Flyghjalp-logo-2.png

Nedan kan du få en länk för att följa ditt ärende

Om du redan har skapat ett ärende med Flyghjälp och vill hålla dig uppdaterad om ditt ärende kan du få en länk för att följa ditt fall nedan. Du kan också använda länken för att ladda upp nya dokument till ditt ärende eller korrigera din information.

Kan jag återkalla kravet?

Kan jag dra tillbaka mitt krav?

När du har överlåtit kravet till Flyghjälp med din underskrift, går vi strax igång med att arbeta på ditt ärende. Om du vill dra tillbaka din fullmakt, och skriftligt meddelar Flyghjälp detta inom 14 dagar, och om arbetet inte har påbörjats inom 14-dagars-fristen, kan tillbakadragandet av fullmakten ske gratis.

Om du önskar att dra tillbaka fullmakten inom 14 dagar, och om Flyghjälp redan har påbörjat att föra vidare ditt ärende, dvs. rättat ett juridisk krav till flygbolaget å dina vägnar, skall du inte betala arvode, men en enkel timlön på 700 kr inkl moms för vår arbetsinsats. Därefter meddelar Flyghjälp flygbolaget att vi återkallar kravet, och drar oss ut ur fallet.

Om du önskar att dra tillbaka fullmakten efter 14 dagar efter att du har underskrivit den, skall du betala arvode för vårt arbete. Arvodet svarar till 30% av den potentiella kompensation, som vi har påbörjat indrivelse av, där vårt arbete blev avbrutet, innan vi fick möjligheten att fullföra det.

Vi vill naturligtvis hellre få lov till att fullända ditt ärende, så att du får din kompensation. Om du inte är kompensationsberättigad, och vi är tvunga till att avsluta ditt ärende, skall du inte betala arvode. Det kan därför inte betala sig att avsluta ärendet mitt i processen.

Processen Kan jag återkalla kravet?

Gå med i vår gemenskap

Har du redan ett ärende?