Flyghjalp-logo-2.png

Överlåt ditt ärende till Flyghjälp  

 

För att Flyghjälp ska kunna driva ditt ärende mot flygbolaget, bes du att signera fullmakten nedan. När du signerat ditt ärende digitalt på Flyghjälp.se, accepterar du villkoren för fullmakten nedan. När ditt ärende är upprättat, skickar vi den signerade versionen av fullmakten till flygbolaget, så att de också vet att ditt ärende hanteras via Flyghjälp. 
Fullmakt 

Jag bemyndigar härmed:

 

FlyHjælp ApS  

Org.nr: DK 36 91 74 90

Adress: Holmbladsgade 133

Postnummer: 2300    Postort: Köpenhamn S Land: Danmark

(härefter ”Flyghjälp”)

 

att handla på mina vägnar under följande villkor: 

 1. Flyghjälp handlar på mina vägnar i alla angelägenheter som partirepresentant angående mitt krav på kompensation samt eventuell återbetalning av utlägg gentemot de transporterande lufttrafikföretagen i förbindelse med mina flygningar som ger upphov härtill med hänsyn till flygpassagerarnas rättigheter härunder EU-Förordning 261/2004.

 2. Flyghjälp får ensamrätt att representera mig gentemot de transporterande lufttrafikföretagen, härunder att framställa krav om, att fullfölja juridiska krav vid de nationella tillsynsmyndigheterna (NEB) och / eller de civilrättsliga domstolarna, för att inhämta och motta betalning från de transporterande lufttrafikföretagen, att ingå förlikning med de transporterande lufttrafikföretagen, att indriva de transporterande lufttrafikföretagens  obetalda fordringar i enlighet med exigibla förlikningar och / eller domar till Kronofogden m.m.

 3. Jag är införstådd med att all kommunikation med de transporterande lufttrafikföretagen skall ske genom Flyghjälp, så länge nuvarande fullmakt är giltig.

 4. Jag godkänner att det sker ett fråntagande av undertecknandes betalningslegitimation med avseende på ovannämnda krav, så att det bara kan betalas med frigörande effekt direkt till Flyghjälp, ifall de transporterande lufttrafikföretagen önskar att frigöras från sina skyldigheter enligt ovannämnda EU-Förordning nr. 261/2004.

 5. I samma förbindelse accepterar jag att jag inte självständigt varken kan eller skall vara berättigad till att framställa mitt krav gentemot de transporterande lufttrafikföretagen, när de har utfört behörig betalning av undertecknandes krav direkt till Flyghjälp på grund av att Flyghjälp är ensam berättigat till att motta betalning härom från de transporterande lufttrafikföretagen.

 6. Flyghälp kan begära att få tillgång till de personuppgifter och känsliga personuppgifter flygbolaget har registrerat om mig, enligt artikel 15 i förordning nr. 679/2016, i fall dessa uppgifter är nödvändiga för att driva mitt ärende emot flygbolaget.

 7. Denna fullmakt berättigar inte Flyghjälp att handla på undertecknandes vägner i andra angelägenheter än de som är beskrivna.

 


Power of attorney

I hereby authorise: 

 

Flyhjælp ApS,

VAT nr.: DK 36 91 74 90

Registered address: Holmbladsgade 133

Postal code:2300, city: København S, country: Denmark

(hereinafter referred to as ”Flyhjælp”) 

 

to act on my behalf under the following terms and conditions:

 1. Flyhjælp shall act as my attorney and as my representative with regards to my claim for compensation as well as any refund of expenses towards the carrying airline in connection with the disruptions to air travel prompting my claim in accordance with any relevant laws and regulations including EC Regulation 261/2004.

 2. I grant Flyhjælp exclusive rights to represent me towards the airline including submitting my rightful claim, pursue my claim through relevant National Enforcement Bodies (NEBs), alternative dispute resolution bodies and/or relevant general courts of law having jurisdiction in relation to my claim, to collect and receive payment from the airline, to enter into extrajudicial settlements with the airline, to execute legal proceedings against the airline for failure to honour a settlement, and in general to collect my claim through relevant judicial and other channels including through the intervention of bailiffs. 

 3. I give my explicit consent that all communication with the airline shall be handled exclusively by and through Flyhjælp for the duration of this authorisation.

 4. I agree that valid discharge of my claim can only be rendered by payment in full of my claim directly to Flyhjælp as far as my claim against the airline is concerned, and that only payment in full to Flyhjælp shall discharge the airline from their obligations in accordance to the relevant laws and regulations including EC Regulation 261/2004.

 5. Further to the above, I agree that I shall not be independently entitled to raise my claim toward the airline once the airline has made appropriate payment in full of my claim directly to Flyhjælp, and I grant Flyhjælp the exclusive right to receive payment on my behalf in lieu of my claim towards the airline. 

 6. I agree that Flyghjälp may request access to my personal information, and particularly sensitive information, which the airline has on record, in accordance with article 15 in the Regulation 679/2016, if this information is required to pursue my claim against the airline.

 7. This Special Authorisation does not authorise Flyhjælp to act on my behalf in any other matters than the claim covered by this authorisation.

Flyhjælp - Logo

Gustav Thybo Grundare & adm. direktör

Gustav Thybo

Grundare & adm. direktör

Johan Thybo Medgrundare och Ekonomichef

Johan Thybo

Medgrundare och Ekonomichef

Alex Kirkeberg Marknadsföring- och presschef

Alex Kirkeberg

Marknadsföring- och presschef

Frederik Thede Ledare av IT

Frederik Thede

Ledare av IT

Rune Advokat, och chef för lawsuit

Rune

Advokat, och chef för lawsuit

Philip Brechmann Medgrundare

Philip Brechmann

Medgrundare

Guxi Ledare av Juridisk Support

Guxi

Ledare av Juridisk Support

Nicolas Ledare av JCW

Nicolas

Ledare av JCW

Gry HR-ansvarig

Gry

HR-ansvarig

Rógvi Kommunikationsansvarig

Rógvi

Kommunikationsansvarig

Johan Full stack-utvecklare

Johan

Full stack-utvecklare

Petya Full stack-utvecklare

Petya

Full stack-utvecklare

Dan Full stack-utvecklare

Dan

Full stack-utvecklare

Botond Full stack-utvecklare

Botond

Full stack-utvecklare

Martin Bokföringsassistent

Martin

Bokföringsassistent

Heðin Bokföringsassistent

Heðin

Bokföringsassistent

Celie Bokföringsassistent

Celie

Bokföringsassistent

Mathias Marknadsföringsassistent

Mathias

Marknadsföringsassistent

Linn Assisterande ledare av Claim Managers

Linn

Assisterande ledare av Claim Managers

Jan Claim manager

Jan

Claim manager

Laurits Claim manager

Laurits

Claim manager

Katja Claim manager

Katja

Claim manager

Erik Claim manager

Erik

Claim manager

Nicolaj Claim manager

Nicolaj

Claim manager

Anton Claim manager

Anton

Claim manager

Lorena Claim Manager

Lorena

Claim Manager

Natalia Assisterande ledare av Lawsuit

Natalia

Assisterande ledare av Lawsuit

Unnur Assisterande ledare av Lawsuit

Unnur

Assisterande ledare av Lawsuit

Nicolai Assisterande ledare av Lawsuit

Nicolai

Assisterande ledare av Lawsuit

Anton Jurist

Anton

Jurist

Aja Juristassistent

Aja

Juristassistent

Vera Rättsassistent

Vera

Rättsassistent

Anika Juridik studerande i Lawsuit

Anika

Juridik studerande i Lawsuit

Anna Juridik studerande i Lawsuit

Anna

Juridik studerande i Lawsuit

Anton Juridik studerande i Lawsuit

Anton

Juridik studerande i Lawsuit

Christoffer Senior Juridisk Support Medarbetare

Christoffer

Senior Juridisk Support Medarbetare

Johan Juridisk Support Medarbetare

Johan

Juridisk Support Medarbetare

Stine Juridisk support medarbetare

Stine

Juridisk support medarbetare

Anna Juridisk Support Medarbetare

Anna

Juridisk Support Medarbetare

Lawen Juridisk Support Medarbetare

Lawen

Juridisk Support Medarbetare

Patrick Juridisk Support Medarbetare

Patrick

Juridisk Support Medarbetare

Katinka Kontorhund

Katinka

Kontorhund

150.000 Kunder
285 Milj. kr. Ersättning
4.8 av 5 Trustpilot poäng