Flyghjalp-logo-2.png

Nedan kan du få en länk för att följa ditt ärende

Om du redan har skapat ett ärende med Flyghjälp och vill hålla dig uppdaterad om ditt ärende kan du få en länk för att följa ditt fall nedan. Du kan också använda länken för att ladda upp nya dokument till ditt ärende eller korrigera din information.

Jag har mottagit pengar ifrån flygbolaget direkt

Om du har mottagit pengar från flygbolaget utan ett rättsfall:

Om Flyghjälp för ditt ärende, och om flygbolaget utbetalar direkt till dig, är du förpliktad att direkt skicka vidare eventuell maildokumentation från flygbolaget till Flyghjälps kundservice, hello@flyghjalp.se, samt att notera det exakta beloppet. Flyghjälp skickar härefter till dig en faktura på vårt arvode.
Det skall betalas arvode för Flyghjälps arbete oavsett om flygbolaget utbetalar direkt till dig, eller utbetalar kompensationen till Flyghjälp.

Om du har mottagit pengar från flygbolaget efter ett rättsfall:

Om Flyghjälp har fört och vunnit ditt ärende vid rätten, är det stor sannolikhet för, att flygbolaget utbetalar kompensation direkt till dig.
Det är också sannolikhet för, att flygbolaget efter ett rättsfall utbetalar rättsavgifter och övriga utlägg, som Flyghjälp har haft, för att föra ditt ärende. Dessa utlägg skall överföras till Flyghjälp tillsammans med arvode på 30% av kompensationen och eventuella extrautgifter, du har haft.
Du skall behålla 70% av själva kompensationen och eventuella extrautgifter.
Du skall inte betala mer i arvode, även om Flyghjälp har fört rättsfall för dig.