Flyghjalp-logo-2.png

När avslutas ärendet?

Ärendet kan endast avslutas av Flyghjälp.
När flygbolaget har skickat pengarna till Flyghjälp och de är registrerat mottaget, skickar vi strax din andel av pengarna till dig på det kontonummer du har angivet.
Om flygbolaget utbetalar direkt till dig, är du förpliktad till att strax kontakta Flyhjälp och ange det precisa belopp, du har mottaget.
Våra jurister undersöker om beloppet du har mottaget, är korrekt.

Ärendet avslutas först, när flygbolaget har utbetalt hela det belopp, som dem är förpliktade till att betala, och när Flyghjälp har mottagit arvode för sitt arbete.
Eller om Flyghjälp kan se att du inte är kompensationsberättigad och därför är tvungna att avsluta fallet.

Här kan du se, hur handläggningen i ditt ärende fortskrider

Svarstid När avslutas ärendet?