Trustpilot score Trustpilot score

Har du blivit nekad boarding?

Då kan du ha rätt till upp mot 6 000 kr i kompensation!

Passagerare som nekas boarding mot deras vilja kan ha rätt till upp mot 6.000 kr i kompensation.

Nekad boarding kan bero på att flygbolaget för att maximera vinsten säljer fler biljetter än det finns platser på flyget. Vid en vanlig flygning är det typiskt att vissa passagerare inte dyker upp. Det finns däremot några avgångar där alla passagerare dyker upp och vid de tillfällena är flygbolaget tvugna att neka några passagerare boardning. Det kallas kommersiella överbokningar.

Nekad boarding är till stort besvär för passageraren som lider en tidsmässig förlust till följd av att ha blivit nekad boarding. Sedan EG Förordningen 261/2004 togs i bruk har antalet överbokningar minskat men det händer fortfarande att passagerare avvisas mot deras vilja och vid de tillfällena kan passageraren vara berättigad till kompensation.

I tillfälle av detta rekommenderar vi att man söker professionell assistans för att inhämta ekonomisk kompensation på grund av överbokning. Det bästa råd vi kan ge är att skriva in detaljer om din resa i ”beräknaren” för att se om du kan ha rätt till kompensation.

I motsats till inställning och försening av flyg är rätten till ekonomisk kompensation inte beroende av om ”extraordinära omständigheter” är orsaken till överbokningen. Reglerna är förhållandevis klara: Har du blivit nekad boarding utan legitim orsak kan du ha rätt till kompensation. Även om reglerna är förhållandevis klara är flygbolagen ofta återhållsamma med att betala ut kompensation.

Hos Flyghjälp ser vi ofta att även om flygpassageraren har ett legitimt krav och lägger flera timmar på att inhämta kompensation vid överbokning, avvisar eller ignorerar flygbolagen passagerarnas förfrågningar i försök att undgå att betala ut kompensation. Det är därför en väsentlig fördel för den drabbade att ha Flyghjälp som juridisk partner.

Störande beteende

Det är viktigt att påpeka att i fall passageraren utgör en betydlig säkerhetsrisk för flygningens genomförande kan flygbolaget ha rätt att neka passageraren boarding. I dessa situationer är flygsällskapet fritaget från att betala ut kompensation.

Hur mycket kan jag få i kompensation?

Kompensationens storlek beror på flygdistansen och delas in i följande kategorier:

  • 250 EUR för alla flygningar på max 1 500 km.
  • 400 EUR för alla flygningar inom EU på mer än 1 500 km och för alla andra flygningar på mellan 1 500 och 3 500 km.
  • 600 EUR för alla flygningar utanför EU eller på över 3 500 km.

Beräkna din kompensation!

Gör testet och få reda på hur stor kompensation du har rätt till. Såvitt du har krav på kompensation, kan vi hämta in pengarna åt dig – lätt, enkelt och professionellt.

Klicka på knappen och svara på frågorna. Det tar bara 3 minuter.

Fortsätt

Följ oss på Facebook

Kontaktinfo

Dronningensgade 66, 1420 Köpenhamn

+46 10 750 24 03

hello@flyghjalp.se

facebook.com/flyhjaelp

Telefontider

Om Flyghjälp

Vi hjälper flygpassagerare med att säkra sig ekonomisk kompensation för flygförseningar, inställningar och överbokningar. Vi är experter på områdets juridik och står för kommunikationen med flygbolagen.

    Om oss     Jobb     FAQ    
    Resebyrå     Företag     Fullmakt    
    Privatlivspolicy     Villkor