Flyghjalp-logo-2.png

Överlåt ditt ärende till Flyghjälp 

 

För att Flyghjälp ska kunna driva ditt ärende mot flygbolaget, bes du att signera fullmakten nedan. När du signerat ditt ärende digitalt på Flyghjälp.se, accepterar du villkoren för fullmakten nedan. När ditt ärende är upprättat, skickar vi den signerade versionen av fullmakten till flygbolaget, så att de också vet att ditt ärende hanteras via Flyhjälp. 
Fullmakt 

Jag bemyndigar härmed:

 

FlyHjælp ApS 

Org.nr: DK 36 91 74 90

Adress: Dronningensgade 66, våning 3

Postnummer: 1420    Postort: Köpenhamn K Land: Danmark

(härefter ”Flyghjälp”)

 

att handla på mina vägnar under följande villkor:

 1. Flyghjälp handlar på mina vägnar i alla angelägenheter som partirepresentant angående mitt krav på kompensation samt eventuell återbetalning av utlägg gentemot de transporterande lufttrafikföretagen i förbindelse med mina flygningar som ger upphov härtill med hänsyn till flygpassagerarnas rättigheter härunder EU-Förordning 261/2004.

 2. Flyghjälp får ensamrätt att representera mig gentemot de transporterande lufttrafikföretagen, härunder att framställa krav om, att fullfölja juridiska krav vid de nationella tillsynsmyndigheterna (NEB) och / eller de civilrättsliga domstolarna, för att inhämta och motta betalning från de transporterande lufttrafikföretagen, att ingå förlikning med de transporterande lufttrafikföretagen, att indriva de transporterande lufttrafikföretagens  obetalda fordringar i enlighet med exigibla förlikningar och / eller domar till Kronofogden m.m.

 3. Jag är införstådd med att all kommunikation med de transporterande lufttrafikföretagen skall ske genom Flyghjälp, så länge nuvarande fullmakt är giltig.

 4. Jag godkänner att det sker ett fråntagande av undertecknandes betalningslegitimation med avseende på ovannämnda krav, så att det bara kan betalas med frigörande effekt direkt till Flyghjälp, ifall de transporterande lufttrafikföretagen önskar att frigöras från sina skyldigheter enligt ovannämnda EU-Förordning nr. 261/2004.

 5. I samma förbindelse accepterar jag att jag inte självständigt varken kan eller skall vara berättigad till att framställa mitt krav gentemot de transporterande lufttrafikföretagen, när de har utfört behörig betalning av undertecknandes krav direkt till Flyghjälp på grund av att Flyghjälp är ensam berättigat till att motta betalning härom från de transporterande lufttrafikföretagen.

 6. Denna fullmakt berättigar inte Flyghjälp att handla på undertecknandes vägnar i andra angelägenheter än de som är beskrivna.

 


Power of attorney

I hereby authorise: 

 

Flyhjælp ApS,

VAT nr.: DK 36 91 74 90

Registered address: Dronningensgade 66, 3. sal

Postal code: 1420, city: København K, country: Denmark

(hereinafter referred to as ”Flyhjælp”) 

 

to act on my behalf under the following terms and conditions:

 1. Flyhjælp shall act as my attorney and as my representative with regards to my claim for compensation as well as any refund of expenses towards the carrying airline in connection with the disruptions to air travel prompting my claim in accordance with any relevant laws and regulations including EC Regulation 261/2004.

 2. I grant Flyhjælp exclusive rights to represent me towards the airline including submitting my rightful claim, pursue my claim through relevant National Enforcement Bodies (NEBs), alternative dispute resolution bodies and/or relevant general courts of law having jurisdiction in relation to my claim, to collect and receive payment from the airline, to enter into extrajudicial settlements with the airline, to execute legal proceedings against the airline for failure to honour a settlement, and in general to collect my claim through relevant judicial and other channels including through the intervention of bailiffs. 

 3. I give my explicit consent that all communication with the airline shall be handled exclusively by and through Flyhjælp for the duration of this authorisation.

 4. I agree that valid discharge of my claim can only be rendered by payment in full of my claim directly to Flyhjælp as far as my claim against the airline is concerned, and that only payment in full to Flyhjælp shall discharge the airline from their obligations in accordance to the relevant laws and regulations including EC Regulation 261/2004.

 5. Further to the above, I agree that I shall not be independently entitled to raise my claim toward the airline once the airline have made appropriate payment in full of my claim directly to Flyhjælp, and I grant Flyhjælp the exclusive right to receive payment on my behalf in lieu of my claim towards the airline. 

 6. This Special Authorisation does not authorise Flyhjælp to act on my behalf in any other matters than the claim covered by this authorisation.

Flyhjælp - Logo

Gustav Thybo

Grundare och verkställande direktör

Johan Thybo

Medgrundare och Ekonomichef

Philip Brechmann

Medgrundare & IT-chef

Rune

Advokat, och chef för lawsuit

Christina

Jurist och chaf för Claim managers

Kenneth

Chef för Bank & Bökforing

Alex

Marknadsföring- och presschef

Guxi

Chef för Kundtjänst

Oscar

Chef för JCW

Gustav

projektledare

Gry

HR-ansvarig

Rógvi

Kommunikationsansvarig

Johan

Programmerare

Frederik

Programmerare

Petya

Programmerare

Dan

Programmerare

Martin

ekonomiassistent

Heðin

ekonomiassistent

Josephine

Trainee

Mathias

Marketing assistent

Linn

Claim manager

Jan

Claim manager

Dharshika

Claim manager

Axel

Claim manager

Nicolaj

Claim manager

Katja

Jr. Claim manager

Laurits

Jr. Claim manager

Barbara

Jur.kand. i rättsavdelningen

Johan

Juridik studerande i lawsuit

Anton

Juridik studerande i lawsuit

Anna

Juridik studerande i lawsuit

Sarah

Juridik studerande i lawsuit

Nicolai

Juridik studerande i lawsuit

Natalia

Juristassistent

Unnur

Juristassistent

Aja

Juridisk medhjälpare

Eric

Jr. Juristassistent

Fred

Jr. Juristassistent

Edvin

Jr. Juristassistent

Amandus

Jr. Juristassistent

Christoffer

Kundtjänst

Johan

Kundtjänst

Stine

Kundtjänst

Anna

Kundtjänst

Ricardo

Kundtjänst

Erik

Kundtjänst

Lawen

Kundtjänst

Bodil

Kundtjänst

Patrick

Kundtjänst

Katinka

Kontorhund

100.000 Kunder
175 Milj. kr. Ersättning
9,3 av 10 Trustpilot poäng

Gå med i vår gemenskap

Har du redan ett ärende?