Flyghjalp-logo-2.png

Svenska domstolens 2 månaders preskriptionsfrist

Ni skall också vara uppmärksam på den dom som föll vid Högsta Domstolen mål T 2659-17, där preskriptionstiden blev ändrad från tidigare att ha varit 10 år till 2 månader.
Så ett anspråk skall skickas in inom 2 månader till flygbolaget efter att incidenten (inställningen, förseningen eller överbokningen) har inträffat. Annars vill domstolen inte behandla fallet.

Eventuella problem Svenska domstolens 2 månaders preskriptionsfrist