Flyghjalp-logo-2.png

Om du vill återkalla din fullmakt

När du har gett Flyghjälp fullmakt genom din underskrift, påbörjas hanteringen av ditt ärende genom att insamla information och genom att formulera kravet.
Om du önskar återkalla din fullmakt gäller följande:

- Om du skriftligt meddelar Flyghjälp att du önskar återkalla fullmakten inom ångerfristen på 14 dagar, och ett krav inte är skickat till flygbolaget, kan återkallelse ske gratis.

- Om du önskar återkalla fullmakten inom 14 dagar och Flyghjälp redan har skickat ett krav till flygbolaget på dina vägnar, skall du inte betala arvode, endast 700 SEK inkl. moms för en timmes utfört arbete i avgift. Därefter meddelar Flyghjälp flygbolaget att vi återkallar kravet och drar oss ur ärendet.

- Om kravet redan är godkänt av flygbolaget och pengarna överförts till dig eller Flyghjälp, skall du betala arvode, som motsvarar 30% av kompensationen och eventuella extrautgifter, oberoende av ångerfristen, eftersom ärendet är fullfört.

- Önskar du återkalla fullmakten mer än 14 dagar efter upprättat ärende, och flygbolaget inte har utbetalat pengar till dig eller Flyghjälp, skall du betala timlön för utfört arbete på 700 SEK inkl. moms.
Antalet timmar är beroende av hur mycket tid som lagts ner på ärendet.

- Önskar du att återkalla fullmakten mer än 14 dagar efter upprättat ärende, och ärendet gått vidare till rättslig instans, skall du betala arvode, som motsvarar 30% av kompensationen och rättegångskostnader samt rättegångsavgift.

Återkallelse av fullmakten kan endast ske skriftligt.
Man kan inte återkalla fullmakt på andras vägnar, såvida man inte är godman eller målsman i ärendet.

Flyghjälps tjänst Om du vill återkalla din fullmakt