Flyghjälp BERÄKNA DIN ERSÄTTNING
TOP 5: Mest till godo per 1000 invånare
1. Värmland 107 284 kr
2. Kalmar 103 814 kr
3. Södermanland 103 393 kr
4. Blekinge 99 044 kr
5. Östergötland 98 968 kr
TOP 5: Inhämtar mest ersättning
1. Norrbottens 1,69x
2. Stockholms 1,28x
3. Västra Götaland 1,18x
4. Kronobergs 1,13x
5. Gotland 1,10x
Mest ersättning til godo Inhämtar mest ersättning

Svenskarna har 1,2 mdkr till godo per år

Många av oss har upplevt tidskrävande förseningar på flygplatsen där flyget av någon anledning inte dykt upp. Inställda och försenade flyg drabbar varje år miljontals passagerare världen över som senare än planlagt (eller aldrig) anländer till deras slutdestination.

I Sverige enbart är ovanstående ett omfattande problem som lämnar tusentals svenskar strandsatta eller försenade från sin avreseort. Passagerare tvingas stanna i timmar på flygplatsen i väntan på att flyget ska börja åka mot sin destination.

För att hantera det stora antalet flygförseningar, inställda flyg och överbokningar, har EU-kommissionen tagit fram en lagstadgad förordning, vars uppgift är att skydda och förse europeiska flygpassagerare med rättigheter. Man kan därför som konsument ha rätt till exempelvis en måltid, tillgång till kommunikationsmedel och slutligen en ersättning upp till motsvarande 6000 kronor beroende på resedistansen, vid en eventuell försening.

Konsumentverket i Danmark uppskattar att endast 50% av alla svenskar känner till sina rättigheter i samband med att deras flyg blivit inställt, försenat eller överbokat. På ovanstående kompensationskort kan de stora regionala skillnaderna avläsas. Inkluderat är även respektive distrikts favoritdestination och det flygbolag som de oftast flyger med.

Kort fakta

Kompensationskortet är baserat på 15000 svenska kunder och kommundata från Sveriges Statistik.

Flyghjälp estimerar att svenskarna har 1,25 miljarder kronor till godo i kompensation. Detta begrundat av Flyghjälps egna data samt utifrån Eurostat, Europa Kommissionen och konsumentverket i Danmark.

Kommunernas genomsnitt är hittat genom att antalet personer som fått ersättning genom Flyghjälp är delat på antalet boende i kommunen.

Flyghjälp hjälper varje år mer än 60 000 passagerare att inhämta den kompensation de är berättigade till. Våra jurister har en fördjupad kunskap i förordningen och rättspraxis vilket säkerställer en snabbare utbetalningstid samt kompensation för de extrautgifter ni ådragit er vid inställt eller försenat flyg.

Flyghjälp är för närvarande aktivt i hela Skandinavien och sysselsätter 32 skickliga medarbetare inom olika områden. Huvudkontoret är beläget i hjärtat av Köpenhamn i ljusa och moderna lokaler, vartifrån all kommunikation sker med flygbolag och rättsliga myndigheter.

Dina rättigheter kring:

Instält flyg
Förlorat bagage
Flygforsening
BONUS INFO
TOP 10 FLYGBOLAG:
ANKOMSTER I TID
FLYGBOLAG On-Time
1. TUIfly Nordic 89,0%
2. KLM Royal Dutch Airlines 81,9%
3. Ryanair 80,8%
4. Norwegian 78,2%
5. Primera Air 78,0%
6. SAS, 77,4%
7. British Airways 77,1%
8. Thomas Cook Airlines 76,4%
9. Turkish Airlines 75,1%
10. Deutsche Lufthansa 73,9%
Procentuell prestation i tid är andelen av flygningar som anländer mindre än 15 minuter. senare än planerad ankomsttid. De flygbolag som ingår i listan är de 10 flygbolagen som Flyghjälp har de flesta fall med. Källa: OAG Månadsrapporter från april 2016 - mars 2017.
TOP 10 FLYGBOLAG:
LÄNGST UTBETALNINGSTID
FLYGBOLAG Tid jämfört med genomsnittet
1. Primera Air 1,58x
2. Ryanair 1,34x
3. EasyJet 1,25x
4. Deutsche Lufthansa 1,14x
5. KLM Royal Dutch Airlines 1,10x
6. Thomas Cook Airlines 1,06x
7. Norwegian 0,81x
8. Air France 0,79x
9. British Airways 0,75x
10. SAS 0,61x
Utbetalningstiden visar de relativa skillnaderna i hur länge flygbolagen i genomsnitt betalar ersättning till kunden via Flyghjälp. Utbetalningstiden beror på flera faktorer, inklusive huruvida fordran avvisas och huruvida det är en domstol.
TOP 10 ERSÄTTNINGSKRAV:
STARTAD HOS FLYGHJÄLP
FLYGBOLAG
1. Norwegian
2. SAS
3. Thomas Cook
4. TUIfly Nordic
5. Ryanair
6. Deutsche Lufthansa
7. British Airways
8. KLM Royal Dutch
9. Primera Air
10. Turkish Airlines
TOP 10 LÄN:
TILL GODO PER 1000 INVÅNARE PER ÅR
Län KR
1. Värmland 107 284 kr.
2. Kalmar 103 814 kr.
3. Södermanland 103 393 kr.
4. Blekinge 99 044 kr.
5. Östergötland 98 968 kr.
6. Jämtland 98 900 kr.
7. Dalarna 98 631 kr.
8. Halland 97 377 kr.
9. Gävleborg 96 606 kr.
10. Jönköping 96 096 kr.
TOP 10 LÄN:
INHÄMTAR MEST KOMPENSATION
Län Jämfört med genomsnitt
1. Norrbotten 1,69x
2. Stockholm 1,28x
3. Västra Götaland 1,18x
4. Kronoberg 1,13x
5. Gotland 1,10x
6. Skåne 1,03x
7. Örebro 1,02x
8. Västernorrland 1,02x
9. Västerbotten 0,98x
10. Uppsala 0,96x

Vad kan du få i kompensation?

Flyghjalp.se kan du helt kostnadsfritt beräkna hur mycket kompensation du är berättigad till. Klicka dig vidare nedan, fyll i informationen kring din resa så kommer vårt system estimera hur mycket du är berättigad till.
Flyghjälp hämtar hem dina penar – även om du tidigare blivit nekad kompensation direkt från flygbolaget.


BERÄKNA DIN KOMPENSATION