Flyghjalp-logo-2.png

Varför kan mitt ärende ta lång tid?

Den juridiska handläggningen av ärendet beror huvudsakligen på två förhållanden:

1. om det är ett flygbolag, som motarbetar, och gör processen långsammare - eller
2. om ärendet skall för en eller flera rättsliga instanser.

Även om vi har med ett flygbolag att göra, som huvudsakligen ignorerar anspråket, är vi förpliktade till att ge en rimlig svarstid på kravet.
Om flygbolaget avvisar kravet - eller fortsätter med att ignorera kravet efter svarsfristen - påbörjar vår juridiska avdelning en undersökning av den flygdata som finns på den gällande flygning, för att se om det finns bevismatrial som påvisar, att flygbolaget bär ansvaret för förseningen / inställningen.
Bevismaterialet används till att avgöra om ärendet skall vidare till bedömning vid en rättslig instans, eller om ärendet skall avslutas.
En rättslig instans och domstolen har normalt en handläggningstid på mellan 5 och 12 månader.

Alla ärenden värderas enskilt och vi kan inte säga på förhand om handläggningstiden är lång eller kort I ditt ärende.

Flyghjälp har intresse i att ditt ärende avslutas så snabb som möjligt, och vi arbetar för att du är kompensationsberättigad och får utbetalt din andel.
Flyghjälp får först sitt arvode, när du mottager din kompensation.

Flyghjälp är också, precis som du, beroende av att invänta svar ifrån myndigheter och rättsliga instanser, och har tyvärr inte något inflytande på deras handläggningstid av ditt ärende.
Vi skriver till dig så snart vi har nytt i ärendet.

Här kan du se, hur handläggningen i ditt ärende fortskrider

Svarstid Varför kan mitt ärende ta lång tid?