Flyghjalp-logo-2.png

Nedan kan du få en länk för att följa ditt ärende

Om du redan har skapat ett ärende med Flyghjälp och vill hålla dig uppdaterad om ditt ärende kan du få en länk för att följa ditt fall nedan. Du kan också använda länken för att ladda upp nya dokument till ditt ärende eller korrigera din information.

Vad händer när jag upprättar ett ärende?

När ärendet är upprättat korrekt, och alla har underskrivet fullmakten, udformar Flyhjälp ett juridisk krav, som skickas till flygbolaget.
Kravet är ett ekonomiskt krav, som pålägger flygbolaget att betala kompensation samt eventuella kostnader.

Om flygbolaget utbetalar härefter, vill de oftast göra det till Flyghjälp, var Flyhjälp skickar din andel vidare till dig.
Några flygbolag udbetalar direkt till kunden. Om detta sker, skall du strax ge oss besked om att du har mottagit pengarna, och det exakta belopp.
Härefter vill vi skicka dig en mail, och informera dig vart du kan överföra vårt arvode.

Om flygbolaget avisar att betala - eller ignorerar vårt krav, skall våra jurister undersöka, om du är berättigad till kompensation.
Flyhjälp köper tillgång till databaser med viktiga tekniska bevis, som påvisar vem som bär ansvaret för förseningen / inställningen.
Om Flyhjälps information påvisar, att du är kompensationsberättigad, vill Flyhjälp, om möjligt, inbringa ärende för en rättslig instans.

Ett ärende tar vanligtvis mellan 2-6 månader, men kan också ta tre veckor eller upp till 1 år.
Några ärende kan ta cirka 2 år, om ärendet exemplevis skall inbringas för flera rättsliga instanser, som alla har långa handläggningstider, eller om ärendet skal till både rätten och Kronfogden.

Processen Vad händer när jag upprättar ett ärende?

Gå med i vår gemenskap

Har du redan ett ärende?