Flyghjalp-logo-2.png

Arlanda flygplats

January 2019

Senasta inlägget

Flygsäkerhet och de senaste innovationerna: Vad kan vi förvänta oss?

September 2023

Arlanda flygplats

25 % av alla Flyghjälps ärenden gällande försenade och inställda flyg inträffar på Arlanda flygplats (Stockholm Arlanda Airport – ARN). I den här artikeln går Flyghjälp till botten med vad du ska göra om du drabbas av en försening på den största svenska flygplatsen, Arlanda flygplats.

 

Sveriges största flygplats

Arlanda flygplats är den yngsta av nordens fyra största flygplatser (Köpenhamn flygplats, Oslo flygplats Gardermoen, Stockholm Arlanda flygplats och Helsingfors flygplats). Flygplatsen började byggas 1952 och den första officiella flygresan skedde två år senare, i november 1954.  

1958 beslutade Sveriges Riksdag att namnge flygplatsen och efter en tävling i veckotidningen Året Runt döptes flygplatsen officiellt till Stockholm-Arlanda-Airport.

Det tog yttterligare fyra år innan man öppnade flygplatsen och flyttade alla internationella avgångar från Bromma till den nyöppnade Stockholm Arlanda flygplats. Sedan 1962 har Arlanda varit den största flygplatsen i Sverige och är, sett till area, med sina 26 kmden största flygplatsen i Norden.

Stockholm Arlanda Airport billede af fly

2018 passerade 27 miljoner resenärer Arlanda flygplats och 21 miljoner av dem var utrikesresenärer. Det innebär att 75 % av alla resenärer som reste internationellt, flög via Arlanda flygplats.

I dag är flygplatsen en mittpunkt för flygföretagen SAS Scandinavian Airlines och Norwegian Air Shuttle som står för en stor del av alla avgångar till och från Arlanda flygplats.

 

Försenat flyg från Arlanda flygplats

Arlanda flygplats är inte direkt kända för sin punktlighet när det gäller ankommande och avgående flyg. 2018 mätte OAG upp att flygplatsen hade en ”On-Time Performance” på 68,5 vilket resulterade i att de gav flygplatsen 1 stjärna av 5 möjliga för punktlighet.

En poäng på 68,5 betyder att 68,5 % av flygplanen som ankommer och avgår till flygplatsen gör det i tid. Med andra ord är 31,5 % av de ankommande och avgående flygen till Arlanda flygplats försenade eller inställda.

Det låga betyget kan till viss del ursäktas med att Stockholm flygplats ligger längre norrut än många andra flygplatser, som får bättre betyg, och i och med det oftare drabbas av dåligt väder. Det är dock en klen ursäkt med tanke på att Norges största flygplats, Oslo flygplats Gardermoen, som dessutom är belägen ännu längre norrut, får betyget 78,7 och 3 stjärnor av 5 möjliga.

Det krävs två för att dansa tango och det är inte uteslutande Arlanda flygplats fel att de inte är punktliga. Det är ju inte Arlandas flygplan som är försenade utan de flygföretag som har Arlanda som destination. Men i gengäld är det samma flygföretag som flyger från flera av de andra skandinaviska flygplatserna.

Så även om Arlanda inte bär hela skulden själv gällande deras låga punktlighetsgrad, är de inte heller oskyldiga. Vi uppmanar dig att vara uppmärksam på att det är större risk att råka ut för förseningar på Arlanda flygplats och att du därför bör ha kännedom om vilka dina rättigheter är ifall du blir försenad.

Här nedanför kan du läsa mer om vilka rättigheter du har om du drabbas av en försening och du kan även läsa mer om vilka extrautgifter som du kan få kompensation för i vår guide för extra kostnader.

 

Inställda avgångar från Arlanda flygplats

Den låga punktlighetsgraden kan både skyllas på förseningar och inställda avgångar. Därför ska du vara uppmärksam på att om ditt flyg blir inställt är dina rättigheter lite annorlunda. Du kan fortfarande vara berättigad att få upp till 4 500 kronor i kompensation men även att få din flygbiljett återbetald.

För att du ska ha möjlighet att kräva kompensation är det en rad faktorer som måste vara uppfyllda, bland annat får inte flyget ha blivit inställt på grund av en ”extraordinär anledning”. Du kan läsa mer de olika faktorerna, eller vad som gäller rent generellt om ett flyg är inställt, här nedanför eller så kan du använda vår kalkylator för att ta reda på hur stor kompensation du kan vara berättigad till.

 

Hur kräver du kompensation?

Om du har oturen att drabbas av en försening på Arlanda flygplats finns det som tur hjälp att få. Du kan självklart driva ärendet mot flygföretaget på egen hand eller så kan du välja att ta hjälp av ett juridiskt ombud, till exempel Flyghjälp, som driver ärendet hela vägen till rättslig instans om det blir nödvändigt.

Oavsett vad du väljer, se till att agera snabbt och VAR UPPMÄRKSAM PÅ TIDSFRISTEN!

Sverige har den kortaste tidsfristen av alla länder som omfattas av lagstiftningen. Du har bara två månader, från det att förseningen inträffade, på dig att ta kontakt med flygbolaget. Den kontakten kan antingen ske personligen eller så kan du låta det juridiska ombudet som du har valt att använda dig av sköta kontakten.

I regel känner ditt juridiska ombud till den korta tidsfristen som gäller för svenska ärenden och kontaktar flygbolaget omgående. Det kan dock vara klokt att ge ombudet de bästa möjliga förutsättningar för att arbeta med ärendet och det gör du lättast genom att ta kontakt med din juridiska företrädare så fort som möjligt efter den inträffade förseningen.

Om du vill vara på den säkra sidan kan du börja med att själv kontakta flygföretaget (kom ihåg att dokumentera och spara dokumentationen för när du tog kontakt) och sedan överlåta ärendet till det juridiska ombudet. På så sätt kan du vara säker på att du håller dig inom tidsfristen samtidigt som ditt ärende drivs av en sakkunnig.

Om du har ett ärende som du vill ha hjälp med kan du fylla i Flyghjälps formulär.

Har du fler frågor gällande försening på Arlanda flygplats kan du kontakta Flyghjälp via mejl: [email protected]

Av Melik Karatas