Flyghjalp-logo-2.png

Vad med utbetalningen?

Vanligtvis mottager Flyghjälp kompensationen från flygbolaget.
När pengarna har ankommit till Flyhjälps bank, upplyser vi passagerarna på ärendet om detta, och skickar härefter er /din andel. I några tillfällen utbetalas pengarna direkt till dig, där du upplyser om beloppet, du har mottagit, och vi skickar dig en mail med en faktura med vårt arvode, som du överför till oss.
Om ärendet har varit i rätten överförs också våra rättsaksutlägg till dig, som du kan återbetala till oss.

Hur gör jag? Vad med utbetalningen?