Flyghjalp-logo-2.png

När vi måste ha hjälp av kronofogden

Några flygbolag följer inte alltid sina förpliktelser, och avger oriktig information till passagerarna, där dem frånsäger sig kompensationsplikten.
Några gånger uteblir dem till och med ifrån domstolsförhandlingarna, även om utfallet påvisar att dem är skyldiga att betala. I ett sådant fall är vi nödställda till att ta ärendet vidare till kronofogden.
Kronfogden hjälper med att driva in pengarna genom beslagläggelse av flygbolagets ägodelar.
Om flygbolaget inte har kontor i Sverige, kan det vara svårt för den svenska kronofogden att driva in pengarna. Så kan det vara långa utsikter till utbetalning.

Flyhjälp betalar alla utgifter förbundna med domstolen och kronofogden, och vi arbetar vidare med ärendet tills kunden får den kompensation och eventuella extrautgifter han / hon har krav på.

Eventuella problem När vi måste ha hjälp av kronofogden