Flyghjalp-logo-2.png

Vad händer när jag upprättar ett ärende?

När ärendet är upprättat korrekt, och alla har underskrivet fullmakten, utformar Flyghjälp ett juridisk krav, som skickas till flygbolaget.
Kravet är ett ekonomiskt krav, som pålägger flygbolaget att betala kompensation samt eventuella kostnader.

Om flygbolaget utbetalar härefter, vill de oftast göra det till Flyghjälp, var Flyghjälp skickar din andel vidare till dig.
Några flygbolag utbetalar direkt till kunden. Om detta sker, skall du strax ge oss besked om att du har mottagit pengarna, och det exakta belopp.
Härefter vill vi skicka dig en mail, och informera dig vart du kan överföra vårt arvode.

Om flygbolaget avisar att betala - eller ignorerar vårt krav, skall våra jurister undersöka, om du är berättigad till kompensation.
Flyghjälp köper tillgång till databaser med viktiga tekniska bevis, som påvisar vem som bär ansvaret för förseningen / inställningen.
Om Flyghjälps information påvisar, att du är kompensationsberättigad, vill Flyghjälp, om möjligt, inbringa ärende för en rättslig instans.

Ett ärende tar vanligtvis mellan 2-6 månader, men kan också ta tre veckor eller upp till 1 år.
Några ärende kan ta cirka 2 år, om ärendet exempelvis skall inbringas för flera rättsliga instanser, som alla har långa handläggningstider, eller om ärendet skall till både rätten och Kronfogden.

Hur gör jag? Vad händer när jag upprättar ett ärende?