Flyghjalp-logo-2.png

Flygförsening med Lufthansa

March 2019

Senasta inlägget

Ska du ut och resa i sommar? Läs om dina flygrättigheter här.

June 2024

Lufthansa försenat flyg och lufthansa inställt flyg

När semestern äntligen är på gång och de varma länderna kallar, är det surt att bli sittande på flygplatsen och vänta på ett försenat flyg. I det läget kan du i alla fall finna lite tröst i att det finns möjlighet att få kompensation för den förlorade tiden.  

Hos Flyghjälp kan du få hjälp med att kräva den ersättning som du är berättigad till när du drabbas av förseningar eller inställda flygavgångar.

I den här artikeln kommer du att få information om flygbolaget Lufthansa och vilka ersättningsmöjligheter du har när du har haft problem under en resa. Har du drabbats av ett med lufthansa försenat flyg eller ett med lufthansa inställt flyg bör du läsa vidare.

Om Lufthansa

Lufthansas historia går tillbaka till 1929. Företaget var Tysklands nationella flygbolag fram till 1945, då det efter andra världskriget blev nedlagt till följd av alla de restriktioner som Tyskland tvingades till i samband med krigsslutet. Det var först 1953 som det Lufthansa som vi känner till i dag bildades i och med att ett bolag, kallat Flugtag, fick rättigheterna till Lufthansas varumärke. Förhoppningen var att skapa ett nytt nationellt flygbolag i Tyskland. Numera är Lufthansa ett av Europas största flygbolag med en flotta bestående av 274 flygplan och ytterligare 157 stycken under produktion.

Flygbolaget har sitt huvudkontor i Köln men företaget håller på att flytta verksamheten till Frankfurt eftersom Frankfurt flygplats redan används som bas för bolaget. Flera av bolagets underavdelningar är stationerade i Frankfurt och av den anledningen är det en organisatorisk fördel att samla hela företaget på ett och samma ställe.  

Lufthansa var ett av de drivande företagen bakom bildandet av Star Alliance som nu är världens största koalition av flygbolag. Som resenär med Lufthansa kan du dra nytta av alla fördelar, förutsatt att du är medlem. Utöver Star Alliance erbjuder bolagen även ett medlemsregister kallat Miles & More som ger dig möjlighet att tjäna in poäng baserat på hur långt och hur ofta du reser. Genom Miles & More får du bland annat tillträde till speciella lounger och får ta med dig mer bagage när du flyger. Du kan också tjäna poäng när du reser med något av Lufthansas många dotterbolag.

Lufthansa försenat flyg

Alla europeiska flygbolag skall följa EU-förordningen 261/2014 när det gäller flygförseningar och inställda avgångar, det gäller även Lufthansa. Av den anledningen har du möjlighet att ansöka om kompensation när du har drabbats av en flygförsening. Vilken sorts och hur hög kompensation du är berättigad till beror på längden på din planerade resa och omfattningen av förseningen. Vi rekommenderar därför att du sätter dig in i de rättigheter som du har vid inställda flyg med Lufthansa eller en Lufthansa försening innan du kräver kompensation från flygbolaget.

Utöver din rätt till kompensation har du även rätt till gratis förfriskningar under väntetiden förutsatt att längden på din resa understiger 1500 kilometer och förseningen har varat mer än 2 timmar. Samma sak gäller för resor mellan 1500 och 3500 kilometer om förseningen är längre än 3 timmar och det gäller även resor längre än 3500 kilometer och en försening på mer än 4 timmar. 

Forsenat met lufthansa

Om du har drabbats av förseningar som överstiger fem timmar kan du, oavsett resans längd, kräva att få din biljett återbetald. Har du påbörjat din resa och det uppstår en försening vid exempelvis ett flygbyte, har du rätt att få en returbiljett till resans utgångspunkt. Ifall det uppstår några utgifter i samband med en ombokning eller returresa, det kan vara att du måste övernatta innan du kan fortsätta resan, är det flygbolaget som ska stå för utgifterna. I det ingår även tur och returresa mellan flygplatsen och övernattningsstället.

Lufthansa inställt flyg

Har du varit med om inställda flyg med Lufthansa och inte har fått besked om det i tillräckligt god tid, har du också möjlighet att kräva ersättning. De regler som gäller vid flygförseningar gäller även i det här fallet. Du har alltså rätt till gratis förfriskningar och eventuella utgifter som uppstår i samband med ombokningar eller returresor och de ska betalas av flygbolaget. Givetvis tillkommer även ekonomisk kompensation vid ett inställt flyg.

Ersättning försenat flyg Lufthansa

Du har möjlighet att ansöka om ekonomisk ersättning från flygbolaget vid förseningar och inställda avgångar. Vilket belopp du har rätt till regleras utifrån hur lång din resa är och du kan söka ersättning i alla fall där förseningen överstiger tre timmar.

För resor under 1500 kilometer kan du kräva 250 euro av flygbolaget. För resor mellan 1500 och 3500 kilometer är beloppet 400 euro, och slutligen, resor som är längre än 3500 kilometer ersätts med 600 euro.

Ansöker du om ersättning på grund av en flygförsening har flygbolaget alltid möjligheten att minska ditt ersättningskrav med 50% om de kan boka om ditt flyg så att den nya resans ankomsttid stämmer överens med den planerade resans.

Du kan bara söka ersättning om förseningen eller den inställda avgången beror på omständigheter som flygbolaget kan råda över eller förhindra. Det innebär med andra ord att du inte kan söka ersättning om anledningarna till resans fördröjning beror på exempelvis dåligt väder, blockad eller strejk.

Om flygbolaget erbjuder dig ersättning i form av rabattkuponger eller tillgodokvitto måste du godkänna lösningen skriftligen för att den ska vara giltig.

För att kunna driva ditt ärende är det viktigt att du sparar all information, dokumentation och kvitton som är relevanta för resan. flyghjalp.se kan kostnadsfritt mata in dina uppgifter och göra en beräkning på hur mycket du har rätt till i kompensation. Du är även välkommen att kontakta oss på 8282 9090 för att få rådgivning och hjälp av våra jurister.

Av Frederik Hedegaard