Flyghjalp-logo-2.png

Nedan kan du få en länk för att följa ditt ärende

Om du redan har skapat ett ärende med Flyghjälp och vill hålla dig uppdaterad om ditt ärende kan du få en länk för att följa ditt fall nedan. Du kan också använda länken för att ladda upp nya dokument till ditt ärende eller korrigera din information.

Överlåt ditt ärende till Flyghjälp 

 

För att ta ditt ärende med flygbolaget, ta hjälp av Flyghjälp och överför ärendet till oss. När du registrerar ditt ärende på Flyghjälp.se accepterar du villkoren i överlåtelseavtalet nedan. När ditt ärende har skapats kommer vi att skicka den signerade versionen av överlåtelseavtalet till flygbolaget så att de också är informerade om att fallet går genom Flyghjälp.
Överlåtelseblankett

Passageraren överför i enighet med de villkor härmed alla rättigheter att begära ersättning, enligt EG-förordning 261/04 och Montrealkonventionen 1999, samt rätten att utöva några rättsliga krav mot flygbolaget, till:

Natalia Clausen och Edvin Hjelmhammar
Juridisk handläggare på Flyhjælp ApS (nedan "Flyghjälp")
Organisationsnummer: DK 36 91 74 90
Dronningensgade 66, 3. våningen
1420 Köpenhamn K  
Danmark

  1. Passageraren godkänner överföringen av nämnda rättigheter och att all kommunikation med flygbolaget endast sker mellan Flyghjälp och flygbolaget. Passageraren kan inte ta emot betalning av fordran från flygbolaget. Betalning av fordran kan endast göras till Flyghjälp, med full återbetalning till kunden.
  2. Om överföringen av ovanstående rättigheter till kravet av någon anledning ogiltigförklaras, denna överföring av rättigheter ger Flyghjälp tillåtelse att initiera, genomföra och utföra alla de rättsliga och icke-rättsliga förhandlingar för att verkställa passagerarens krav mot flygbolaget.
  3. Denna överföring av rättigheter ger inte Flyghjälp tillåtelse att agera på passagerarens vägnar i andra frågor än de som beskrivs här.

 

 

 


Assignment form

Pursuant to Flyhjælp’s terms and Conditions, the Passenger assigns full ownership and the legal entitlement to the claim regarding economic compensation and reimbursement of extra expenses, pursuant to The EC Regulation 261/04, Shy Passenger and the Montreal Convention 1999, and the right to pursue any legal claims against the operating air carrier, to:

Natalia Clausen and Edvin Hjelmhammar
Legal cases workers at Flyhjælp ApS (hereafter "Flyhjælp")
Vat nr.: DK 36 91 74 90
Address: Dronningensgade 66, 3rd floor
Postal code: 1420 City: Copenhagen K
Country: Denmark

  1. The Passenger accepts, that by assigning the above-mentioned rights, all communication with the operating air carrier can only happen between Flyhjælp and the operating air carrier. The air carrier’s payment of the claim can, with releasing effect, only be made to Flyhjælp. 

  2. If the assignment of the above-mentioned rights to the claim, for any reason, is declared invalid, this assignment form shall entitle Flyhjælp to act on the Passenger’s behalf. Flyhjælp is hereby entitled, but not limited to, send claims to the operating air carrier and complete any kind of legal and non-legal negotiations in order to collect the Passengers’ claim against the operating air carrier.
  3. This assignment of rights does not authorize Flyhjælp to act on behalf of the Passenger in any other matters than the above described.

Flyhjælp - Logo

Gustav Thybo Grundare och verkställande direktör
Gustav Thybo Grundare och verkställande direktör
Johan Thybo Medgrundare och Ekonomichef
Johan Thybo Medgrundare och Ekonomichef
Philip Brechmann Medgrundare & IT-chef
Philip Brechmann Medgrundare & IT-chef
Rune Advokat, och lawsuits ledare
Rune Advokat, och lawsuits ledare
Kenneth Chef för Bank & Bökforing
Kenneth Chef för Bank & Bökforing
Alex Marknadsföringsansvarig
Alex Marknadsföringsansvarig
Guxi Chef för Kundtjänst
Guxi Chef för Kundtjänst
Johan Programmerare
Johan Programmerare
Frederik Programmerare
Frederik Programmerare
Dan Programmerare
Dan Programmerare
Martin Bank & Bokföring
Martin Bank & Bokföring
Josephine Trainee
Josephine Trainee
Mathias Marketing assistent
Mathias Marketing assistent
Marc Claim manager
Marc Claim manager
Linn Claim manager
Linn Claim manager
Anton Claim manager
Anton Claim manager
Jan Claim manager
Jan Claim manager
Oscar Claim manager
Oscar Claim manager
Gry Claim Manager
Gry Claim Manager
Dharshika Claim manager
Dharshika Claim manager
Anders Claim assistent
Anders Claim assistent
Barbara Jur.kand. i rättsavdelningen
Barbara Jur.kand. i rättsavdelningen
Johan Juridik studerande i lawsuit
Johan Juridik studerande i lawsuit
Anton Juridik studerande i lawsuit
Anton Juridik studerande i lawsuit
Anna Juridik studerande i lawsuit
Anna Juridik studerande i lawsuit
Sarah Juridik studerande i lawsuit
Sarah Juridik studerande i lawsuit
Nicolai Juridik studerande i lawsuit
Nicolai Juridik studerande i lawsuit
Natalia Juristassistent
Natalia Juristassistent
Unnur Juristassistent
Unnur Juristassistent
Aja Juridisk medhjälpare
Aja Juridisk medhjälpare
Christoffer Kundtjänst
Christoffer Kundtjänst
Anna Kundtjänst
Anna Kundtjänst
Rogvi Kundtjänst
Rogvi Kundtjänst
Ricardo Kundtjänst
Ricardo Kundtjänst
89.725 Kunder
144 Milj. kr. Ersättning
9.5 av 10 Trustpilot poäng