Flyghjalp-logo-2.png

Kan jag upprätta ytterligare ett kompensationsärende hos en annan juridisk tredjepart?

Först och främst skall du veta, att du kan få utbetalt din kompensation en gång per försening / inställning / överbokning.
Om du upprättar ett ärende hos en juridisk tredjepart, som Flyghjälp, är du förpliktad till att betala arvode, om det visar sig, att du är en kompensationsberättigad.
Om du upprättar detsamma ärende hos olika juridiska tredjeparter, förpliktar du dig till att betala arvode till dem alla. Vi vill därför rekommendera dig, att du ber ett enkelt företag om att indriva din kompensation, så du enbart skall betala arvode ett ställe.

Om du har haft ett ärende hos en annan juridisk tredjepart och hellre vill använda Flyghjälp, vi vill rekommendera dig att du väntar med att upprätta ett ärende vid Flyghjälp.se, tills du har dokumentation på att ärendet är avslutat vid gällande företag.

Det juridiska kravet Kan jag upprätta ytterligare ett kompensationsärende hos en annan juridisk tredjepart?

Gå med i vår gemenskap

Har du redan ett ärende?