Flyghjalp-logo-2.png

Hur lång tid tar det för att jag ska motta kompensationen?

Om du är kompensationsberättigad - och det vet vi inte från början om du är - så kan flygbolaget utbetala pengarna på få veckor, eller det kan gå upp till två år, om ärendet skall inför domstol eller flera rättsliga instanser, eller kronofogden.

De flesta av våra kunder har mottagit kompensation någonstans mellan 2 och 6 månader efter att reklamationen skickats - men det kan också gå ännu snabbare, eller ta mycket längre tid.

Om du inte är kompensationsberättigad, framgår det ofta att flygbolaget inte bär enskilt ansvar för flygavikelsen, eller om det inte är några rättsliga instanser, som kan behandla ditt ärende.
I ett sådant tillfälle har det varit gratis att pröva ärendet vid Flyghjälp.

Svarstid Hur lång tid tar det för att jag ska motta kompensationen?