Flyghjalp-logo-2.png

Nedan kan du få en länk för att följa ditt ärende

Om du redan har skapat ett ärende med Flyghjälp och vill hålla dig uppdaterad om ditt ärende kan du få en länk för att följa ditt fall nedan. Du kan också använda länken för att ladda upp nya dokument till ditt ärende eller korrigera din information.

Flyghjälps tillåtelse till att driva ditt ärende

Alla passagerare, eller deras förmyndare, skall skriva under en fullmakt, som ger Flyghjälp lov till att representera dem.
När fullmakten är underskriven, är kravet överlåtet till Flyghjälp. Härefter må passagerarna inte själv vara i kontakt med flygbolaget. All kommunikation med flygbolaget, angående den specifika försening/ inställning/ överbokning, går igenom Flyghjälp.

Flyghjälp har förpliktat sig till att följa ärende till ända. Flyghjälp ingår inte i förlik med flygbolagen, som ställer dig ekonomiskt dårligare.
Vi önskar att du skall ha varje krona, du kan vara berättigad till.

Ärendet är fulländat:

1. när du har fått din kompensation och Flyghjälp sitt arvode – eller
2. om Flyhälp konstaterar att du inte är kompensationsberättigad.