Trustpilot score Trustpilot score

Missade du mellanlandningen?

Gällande EU:s förordning är flygpassagerare berättigade till kompensation efter de vanliga satser, om man drabbats av en försening från avgångsflygplatsen, och inte når sitt flyg vid mellemlandingen. Skillnaden mellan den ursprungliga ankomsttiden och det aktuella ankomsttiden på slutdestinationen skall vara över 3 timmar och orsaka den missade mellanlandning. Är det tillfället, så är flygpassagerare berättigade till en kompensation på respektive 250 EUR, 400 EUR eller 600 EUR beroende av flygdistansen.

Om du önsker att ta reda på, om du är berättigad till kompensation för din missade mellemlanding, och hur mycket du är berättigad till, så registrera dina upplysningar i vår kompensationsberäknare, som du finner på hemsidan.

Förtäring vid missade mellanlandningar

Flygpassagerare är likaså berättigade till förtäringar, om den samlade försening överstiger 2 timmar. Om man som flygpassagerare har haft utgifter i form av mat, dryck, transport mellan flygplats och hotell eller telefonupprigningar vid en missad mellanlandning, så är man berättigad till att få ersättning av flygsällskapet, om man har dokumentation på utgifterna.

Har du missat ditt flyg vid en mellemlanding sent om kvällen eller om natten, så har du rätt till att bli inlogerad på ett hotell på flygsällskapets räkning, om det nästa flyg avgår väsentligt senare. Har du missat ditt flyg vid en mellanlandning och har du blivit erbjuden en ny avresa 3 timmar efter, kan du därför inte kräva att bli inkvaterad. Om din avresa vidare från din mellanlandningsdestination först är möjlig dagen efter, så kan du ha rätt till det.

Komihåg att spara dokumentation på allt, du köper. Vi har möjlighet att få flygbolag till att refundera de utgifter, som står i jämförelse med förseningens varighet. Var uppmärksam på att ditt förbruk skall vara inom det, som man med rimlighet kan förvänta. Du bör därför inte inkvatera dig själv på ett 5-stjärningt hotell, om det är ett 3-stjärnigt i omedelbar närhet, och du kan kanske nöjas med en sandwich framför en stor anlagd middag. I tilfället som ovanstående kan du typiskt enbart få refunderat en vis del av dina utgifter.

Ovanliga omständigheter ifm. mellanlandning

I förhållande till EU-förordningen är man inte berättigad till kompensation efter de vanliga satser, om orsaken till flygförseningen från avgångsflygplatsen är under ”ovanliga omständigheter”.

Dessa ovanliga omständigheter är:
  • Strejker (varslande, såväl som spontana)
  • Ovanliga väderförhållanden (väderförhållande som nedsätter synligheten och utgör en säkerhetsrisk)
  • Terror/militärkupp (omständigheter som utgör ett hot mot den allmänna ordningen)
  • Utgångsförbud/ flygförbud (Air Traffic Control)
  • Akut sjukdom hoss passagerare eller akut uppstående medicinsk situation.

Här är en lista över omständigheter, som inte anses för ”ovanliga omständigheter":

  • Tekniska problem
  • Saknad av personal
  • Bird strikes

Om man som flypassagerare missar sitt flyg vid en mellemlanding pga. en försening, så kan man naturligvis få omlagt sin resa, således att man ankommer till den slutliga ankomsflygplatsen vid första givna tillfälle. Alternativt kan man själv köpa nya flygbiljetter igenom ett annat flygsällskap. Här är man berättigad till att få prisskillnaden mellan de ursprungliga flygbiljetter och de nya flygbiljetter.

Har du behov för hjälp beträffande ditt ärrende, är du välkommen till att ringa in på +46 10 750 24 03 eller skriva direkt till kundservice hello@flyghjalp.se.

Beräkna din kompensation!

Gör testet och få reda på hur stor kompensation du har rätt till. Såvitt du har krav på kompensation, kan vi hämta in pengarna åt dig – lätt, enkelt och professionellt.

Klicka på knappen och svara på frågorna. Det tar bara 3 minuter.

Fortsätt

Följ oss på Facebook

Kontaktinfo

Dronningensgade 66, 1420 Köpenhamn

+46 10 750 24 03

hello@flyghjalp.se

facebook.com/flyhjaelp

Telefontider

Om Flyghjälp

Vi hjälper flygpassagerare med att säkra sig ekonomisk kompensation för flygförseningar, inställningar och överbokningar. Vi är experter på områdets juridik och står för kommunikationen med flygbolagen.

    Om oss     Jobb     FAQ    
    Resebyrå     Företag     Fullmakt    
    Privatlivspolicy     Villkor