Flyghjalp-logo-2.png

Varför Flyghjälp?

Flyghjälp är specialister i passagerarrättigheter under EU-förordningen (EC-regulation 261/2004).
Flyghjälp har ett fast pris. Det betyder, att du inte skall betala mera, även om ärendet skall inför domstol.
Du kommer aldrig till att betala mer än det arvode som är avtalat (och momsen är implicit i priset). Det tillkommer inga oförutsedda avgifter.
Om du inte får kompensation, har vår service varit helt gratis.

Flyghjälp har ett starkt supportteam, som alltid gärna vill hjälpa dig, om du har frågor.
Vi står alltid klar till att hjälpa, om du har behov för oss. Våra telefontider kan du finna på Flyghjälp.se. Flyghjälp kan ge dig gratis, icke-förpliktande rådgivning, om du är osäker på dina rättigheter.

Om du tidigare själv har försökt att skicka ett anspråk, men har fått avslag, är du också välkommen till att använda vår service. I detta tillfälle undersöker vi, om flygbolaget rättmätigt har avvisat att betala kompensationen. Vi undersöker således, om flygbolaget är ene-ansvarlig för förseningen/ inställningen, och skall betala kompensation, eller om dem inte är ansvarliga och inte skall betala. Om vi kommer fram till, att flygbolaget inte är pliktiga till att betala, har det varit gratis för dig att använda Flyghjälp.
På framsidan av Flyghjälp kan du testa, om du kan vara kompensationsberättigad. Utfyll skemat under Start Här
När du har skrivit under din fullmakt vid upprättelse, är ärendet upprättat.
Vi vinner 98 % av våra ärenden.

Flyghjälps tjänst Varför Flyghjälp?