Flyghjalp-logo-2.png

Vad händer om jag upprättar ett ärende hos en annan juridisk tredjepart?

Här är det först och främst viktigt att nämna att du bara kan få kompensation en gång per försening, inställning eller överbokning.

Om du upprättar ett ärende hos en juridisk tredjepart, som t.ex. Flyghjälp, är du förpliktad att betala arvode om det visar sig att du är berättigad till kompensation.

Om du upprättar flera ärenden hos olika tredjeparter för samma flygning förpliktar du dig till att betala arvode till varje tredjepart, även om du bara kan få kompensation en gång. Vi rekommenderar därför att du enbart anlitar ett företag för att hantera ditt ersättningskrav, så att du bara behöver betala ett arvode.

Om du har haft ett ärende hos en annan juridisk tredjepart men hellre vill använda dig av Flyghjälps tjänster, rekommenderar vi att du först avslutar ditt ärende hos det andra företaget och väntar med att upprätta ditt nya ärende på Flyghjälp.se tills du har dokumentation på att ditt tidigare ärende är avslutat.

Det juridiska kravet Vad händer om jag upprättar ett ärende hos en annan juridisk tredjepart?