Flyghjalp-logo-2.png

Kompensation för dina extrakostnader

Du kan vara berättigad till kompensation och extrautgifter.
När du är utsatt för en våldsam försening, är du berättigad till mat, dryck, hotell och transport till och från hotell, i ett omfång, som relaterar till förseningens längd.
Om flygbolaget inte vill omboka dig, och om du är tvungen till att köpa en ny flygbiljett själv, så kan flygbolaget vara förpliktat till att betala den nya biljett.
Om flygbolaget återbetalar den ursprungliga biljett, och om den nya var dyrare skall flygbolaget fortsatt återbetala mellanskillnaden.
Flyghjälp kan hjälpa till med att indriva dina extrautgifter från den stad, du blir försenad, och under vägen.
Extrautgifter gäller hotell, mat och transport.
Enligt förordningen är förbetalda avgifter, exempelvis hotell och hyrbil på destinationen, som du inte kommer fram till, inte omfattade, utan enbart de du har på förseningsdestinationen.
Om du ber Flyghjälp om att indriva dina extrautgifter, förplikar vi oss till detta på samma vis med din kompensation.
Du betalar arvode av de extrautgifter, du ber oss om att indriva, om vi nu lyckas att inhämta in dessa

Passagerarrättigheter Kompensation för dina extrakostnader