Flyghjalp-logo-2.png

Andra på flygningen har redan fått kompensation, varför inte jag?

Flygbolag är tyvärr inte alltid rättvisa i sin bedömning, eller i deras utbetalningar. Vi ser vid flertal tillfällen att de kan utbetala till några flygpassagerare och avvisa andra på samma flyg, och då är vi slutligen tvugna att gå till domstol och driva in pengarna den vägen. Flyghjälp menar att om en passagerare är kompensationsberättigad på en given flygning, så är andra passagerare på samma flygning det också.

Svarstid Andra på flygningen har redan fått kompensation, varför inte jag?