Flyghjalp-logo-2.png

När har jag rätt till kompensation?

Det är 4 förhållanden, som skall vara uppfyllda om du skall vara kompensationsberättigad:

1. Det skall vara tal om en överbokning, försening, boardingavisning eller inställning.
Försening eller inställningen skall vara flygbolagets ansvar.
Boardingavisningen skall vara orättmätig, och inte vara orsakad av att passagerarna har saknat pass, visum har kommit försent, eller att de inte har giltigt resebevis.

2. Du skall komma mer än 3 timmar senare fram till destinationen. Destinationen på den gällande resa är där till vad bokningsnummeret gäller.

3. Om det är mellanlandningar och förseningen beräknas vid sista flygplatsen där passageraren stiger av, skall det vara samma bokningsnummer på hela resan. Några biljettsäljande företag på nätet uppdelar kundens resa i flera bokningsnummer, således att rätten till kompensation kan upphävas.

4. Du skall antingen resa med ett europeiskt flygbolag, eller bli försenad från en europeisk stad.

Om dessa förhållanden är gällande, är du kompensationsberättigad.
Flyghjälp undersöker de faktiska händelser på din flygning, och ger dig besked, om du är kompensationsberättigad.

Passagerarrättigheter När har jag rätt till kompensation?