har försökt att kontakta flygföretaget och har använt ditt sunda förnuft under hela köpprocessen, står vi reda att hjälpa dig att föra din talan i ärendet.

 

Steg 1: Är din resa berättigad?

För att få dina extra omkostnader ersatta måste förseningen av din resa vara av en viss karaktär.

Eftersom lagen är en EU-lagstiftning gäller den inte i alla situationer som kan beskrivas utifrån följande fyra typer av resor:


Typ 1

Resor inom EU.

Omfattas alltid av EU-lagen

Typ 2

Resor med avgång från EU och destination utanför EU.

Omfattas alltid av EU-lagen

Typ 3

Resor med avgång utanför EU och destination i EU.

Omfattas i vissa fall av EU-lagen

Typ 4

Resor utanför EU

Omfattas aldrig av EU-lagen


De här olika varianterna är mycket bra med undantag av typ 3 som bara gäller ibland. Den typen av resa omfattas bara av lagstiftningen om du reser med ett flygbolag som har sin bas och huvudkontor i ett EU-land. Om lagen omfattar försening/inställd avgång kan du gå vidare till nästa steg för att ta reda på om dina extrautgifter är ersättningsberättigade.

 

Steg 2: Är din extrautgift befogad?

Enligt lagen är det tre sorter av extra omkostnader som kan vara berättigade till ersättning: mat, logi och transport. De sista två varianterna är bara aktuella när väntetiden har varit så lång att du har fått vänta över natten. Du kan BARA få ersättning för transportkostnader när du tar dig mellan flygplatsen och inrättningen där du har övernattat.

Här nedanför finner du en tabell över de extra omkostnader som kan vara berättigade till ersättning och några som inte är det.


Berättigat till ersättning

Här är de sorters extra omkostnader som du kan ha rätt att bli ersätt för.

Inte berättigat till ersättning

Här är en lista över några av de sorters extra omkostnader som du inte har rätt att bli ersatt för.

  • Måltider och dryck
  • Hotellövernattning
  • Transport mellan flygplatsen och övernattningsstället
  • Parkering
  • Alkohol
  • Passning av husdjur
  • Extravagant mat, förköpta evenemang (t.ex. sportevent, teater, konserter eller liknande.)
  • Förbetalda hotellövernattningar och planerad transport.

Listan är inte komplett och det finns många fler sorter av extra omkostnader som inte är ersättningsberättigade.

För att du ska kunna kräva att få dina extra omkostnader ersatta ställer domstolen krav på att de aktuella utgifterna har skett vid rätt tidpunkt i förhållande till resan. Du kan inte yrka på ersättning för extra omkostnader som är genomförda före den angivna avgångstiden eller efter ankomsten till destinationen. Du kan alltså bara kräva att få ersättning för de extra omkostnader som du har haft under själva resan. Vi tydliggör allt i bilden nedanför:

Illustration over hvor og hvornår flyselskaberne bør dække ekstraomkostninger

Du kan i regel bara får ersättning för utgifter som har tillkommit under resan.

 

Steg 3: Är ditt kvitto giltigt?

Domstolen kräver en hel del information om ditt köp för att Flyghjälp ska kunna yrka på ersättning för extrautgifterna. Här nedanför finns en lista med den information som MÅSTE finns med på ditt kvitto för att det ska vara giltigt.

Följande skall finnas med på ditt kvitto:

1: Tid och datum

2: Pris

3: Vad du har handlat

4: Var du har handlat

Om din resa och extrautgifterna är ersättningsberättigade och om dina kvitton är giltiga står vi på Flyghjälp redo att hjälpa dig med att kräva in din ekonomiska kompensation. Du kan börja med ditt ärende här eller kontakta oss direkt här.

Har du frågor som du inte fick svar på här? Eller är du fortfarande tveksam angående ifall du är berättigad till ersättning för dina extra omkostnader? Vi på Flyghjälp står till ditt förfogande med råd och vägledning. Du kan kontakta oss på e-post: [email protected]

 

Av Philip Brechmann