Flyghjalp-logo-2.png

Nedan kan du få en länk för att följa ditt ärende

Om du redan har skapat ett ärende med Flyghjälp och vill hålla dig uppdaterad om ditt ärende kan du få en länk för att följa ditt fall nedan. Du kan också använda länken för att ladda upp nya dokument till ditt ärende eller korrigera din information.

Flyghjälps integritetspolicy


Flyghjälp passar bra på kunders personuppgifter.
 
Genom att acceptera följande villkor för behandling av din personliga information, förklarar du också att du är över 16 år. Om du är under 16 år och önskar starta ditt företag med oss, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Principer:

Det är viktigt för oss att hålla din personliga information säker och konfidentiell. Flyhjælp ApS garanterar att din personliga information behandlas i enlighet med EU: s nuvarande regler för hantering av personuppgifter (EU-förordning 261). Behandlingen av din information baseras på följande principer för dataskydd:

- Personuppgifterna behandlas lagligt, rimligt och öppet
- Insamling av personuppgifter är enbart för uttryckligen angivna och legitima syften och bearbetas inte vidare så att de inte är förenliga med dessa ändamål
- De insamlade personuppgifterna är tillräckliga, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till syftet med behandlingen.
- Personuppgifter är korrekta och uppdaterade om det behövs.
- Personuppgifterna förvaras för den enda tid som krävs för att uppfylla syftet med vilka de erhålls.
- Företaget säkerställer att personuppgifter behandlas säkert genom tekniska och organisatoriska åtgärder.

Vilken personlig information samlar vi in?

När du skapar ditt fall med Flyghjälp, kommer du att bli ombedd att lämna följande information om dig själv och dina medresenärer:
- Namn
- Adress
- Telefonnummer
- E-post
- Bokningsnummer
- fullmakt
- Bankuppgifter

Ovanstående information krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende.

I vissa fall blir du också uppmanad att skicka en kopia av ditt foto-ID. Detta beror på att vissa flygbolag kräver detta för att behandla skadeståndsanspråk. Om ditt ärende är i domstol kan du också bli ombedd att ange ditt HLR-nummer beroende på vilket land ditt ärende ska tas med.

För att anpassa och förbättra innehållet och öka värdet av de annonser som visas på sidan samlas information om dig när du besöker vår webbplats.

Varför samlas dina personuppgifter?

Det primära syftet med att samla in din personliga information är att tillåta flygbolaget att få ersättning från flygbolaget på dina vägnar. Dessutom använder vi informationen för att optimera vår service och innehåll. När ditt ärende har slutförts kommer din information att användas för statistiska ändamål

Din bankinformation kommer endast att användas för att betala av din ersättning. I vissa fall betalar flygbolaget direkt till dig. I sådana fall kommer dina bankuppgifter att meddelas till flygbolaget. Varken Flyhjælp, Flyhjelps partners eller flygbolag får ta ut pengar från ditt konto.

Hur lagras och behandlas dina personuppgifter?

Din personliga information används enbart för det syfte för vilket de samlas och lagras så länge som nödvändigt för detta ändamål.

Flyghjälp lagrar endast din personliga information för den tid det tar att behandla ditt ärende. När du är klar kommer vi att hålla din information i ytterligare 3 år, varefter all information som kan kopplas till dig som person kommer att raderas från vårt system.

FlyghjälpFlyhjælp har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din personliga information förblir säkra, inklusive din information är inte av misstag eller olagligt kommer att tas bort, publiceras, förlorade, försämrad eller kommer udevedkommendes kunskap eller annan behandling i strid med lagen. Utomstående kan inte tvinga åtkomst till denna information.

Dela data till tredje part

För att erhålla ersättning för din räkning är det nödvändigt att avslöja din personliga information till det flygbolag som din fordran riktas mot. Om flygbolaget inte accepterar ersättningskravet kan det vara nödvändigt att dela din personliga information med domstolar, trafikansvariga och våra advokater. Dessutom delas dina data med några medarbetare. Flygbistånd kräver att alla medarbetare som tar emot personlig information från oss följer gällande lagar.

Dela data utanför EU

Att dela personuppgifter utanför EU: s gränser kan vara förknippad med en risk. Kommissionen skall endast säkerheten för dina personuppgifter när de behandlas i EU-länder eller länder utanför EU, som kommissionen har bedömt lämpligheten av behandlingen av personuppgifter.

Om det flygbolag, som ditt krav är framställt mot, befinner sig utanför EU kommer vi att behöva dela några av dina personuppgifter med dem. Vi delar bara de upplysningar som är nödvändiga för att hämta din ersättning.

Rätten till insikt och invändning

Du har alltid rätt till att få insikt i de personuppgifter, vi behandlar om dig. Om du har misstankar om att de uppgifter vi har insamlat om dig är oriktiga eller missvisande, har du rätt att begära rättelse. Du har också rätt till att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Om du önskar att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter, innan ärendet är avslutat, kommer vi att möjligtvis skicka en faktura med vårt arvode av den potentiella ersättningen, som det framgår av våra handelsvillkor. 

Vid invändningar mot behandling av personuppgifter, informerar vi även våra samarbetspartner om invändningen.

Alla förfrågningar angående invändning, korrigering eller radering av personuppgifter kan skickas till: hello@flyghjaelp.se. Markera din förfrågan med ”personuppgifter” i ämnesfältet. 

Du har också möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om du tycker att Flyghjälp har behandlat dina personuppgifter i strid med ovanstående.
 
Läs mer (danska): Persondatapolitik

Kontakt:

Dataansvarig (DPO): Gustav Thybo
Flyghjälp
Flyhjælp ApS
CVR: DK 36 91 74 90
Dronningensgade 66, 3
1420 Köpenhamn K
Telefon: +46 107502403
E-post: hello@flyghjalp.se

Flyhjælp - Logo

Gustav Thybo Grundare och verkställande direktör
Gustav Thybo Grundare och verkställande direktör
Johan Thybo Medgrundare och Ekonomichef
Johan Thybo Medgrundare och Ekonomichef
Philip Brechmann Medgrundare & IT-chef
Philip Brechmann Medgrundare & IT-chef
Rune Advokat, och lawsuits ledare
Rune Advokat, och lawsuits ledare
Kenneth Chef för Bank & Bökforing
Kenneth Chef för Bank & Bökforing
Alex Marknadsföring- och presschef
Alex Marknadsföring- och presschef
Guxi Chef för Kundtjänst
Guxi Chef för Kundtjänst
Oscar Chef för JCW
Oscar Chef för JCW
Johan Programmerare
Johan Programmerare
Frederik Programmerare
Frederik Programmerare
Petya Programmerare
Petya Programmerare
Dan Programmerare
Dan Programmerare
Martin Bank & Bokföring
Martin Bank & Bokföring
Heðin Praktikant i Bogholderi
Heðin Praktikant i Bogholderi
Josephine Trainee
Josephine Trainee
Mathias Marketing assistent
Mathias Marketing assistent
Linn Claim manager
Linn Claim manager
Gry Claim manager
Gry Claim manager
Jan Claim manager
Jan Claim manager
Gustav Claim manager
Gustav Claim manager
Dharshika Claim manager
Dharshika Claim manager
Nicolaj Claim manager
Nicolaj Claim manager
Rógvi Claim manager
Rógvi Claim manager
Katja Jr. Claim manager
Katja Jr. Claim manager
Gustav Jr. Claim manager
Gustav Jr. Claim manager
Barbara Jur.kand. i rättsavdelningen
Barbara Jur.kand. i rättsavdelningen
Johan Juridik studerande i lawsuit
Johan Juridik studerande i lawsuit
Anton Juridik studerande i lawsuit
Anton Juridik studerande i lawsuit
Anna Juridik studerande i lawsuit
Anna Juridik studerande i lawsuit
Sarah Juridik studerande i lawsuit
Sarah Juridik studerande i lawsuit
Nicolai Juridik studerande i lawsuit
Nicolai Juridik studerande i lawsuit
Natalia Juristassistent
Natalia Juristassistent
Unnur Juristassistent
Unnur Juristassistent
Aja Juridisk medhjälpare
Aja Juridisk medhjälpare
Eric Jr. Juristassistent
Eric Jr. Juristassistent
Fred Jr. Juristassistent
Fred Jr. Juristassistent
Edvin Jr. Juristassistent
Edvin Jr. Juristassistent
Amandus Jr. Juristassistent
Amandus Jr. Juristassistent
Christoffer Kundtjänst
Christoffer Kundtjänst
Stine Kundtjänst
Stine Kundtjänst
Anna Kundtjänst
Anna Kundtjänst
Ricardo Kundtjänst
Ricardo Kundtjänst
Erik Kundtjänst
Erik Kundtjänst
Lawen Kundtjänst
Lawen Kundtjänst
Katinka Kontorhund
Katinka Kontorhund
100.000 Kunder
175 Milj. kr. Ersättning
9,4 av 10 Trustpilot poäng