Flyghjalp-logo-2.png

Nedan kan du få en länk för att följa ditt ärende

Om du redan har skapat ett ärende med Flyghjälp och vill hålla dig uppdaterad om ditt ärende kan du få en länk för att följa ditt fall nedan. Du kan också använda länken för att ladda upp nya dokument till ditt ärende eller korrigera din information.

När myndigheterna inte räcker till

I några tillfällen är den enaste möjligheten för avgörande hos en rättslig instans i form av en nationell trafikstyrelse.
Den svenska trafikstyrelse kan vara oss en god hjälp, om förseningen uppstod i Sverige

Om förseningen uppstod i ett annat europeiskt land, kan det vara, att vi kan använda trafikstyrelsen i det gällande land.
I några tilfällen samspelar inte trafikstyrelsen, när det skall avgöras ärenden som angår EU-förordningen och konsekvensen kan bli att vi är nödställda till att stänga ditt ärende, och även i visa tillfällen när du faktiskt är kompensationsberättigad.

Vi hoppas, att alla de europeiska länder får etablerade funktionella rättsliga instanser, således at alla EU-borgare- inte enbart principiellt, men också konkret- kan få samma möjlighet för en rättmässig behandling av deras krav om kompensation jvf. EU-förordningen.

Eventuella problem När myndigheterna inte räcker till

Gå med i vår gemenskap

Har du redan ett ärende?