Flyghjalp-logo-2.png

Vad kostar det att använda Flyghjälp?

Flyghjälp är auktoriserad av staten till att driva inkasso mot flygbolaget, och överför 70% av kompensationen och evt. återbetalning av merkostnader till ditt konto. Om det inte kan inhämtas kompensation i ditt ärende, har det varit gratis för dig att pröva ärendet.

Arvode fastsättes pr. passagerare efter kompensationstyp:
Kompensation efter EU 261/04 artikel 7, stk 1 a): 75 euro.
Kompensation efter EU 261/04 artikel 7, stk 1 b): 120 euro.
Kompensation efter EU 261/04 artikel 7, stk 1 c): 180 euro.

Kompensation efter EU 261/04 artikel 7, stk 2 a): 37,50 euro.
Kompensation efter EU 261/04 artikel 7, stk 2 b): 60 euro.
Kompensation efter EU 261/04 artikel 7, stk 2 c): 90 euro.

Alla priser är inklusive moms.

Angående rättsfall
Många flygbolag betalar inte kompensation efter kravets avsändelse, varför det I flera tillfällen är nödvändigt att ta ärendet inför domstol.
Skall ditt ärende inför rätten, avhåller Flyghjälp alla kostnader till advokatbistånd och rättsavgifter vid domstolen. Rättegångskostnaderna, täcker de juridiska bistånd vid domstol.
Rättegångskostnader, som täcker det juridiska bistånd vid domstolen, samt dröjesmålsränta, tillfaller Flyghjälp.
Du får alltså fortfarande 70% av kompensationen och av eventuella merkostnader, även om ärendet är vunnen vid domstol.
Det har ingen betydelse, om du tidigare har kontaktat flygbolaget själv, när du får utbetalt din kompensation. Oavsett om du får kompensation utbetalt av Flyghjälp eller flygbolaget, skall du betala arvode.

Flyghjälps tjänst Vad kostar det att använda Flyghjälp?