Flyghjalp-logo-2.png

När kompensationsärendet inte kan framställas i tingsrätten.

När ärendet inte kan behandlas vid domstol, så kan det antingen vara för att du inte är kompensationsberättigad och om vi vill ta ditt ärende vidare, så vill det bli stora ekonomiska omkostnader.
Det kan vara tydliga bevis som tyder på att det är Force Majeur eller att det framgår att flygbolaget bär ansvar för förseningen, men att det samtidigt är dålig sikt, och det vill vara oansvarligt att genomföra en flygning, vill vi heller inte vinna ärendet vid en domstol.

En annan orsak kan vara, att det inte är möjligt att använda domstolen i en av de länder, där vi har jurisdiktion.
Jurisdiktion betyder behörig domstol, som kan vara avgångs- och ankomstland.
Så om du flyger till och från Sverige, så har vi jurisdiktion i Sverige, och vi kan använda svensk domstol.
I ett land som exempelvis Italien kan vi p.t. inte för ärende vid rätten.
Så en möjlig problematik kunde vara, att du upplever inställning eller försening på en bokning från tex. Rom till Firenze - två italienska städer - där vi enbart har jurisdiktion i Italien. I detta tilfälle vill vi inte kunna föra ditt ärende vidare, om flygbolaget avisar att betala frivilligt.

Eventuella problem När kompensationsärendet inte kan framställas i tingsrätten.