Flyghjalp-logo-2.png

När myndigheterna inte räcker till

I några tillfällen är den enaste möjligheten för avgörande hos en rättslig instans i form av en nationell trafikstyrelse.
Den svenska trafikstyrelse kan vara oss en god hjälp, om förseningen uppstod i Sverige

Om förseningen uppstod i ett annat europeiskt land, kan det vara, att vi kan använda trafikstyrelsen i det gällande land.
I några tilfällen samspelar inte trafikstyrelsen, när det skall avgöras ärenden som angår EU-förordningen och konsekvensen kan bli att vi är nödställda till att stänga ditt ärende, och även i visa tillfällen när du faktiskt är kompensationsberättigad.

Vi hoppas, att alla de europeiska länder får etablerade funktionella rättsliga instanser, således at alla EU-borgare- inte enbart principiellt, men också konkret- kan få samma möjlighet för en rättmässig behandling av deras krav om kompensation jvf. EU-förordningen.

Eventuella problem När myndigheterna inte räcker till