Flyghjalp-logo-2.png

Vad kan flyghjälp juridiskt sett göra?

En stor del af Flyghjälps personal är jurister. Alla jurister, juridiska rådgivare, samt supportteamet är specialister i EC-regulation 261/2004, som är den europeiska lag, som ger passagerarna möjlighet att få kompensation, när deras flyg blir instället eller försenat och vid överbokningar.
Här är några av de arbetsuppgifter, vi är specialiserade i, och som vi utför på vägnar av våra kunder:

1. Vi utformar ett juridisk krav till flygbolaget omkring kompensation och eventuella dokumenterade extrautgifter, och kräver att de utbetalar beloppet

2. Om flygbolaget avisar att betala, undersöker vi, om du är kompensationsberättigad enligt förordningen. <br> Vi köper oss tillgång till tekniska bevis, som med största sannolikhet påvisar, om flygbolaget är ansvarliga för din försening/ inställning, eller om de inte är ansvarliga.

3. Vi tar många hundra ärenden till domstol och andra rättsliga instanser varje månadflygbolaget inte vill betala men Flyhjälp kan se att du är kompensationsberättigad, tar vi ditt ärende inför domstol, om vi har möjlighet för det. Detta gör vi för dig gratis. Vi betalar också alla rättsavgifter för domstol.

4. Vi tar ärenden till Kronofogden, som indriver pengar för oss i det speciellt tunga ärenden.

5. Vi har inkasso autorisation.

Flyghjälps tjänst Vad kan flyghjälp juridiskt sett göra?