Flyghjalp-logo-2.png

Nedan kan du få en länk för att följa ditt ärende

Om du redan har skapat ett ärende med Flyghjälp och vill hålla dig uppdaterad om ditt ärende kan du få en länk för att följa ditt fall nedan. Du kan också använda länken för att ladda upp nya dokument till ditt ärende eller korrigera din information.

Svenska domstolens 2 månaders preskriptionsfrist

Ni skall också vara uppmärksam på den dom som föll vid Högsta Domstolen mål T 2659-17, där preskriptionstiden blev ändrad från tidigare att ha varit 10 år till 2 månader.
Så ett anspråk skall skickas in inom 2 månader till flygbolaget efter att incidenten (inställningen, förseningen eller överbokningen) har inträffat. Annars vill domstolen inte behandla fallet.

Eventuella problem Svenska domstolens 2 månaders preskriptionsfrist

Gå med i vår gemenskap

Har du redan ett ärende?