Flyghjalp-logo-2.png

Jag har mottagit pengar ifrån flygbolaget direkt

Om du har mottagit pengar från flygbolaget utan ett rättsfall:

Om Flyghjälp för ditt ärende, och om flygbolaget utbetalar direkt till dig, är du förpliktad att direkt skicka vidare eventuell maildokumentation från flygbolaget till Flyghjälps kundservice, [email protected], samt att notera det exakta beloppet. Flyghjälp skickar härefter till dig en faktura på vårt arvode.
Det har ingen betydelse om du kontaktade flygbolaget först och sedan upprättat ditt ärende hos oss, och låtit oss överta ditt ärende. Du har ändå plikt att betala vårt arvode, trots att flygbolaget valde att utbetala kompensationen direkt till dig. Det skall betalas arvode för Flyghjälps arbete oavsett om flygbolaget utbetalar direkt till dig, eller utbetalar kompensationen till Flyghjälp.

Om du har mottagit pengar från flygbolaget efter ett rättsfall:

Om Flyghjälp har fört och vunnit ditt ärende vid rätten, är det stor sannolikhet för, att flygbolaget utbetalar kompensation direkt till dig.
Det är också sannolikhet för, att flygbolaget efter ett rättsfall utbetalar rättsavgifter och övriga utlägg, som Flyghjälp har haft, för att föra ditt ärende. Dessa utlägg skall överföras till Flyghjälp tillsammans med arvode på 30% av kompensationen och eventuella extrautgifter, du har haft.
Du skall behålla 70% av själva kompensationen och eventuella extrautgifter.
Du skall inte betala mer i arvode, även om Flyghjälp har fört rättsfall för dig.

Eventuella problem Jag har mottagit pengar ifrån flygbolaget direkt