Flyghjalp-logo-2.png

Flygförsening och inställd avgång med KLM

April 2019

Senasta inlägget

Ska du ut och resa i sommar? Läs om dina flygrättigheter här.

June 2024

KLM försenat flyg och KLM inställt flyg

Resan är planerad, väskan är packad och du är redo att se hela världen, men varför sitter du och väntar på flygplatsen? Det beror på den försening som de först sa bara skulle bli några minuter men som nu har vuxit till flera timmar.

När oturen är framme och resan får en dålig start, är det där med att fylla i blanketter och gå igenom olika procedurer det sista man har lust med. Ändå är det något som måste göras.

I den här artikeln fokuserar vi på flygbolaget Royal Dutch Air / KLM och berättar lite om bolaget och dess verksamhet samt går igenom vilka möjligheter du har om du skulle ha oturen att råka ut för ett KLM försenat flyg eller ett KLM inställt flyg.

 

Flygbolaget Royal Dutch Air (KLM)

Royal Dutch Air, även känt som KLM, är ett holländskt flygbolag som bildades 1919. I dag ingår bolaget i en fusion med det franska flygbolaget Air France, vilket innebär att konstellationen Air France – KLM är det fjärde största flygbolaget i Europa. De har en flotta med 573 flyg till sitt förfogande och det gör att de kan frakta passagerare till 243 olika destinationer.

KLM:s huvudkontor ligger i staden Amstelveen, i närheten av Hollands huvudstad Amsterdam och landet största flygplats Schiphol, som har varit KLM:s bas sedan bolaget grundades.

Flyforsinkelse med KLM

KLM ingår även i SkyTeam, som är en allians bestående av ett antal flygbolag, vars avsikt är att minska på omkostnaderna genom att dela flygrutter och vissa aktiviteter och på så sätt kunna erbjuda kunderna en billigare och bättre service.  

Som resenär kan du gå med i KLM:s medlemsklubb Flying Blue och så fort du har blivit medlem kan du också nyttja fördelarna som finns inom SkyTeam. Det innebär bland annat att du samlar bonuspoäng på varje flygresa och poängen kan sedan användas på alla flygbolag som ingår i SkyTeam.

Du blir prioriterad vid ombordstigning och får välja det säte som du önskar sitta i ombord på flygplanet. Ditt bagage prioriteras också och anländer snabbare till bagageutlämningsbandet, vilket gör att du kan komma iväg fortare när du landar på din slutdestination.

 

Kompensation vid ett med KLM försenat flyg

KLM är ett europeiskt bolag och ska därför följa EU-förordningen 261/2004. Det innebär att du som kund har rätt att kräva ersättning om det uppstår problem på din resa. Du kan få upp till 4500 kronor i kompensation/ersättning vid flygförseningar, inställda avgångar och överbokningar.

Om ditt flyg är försenat ska du, för att kunna avgöra storleken på kompensationen som du är berättigad till, först och främst ta reda på hur lång tid din slutliga resa har tagit i förhållande till den planerade. Din kompensation beror nämligen på resans längd och förseningens varaktighet.  

Är längden på din resa kortare än 1500 kilometer och förseningen är 2 timmar eller mer har du rätt att få gratis förfriskningar så länge förseningen pågår. Det samma gäller om resans längd är mellan 1500 och 3500 kilometer och resan är försenad med 3 timmar eller mer, och även om längden på din resa överskrider 3500 kilometer och förseningen uppgår till 4 timmar eller däröver.

Om förseningen, oavsett resans längd, är mer än fem timmar, har du rätt att få din biljett återbetald eller en gratis returresa. Utöver det är flygbolaget även skyldiga att betala eventuell övernattning och transport till och från flygplatsen, ifall din väntan blir så pass långvarig.

 

Vad du har rätt till vid ett KLM inställt flyg

Om ditt flyg är inställt, och du inte har blivit informerad om varför i tillräckligt god tid, har du också möjlighet att ansöka om kompensation. Reglerna för inställda avgångar och din rätt till kompensation, är överensstämmande med reglerna gällande förseningar.

Du har rätt att få gratis förfriskningar och du har även rätt att välja att bli ombokad till en annan resa samt få betalt för eventuella utgifter i samband med en nödvändig övernattning. Alternativt kan du välja att få en returbiljett tillbaka till resans utgångspunkt. Du kan läsa mer om dina rättigheter vid inställda flygavgångar i vår artikel om ämnet.

 

Ersättning från Royal Dutch Air KLM

Ansöker du om ekonomisk kompensation för en flygförsening eller inställd avgång beror den berättigade summan på resans längd, då du som kund har rätt att kräva ersättning för alla förseningar som överstiger tre timmar. För flygresor under 1500 kilometer är kompensationen 250 euro. På resor mellan 1500 och 3500 kilometer är beloppet 400 euro och för samtliga resor som är längre än 3500 kilometer är summan 600 euro.

Handlar ditt krav på kompensation om en försening förbehåller flygbolaget sig rätten att minska beloppet med 50 % om de kan boka om din resa så att den ombokade resans ankomsttid överensstämmer med den planerade resans. Förseningens varaktighet mäts fram till och med ankomsttiden på din slutdestination. 

Dessutom har du bara rätt att kräva och ta emot ekonomisk kompensation om förseningen beror på omständigheter som flygbolaget hade kunnat förhindra. Beror förseningen på särskilda omständigheter, det som benämns som force majeure, till exempel säkerhetsrisk, dåligt väder eller strejk, är det inte möjligt att kräva bolaget på ersättning.

Om flygbolaget vill ge dig ersättning i form av rabattkuponger, tillgodokvitto, poäng eller liknande är det också möjligt. Var dock observant på att det krävs att du godkänner lösningen skriftligt, innan den är godkänd som ersättning.

För att kunna vara säker på att bli kompenserad är det viktigt att du sparar all information, dokumentation och samtliga kvitton som är relevanta för din resa. På Flyghjalp.se kan du skriva in uppgifterna om din flygresa och utan kostnad få en beräkning på hur stor ersättning du har rätt till. Du är även välkommen till att skriva på mejl: [email protected]

Av Frederik Hedegaard