Flyghjalp-logo-2.png

Vi är flera som blev försenade

Du kan fint upprätta ett ärende för dig själv och andra passagerare tillsammans. Den person, som upprättar sig själv först, blir kontaktpersonen.
Upprätta dina medpassagerares egna kontaktdata vid deras namn.
Du kan inte rätta ett ekonomiskt krav på vägnar av andra, med dina kontaktuppgifter, med mindre det är dina egna barn under 18 år, eller om du är juridisk förvaltare för en medpassagerare.
Alla vuxna skriver under sin egen fullmakt och föräldrar eller målsman skriver under för deras barn.

När du lägger upp bokningsbekräftelsen på ärendet, så kryssa av den vid varje passagerare som står på bokningsbekräftelsen.
När alla fullmakter är underskrivna och vi har mottagit bokningsbekräftelsen för alla, kan vi tillrätta ett juridisk krav och skicka det till flygbolaget.

Det juridiska kravet Vi är flera som blev försenade

Gå med i vår gemenskap

Har du redan ett ärende?