Flyghjalp-logo-2.png

Flyghjälps tillåtelse till att driva ditt ärende

Alla passagerare, eller deras förmyndare, skall skriva under en fullmakt, som ger Flyghjälp lov till att representera dem.
När fullmakten är underskriven, är kravet överlåtet till Flyghjälp. Härefter må passagerarna inte själv vara i kontakt med flygbolaget. All kommunikation med flygbolaget, angående den specifika försening/ inställning/ överbokning, går igenom Flyghjälp.

Flyghjälp har förpliktat sig till att följa ärende till ända. Flyghjälp ingår inte i förlik med flygbolagen, som ställer dig ekonomiskt dårligare.
Vi önskar att du skall ha varje krona, du kan vara berättigad till.

Ärendet är fulländat:

1. när du har fått din kompensation och Flyghjälp sitt arvode – eller
2. om Flyhälp konstaterar att du inte är kompensationsberättigad.

Var uppmärksam på att vissa flygbolag kontaktar kunden direkt, även om detta inte är tillåtet - och vill försöka att ingå ett avtal med kunden, som inte är till varken kundens eller Flyghjälps glädje. Det är därför viktigt att du är uppmärksam på om en möjlig kontakt från flygbolaget framkommer, att du skickar all kommunikation vidare till Flyghjälp, utan att besvara flygbolaget.
Om du är kompensationsberättigad betalar du arvode till Flyghjälp även om du har mottagit kompensationen genom flygbolaget eller genom Flyghjälp.

Flyghjälps tjänst Flyghjälps tillåtelse till att driva ditt ärende