Flyghjalp-logo-2.png

Flygförsening med SAS

January 2019

Senasta inlägget

Ska du ut och resa i sommar? Läs om dina flygrättigheter här.

June 2024

Försenade flyg SAS

 

På vår reseblogg hjälper vi dig med att reda ut vilka dina rättigheter är om ditt SAS-flyg har blivit försenat eller inställt. I den här artikeln tar vi upp en rad tips om vad du kan göra om du har drabbats av en inställd flygavgång eller försening. I artikeln får du bland annat information om hur du får kompensation från SAS ifall du har råkat ut för en flygförsening eller en inställd avgång.

För att kunna veta om du är berättigad till ekonomisk ersättning vid en SAS försening eller när en flygavgång ställs in, måste du känna till vilka regler som gäller för respektive situation. Om det handlar om en försening ska du i första hand ta reda på hur mycket som skiljer i tid mellan den planerade och den faktiska restiden. Flygets officiella ankomsttid kan fastställas till den tidpunkt när dörrarna öppnas och passagerarna får tillåtelse att lämna planet.

När du har konstaterat hur många timmar och minuter ditt flyg är försenat med, kan du börja titta på dina eventuella rättigheter att få kompensation och ersättning.

Du har rätt till en gratis måltid under väntetiden om ditt flyg är mer än två timmar försenat på en flygsträcka som är kortare än 1500 kilometer. Är sträckan däremot längre än 1500 kilometer och flyget är mer än tre timmar försenat, har du rätt till gratis mat och alkoholfri dryck. Om förseningen uppgår till mer än fem timmar har du rätt att få biljetten återbetald eller en gratis returresa. Flygbolaget är dessutom skyldigt enligt lag att betala din eller dina övernattningar och eventuell transport till ett hotell, om förseningen gör att en eller flera övernattningar är relevant.

Mand måske forsinket med SAS fly

Du är dessutom berättigad till ekonomisk kompensation om förseningen överstiger tre timmar. För flygningar på maximalt 1500 kilometer är kompensationen 250 euro medan den på flygsträckor mellan 1500 och 3500 kilometer ligger på 400 euro. Är ressträckan mer än 3500 kilometer uppgår ersättningsbeloppet till 600 euro. Observera att om du reser utanför EU kan ersättningen minska med upp till 50 % om förseningen är mellan tre och fyra timmar.

Orsakas förseningen av force majeure (extraordinära omständigheter) till exempel oväder, vulkanutbrott eller strejk (i vissa fall), gäller inte rätten till kompensation.

 

Ersättning försenat flyg SAS

Du kan få ersättning från SAS om du i samband med förseningen har haft utgifter som exempelvis köp av nya biljetter eller om du har gått miste om en eller flera hotellövernattningar på slutdestinationen.

Ekonomisk kompensation och andra ersättningar ska betalas kontant, via banköverföring eller bankcheck. Om flygbolaget vill betala ut kompensationen i form av resekuponger eller liknande ska du som kund ge ditt godkännande skriftligt.

Kom ihåg att samla in och spara så mycket information du kan när du drabbas av en SAS försening eller inställd flygavgång med SAS. Det är till exempel viktigt att du tar kvitton på alla de extra utlägg du får i samband med en försenad eller inställd flygavgång.

Om du har problem med att få ut den ekonomiska kompensation eller ersättning som du har rätt till kan du vända dig till Transportstyrelsen eller Allmänna reklamationsnämnden. Du är också välkommen att ta kontakt med våra jurister som kan hjälpa dig med rådgivning.

 

Av Frederik Hedegaard